Incasso toevoegen aan of verwijderen van uw goedkeuringslijst

U kunt bij RegioBank incasso’s standaard weigeren en uitzonderingen toestaan. U zet dan bedrijven die wel of juist niet mogen afschrijven op een goedkeurings- of een blokkadelijst.

Goedkeuringslijst

Alleen bedrijven die op uw goedkeuringslijst staan, mogen geld van uw rekening halen. Geeft u een digitale incassomachtiging af aan een bedrijf? Dan wordt deze automatisch toegevoegd aan uw goedkeuringslijst. Heeft u een goedkeuringslijst aangemaakt, dan sturen we u een e-mail als wij een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat nog niet op deze lijst staat.

Als het bedrijf deze incasso van uw rekening mag afschrijven, voegt u de incasso eerst toe aan uw goedkeuringslijst. U regelt dat via uw Incasso-overzicht in Mijn RegioBank. Dit kan tot uiterlijk 11.00 uur op de dag dat het bedrag wordt afgeschreven.

Doet u niets? Dan weigeren wij de incasso-opdracht op de incassodatum. Het bedrag wordt dan niet afgeschreven van uw rekening. U kunt een bedrijf of machtiging voor incasso altijd weer van uw goedkeuringslijst verwijderen. Ook dat regelt u via uw Incasso-overzicht in Mijn RegioBank.

Let op: Wilt u de goedkeuringslijst gebruiken en vergeet u een incassomachtiging toe te voegen aan uw goedkeuringslijst? Dan loopt u het risico dat u een betalingsachterstand oploopt.

Blokkadelijst

Op de blokkadelijst zet u incassomachtigingen die geen geld van uw rekening mogen afhalen. Incasso’s van de bedrijven op uw lijst worden automatisch geweigerd.

Als u een digitale machtiging geeft aan een bedrijf, dan wordt deze automatisch van uw blokkadelijst verwijderd. Incasso’s die niet op uw blokkadelijst staan, kunt u tot 11.00 uur op de incassodatum weigeren.

Heeft u Mijn RegioBank? Dan kunt u zelf een goedkeuringslijst of blokkadelijst aanmaken.

  1. Log in bij Mijn RegioBank.
  2. Ga naar ‘Incasso overzicht’.
  3. Kies voor de tab ‘Instellingen’.
  4. U kunt nu incasso’s toevoegen aan uw goedkeurings- of blokkadelijst.

Heeft u nog geen Mijn RegioBank?

Vraag Mijn RegioBank aan

Maak een afspraak met uw Zelfstandig Adviseur

U kunt ook een goedkeuringslijst of een blokkadelijst instellen via uw Zelfstandig Adviseur.

Maak een afspraak