De Belastingdienst en uw bankrekening

Net als andere banken zijn we verplicht om bepaalde gegevens van onze klanten te delen met de Belastingdienst.

Wat delen we met de Belastingdienst?

Met de Belastingdienst delen we informatie over de rekeningen van onze klanten. De Belastingdienst gebruikt die gegevens onder andere om uw belastingaangifte eenvoudiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan een Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). We delen ook informatie over klanten met de Belastingdienst als er een wet, verdrag of overeenkomst is die ons verplicht om dat te doen.

Internationale afspraken om gegevens te delen

De Nederlandse overheid werkt samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Zij hebben afgesproken om automatisch gegevens met elkaar te delen volgens de Common Reporting Standard. Als bank werken we daaraan mee. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Wat merkt u als klant van die afspraken

Opent u een rekening bij ons? Dan vragen we wat uw fiscale woonland is en in welk land en in welke plaats u bent geboren. We stellen deze vragen ook als er iets verandert in uw omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing naar een ander land.

Wat doen we met uw gegevens

We geven de informatie over uw fiscale woonland, geboorteland en geboorteplaats door aan de Belastingdienst. Die geeft de informatie weer door aan de belastingdienst van het land dat u heeft genoemd. De Belastingdienst doet dat alleen als Nederland hierover afspraken heeft gemaakt met dat land.

Wat is een fiscaal woonland?

Ieder land heeft wetten die bepalen waar u belasting moet betalen. Die wetten en regels zijn in verschillende landen weer anders. In de Nederlandse wet staat dat u in Nederland belasting moet betalen als u in Nederland woont. Dan bent u fiscaal inwoner van Nederland.

De Belastingdienst bepaalt in Nederland wat uw fiscale woonplaats is. Zij doen dat op basis van uw persoonlijke situatie. Belangrijke feiten om te bepalen of u fiscaal inwoner bent van Nederland zijn onder andere:

  • Of u het grootste deel van uw tijd in Nederland doorbrengt.
  • Waar uw partner en/of familie woont.
  • Waar u werkt.
  • Waar u uw huisarts heeft.

Elk land heeft eigen regels en wetten om te bepalen waar u belasting moet betalen.
Twijfelt u over uw fiscaal woonland? Dan kunt u informeren bij de belastingdienst van het land waar u woont. Of bij de Nederlandse Belastingdienst.

FATCA

Nederland heeft met de Verenigde Staten afspraken gemaakt om belastingontduiking en zwart sparen door Amerikanen in het buitenland tegen te gaan. De Amerikaanse wet die dat regelt heet de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Alle banken en verzekeraars in Nederland zijn sinds 1 juli 2014 verplicht om al hun klanten te identificeren en bij te houden of ze US Person zijn.

Wat is een US Person?

Op het formulier ‘Bepalen Belastingstatus Verenigde Staten’ vragen we of u een US Person bent. Een US Person is iemand die mogelijk belastingplichtig is in de VS, bijvoorbeeld een Amerikaans staatsburger of mensen met een bepaalde greencard. De precieze criteria voor een US Person staan onder aan het formulier ‘Bepalen Belastingstatus Verenigde Staten’. Twijfelt u of u een US Person bent? Bel dan met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Bent u Amerikaans belastingplichtig en wilt u meer weten? Dan vindt u via de website van NVB extra informatie.

FATCA op nvb.nl

Wijziging doorgeven internationale gegevens

Verandert er iets in uw situatie waardoor uw fiscaal woonland is veranderd? Of verandert er iets in uw situatie waardoor uw (Amerikaanse) belastingstatus wijzigt? Ga dan langs bij uw Zelfstandig Adviseur. Hij wijzigt samen met u uw gegevens.

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina