Incasso terugboeken (storneren)

Wordt er met een Europese incasso een bedrag afgeschreven van uw rekening waarvoor u geen machtiging heeft afgegeven? Of heeft u de machtiging ingetrokken? Dan kunt u het bedrag zelf terugboeken (storneren) via Mijn RegioBank of via uw Zelfstandig Adviseur.

U kunt uw onterechte incasso's op verschillende manieren terugboeken.

1. Via Mijn RegioBank

  1. Log in op Mijn RegioBank
  2. Ga naar ‘Incasso overzicht’
  3. Ga naar de tab 'Uitgevoerd'

Heeft u nog geen Mijn RegioBank?

Vraag Mijn RegioBank aan

2. Via uw Zelfstandig Adviseur

Ook bij uw Zelfstandig Adviseur kunt u onterechte incasso's direct terugboeken.

Maak een afspraak

Let op

Een incasso terugboeken kan binnen acht weken nadat het bedrag is afgeschreven. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Is het bedrag langer dan acht weken geleden onterecht afgeschreven? Dan kunt u dit melden bij uw Zelfstandig Adviseur. Doe dit zo snel mogelijk. Maar uiterlijk binnen dertien maanden na de incasso.