Betalen via incasso

Door het afgeven van een incassomachtiging laat je een bedrijf automatisch een bedrag van je rekening afschrijven.

Het bedrijf moet hiervoor wel toestemming (een machtiging) van je hebben gekregen. Op de machtiging staat hoe vaak het bedrag wordt geïnd, bijvoorbeeld eenmalig of doorlopend, zoals elke maand.

Incasso

Bij een incasso wordt een bedrag in euro’s overgemaakt naar een bank in Nederland, een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Monaco.

Incasso’s beheren

Je wilt natuurlijk grip houden op je incasso’s. Je kunt incasso’s beheren via Mijn RegioBank of je zelfstandig adviseur. Het is niet mogelijk om via de RegioBank app incasso’s te beheren. Wel kun je zien welke incasso’s klaarstaan om afgeschreven te worden.

Meer informatie over incasso's

Incasso blokkeren

Incasso beperken

Incasso niet toestaan

Incasso weigeren