Uw hypotheek en de belasting

Bij het afsluiten van een hypotheek mag u de rente onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen voor de Belastingdienst. Net als de eenmalige kosten die u maakt voor een hypotheek. Hoe werkt dat? En welke regels zijn er?

De rente die u betaalt voor uw hypotheek mag u onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen bij uw belastingaangifte. Uw belastbaar inkomen is daardoor lager, dus u hoeft minder inkomstenbelasting te betalen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belastingvoordeel u heeft door het aftrekken van de hypotheekrente.

Het eigenwoningforfait heeft invloed op de hypotheekrente die u kunt aftrekken. In het document 'Uw hypotheek en de belasting' leest u hier meer over.

Hypotheekrenteaftrek: de regels

De hypotheekrente mag u aftrekken als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste:

 • U moet de hypotheek gebruiken voor aankoop, onderhoud of verbouwing van uw woonhuis. Dus niet voor bijvoorbeeld een vakantiehuis.
 • De hypotheekrente is sinds 2001 nog maximaal dertig jaar aftrekbaar. Dat betekent dat u de rente van een hypotheek die u voor 2001 heeft afgesloten, tot maximaal 2031 kunt aftrekken. Heeft u na 2001 een hypotheek afgesloten? Dan is de hypotheekrente onder voorwaarden tot dertig jaar na het afsluiten van uw hypotheek aftrekbaar. Heeft u uw hypotheek dan nog niet afgelost en is de hypotheekrenteaftrek gestopt? Dan kunnen uw nettomaandlasten stijgen.
 • Als u verhuist, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Dat is het geval als de verkoopprijs van uw huis hoger is dan het openstaande hypotheekbedrag. U heeft dan overwaarde.

Extra regels na 1 januari 2013

Heeft u een hypotheek afgesloten of verhoogd na 1 januari 2013 en wilt u profiteren van hypotheekrenteaftrek? Dan moet u de rente op tijd betalen en uw lening binnen dertig jaar helemaal aflossen, annuïtair of lineair.

Gaat u uw hypotheek oversluiten? Dan bepaalt de afsluitdatum van uw oorspronkelijke hypotheek of de aflossingsverplichting voor u geldt.

Controlemomenten Belastingdienst

Om van de renteaftrek te kunnen profiteren, moet u dus op tijd aflossen en rente betalen. De Belastingdienst controleert dat op verschillende momenten:

 • Op 31 december.
 • Als u uw huis verkoopt.
 • Als uw rente verandert.
 • Als u uw hypotheek oversluit.

Bent u op één van de laatste drie momenten niet bij met uw aflossingen? Dan mag u de rente over het bedrag dat u te weinig heeft afgelost niet meer aftrekken.

Bent u op 31 december niet bij met uw aflossingen? Dan mag u de rente over uw volledige hypotheek niet meer aftrekken. Hier zijn wel uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als het de eerste keer is dat u achterloopt. Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur om te kijken wat er voor u geldt.

Lees meer op belastingdienst.nl

Komende jaren minder hypotheekrenteaftrek

Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belastingvoordeel u heeft van de hypotheekrenteaftrek. Maar goed om te weten is dat het maximale belastingpercentages waarover u de hypotheekrente mag aftrekken wel wordt afgebouwd, tot 37,10% in 2023. Het percentage maakt de Belastingdienst aan het eind van ieder jaar bekend.

Teruggave eerder ontvangen

Wilt u de jaarlijkse teruggave van de hypotheekrente niet pas ontvangen nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan? Dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de Belastingdienst. U krijgt dan alvast maandelijks of in één keer een teruggave op uw rekening gestort.

Eenmalige aftrekposten hypotheek

Naast de hypotheekrente mag u een aantal eenmalige kosten van het afsluiten van uw hypotheek voor uw woonhuis aftrekken van uw inkomen voor de Belasting in datzelfde jaar. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor:

 • hypotheekadvies- en afsluitkosten
 • taxatie
 • het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • de hypotheekakte bij de notaris
 • bij oversluiten van uw hypotheek: de vergoeding die u betaalt voor het renteverlies van de bank
 • verlenging van de hypotheekofferte
 • de rente over een overbruggingsfinanciering
 • bouwrente na koopovereenkomst
 • erfpachtcanon

Samenwonen en de belasting

Als u samen een huis koopt, bent u fiscaal partner. Fiscaal partners mogen in de aangifte de aftrekbare kosten verdelen, of alleen laten aftrekken door degene met het hoogste inkomen. Dat kan voordelig uitpakken.

Heeft u een verzekering of spaarrekening bij uw hypotheek?

In de Informatiewijzer leest u meer over de voorwaarden en fiscale gevolgen.

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met het kiezen van de hypotheek die bij u past.

Lees meer over wonen en uw hypotheek