Incasso toevoegen aan of verwijderen van uw goedkeuringslijst

U kunt bij RegioBank incasso’s standaard weigeren en uitzonderingen toestaan. U zet dan bedrijven die wel of juist niet mogen afschrijven op een goedkeurings- of een blokkadelijst.

Goedkeuringslijst

Alleen bedrijven die op uw goedkeuringslijst staan, mogen geld van uw rekening halen. Geeft u een digitale incassomachtiging af aan een bedrijf? Dan wordt deze automatisch toegevoegd aan uw goedkeuringslijst. Heeft u een goedkeuringslijst aangemaakt, dan sturen we u een e-mail als wij een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat nog niet op deze lijst staat.

Als het bedrijf deze incasso van uw rekening mag afschrijven, voegt u de incasso eerst toe aan uw goedkeuringslijst. U regelt dat via uw Incasso-overzicht in Mijn RegioBank. Dit kan tot uiterlijk 11.00 uur op de dag dat het bedrag wordt afgeschreven.

Doet u niets? Dan weigeren wij de incasso-opdracht op de incassodatum. Het bedrag wordt dan niet afgeschreven van uw rekening. U kunt een bedrijf of machtiging voor incasso altijd weer van uw goedkeuringslijst verwijderen. Ook dat regelt u via uw Incasso-overzicht in Mijn RegioBank.

Let op: Wilt u de goedkeuringslijst gebruiken en vergeet u een incassomachtiging toe te voegen aan uw goedkeuringslijst? Dan loopt u het risico dat u een betalingsachterstand oploopt.

Blokkadelijst

Op de blokkadelijst zet u incassomachtigingen die geen geld van uw rekening mogen afhalen. Incasso’s van de bedrijven op uw lijst worden automatisch geweigerd.

Als u een digitale machtiging geeft aan een bedrijf, dan wordt deze automatisch van uw blokkadelijst verwijderd. Incasso’s die niet op uw blokkadelijst staan, kunt u tot 11.00 uur op de incassodatum weigeren.

Via Mijn RegioBank

Heeft u Mijn RegioBank? Dan kunt u zelf een goedkeuringslijst of blokkadelijst aanmaken.

1. Log in op Mijn RegioBank
2. Ga naar 'Zelf regelen'
3. Ga naar 'Rekeningen'
4. Ga naar 'Incasso's beheren'
5. Kies voor de tab ‘Zelf regelen’.
6. U kunt nu incasso’s toevoegen aan uw goedkeurings- of blokkadelijst.

Of ga direct naar de 'Incasso's beheren' pagina.

Heeft u nog geen Mijn RegioBank?

Vraag Mijn RegioBank aan

Via uw Zelfstandig Adviseur

U kunt ook een goedkeuringslijst of een blokkadelijst instellen via uw Zelfstandig Adviseur.

Maak een afspraak

Meer informatie over incasso's

Incasso blokkeren

Incasso beperken

Incasso niet toestaan

Incasso weigeren

Onterechte incasso terugboeken