Betalen via incasso

Door het afgeven van een incassomachtiging laat u een bedrijf automatisch een bedrag van uw rekening afschrijven.

Het bedrijf moet hiervoor wel toestemming (een machtiging) van u hebben gekregen. Op de machtiging staat hoe vaak het bedrag wordt geïnd, bijvoorbeeld eenmalig of doorlopend, zoals elke maand.

Incasso

Bij een incasso wordt een bedrag in euro’s overgemaakt naar een bank in Nederland, een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Monaco.

Incasso’s beheren

U wilt natuurlijk grip houden op uw incasso’s. U kunt incasso’s beheren via Mijn RegioBank of uw Zelfstandig Adviseur. Het is niet mogelijk om via de Mobiel Bankieren app incasso’s te beheren. Wel kunt u zien welke incasso’s klaarstaan om afgeschreven te worden.

Meer informatie over incasso's

Incasso blokkeren

Incasso beperken

Incasso niet toestaan

Incasso weigeren