Incasso weigeren

Het kan soms gebeuren dat een bedrijf zonder uw toestemming (machtiging) geld van uw rekening afschrijft. Of dat u het oneens bent met de afschrijving. Dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Zo beschermt u uw bankrekening tegen onterechte incasso’s.

Weiger aangekondigde Europese incasso's

1. Via Mijn RegioBank

  1. Log in op Mijn RegioBank
  2. Ga naar ‘Incasso-overzicht’

U kunt u een ingeplande incasso weigeren tot 11.00 uur op de incassodatum.

Heeft u nog geen Mijn RegioBank?

Vraag Mijn RegioBank aan

2. Via uw Zelfstandig Adviseur

  1. Ga naar uw Zelfstandig Adviseur.
  2. Vul een 'Opdrachtformulier' in.
  3. De adviseur stuurt het opdrachtformulier naar ons op.

Om de incasso te kunnen weigeren, moet het formulier uiterlijk om 15.00 uur op de laatste werkdag vóór de incassodatum bij ons binnen zijn.

Maak een afspraak

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina