Sparen en de belasting

Wilt u weten hoeveel belasting u betaalt over uw spaargeld en hoe dit werkt? Lees hier meer of kijk op de site van de Belastingdienst.

Moet ik belasting betalen over mijn spaargeld?

Ja, uw spaar- en beleggingsrekeningen vallen allebei in box 3. Dus als u spaart en in Nederland woont, dan moet u de waarde van uw spaargeld op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet meenemen voor de bepaling van uw belastbare inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Dit noemen we ook wel de vermogensrendementsheffing.

Vanaf welk bedrag betaal ik belasting?

U hoeft pas belasting te betalen als uw vermogen groter is dan het heffingsvrije vermogen in box 3. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Uw vermogen is uw bezittingen minus uw schulden. Minderjarige kinderen hoeven niet zelfstandig belasting af te dragen voor het vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt bij dat van de ouder(s) geteld.

Bekijk hier de actuele hoogte van het heffingsvrije vermogen.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Komt de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet boven het heffingsvrije vermogen? Dan betaalt u in 2022 31% belasting over het fictief rendement van dit gedeelte van uw vermogen.

Hoe wordt het rendement over mijn vermogen berekend?

De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer rendement haalt bij een hoger vermogen doordat u meer belegt. Voor het belastingjaar 2022 gebruikt de Belastingdienst een oude en nieuwe rekenmethode voor uw rendement in box 3.

Bij de oude methode ging de Belastingdienst ervan uit dat u een deel van uw vermogen spaart en een deel belegt. Bij de nieuwe methode telt uw echte verdeling over sparen en beleggen. Voor uw aanslag inkomstenbelasting over 2022 mag u de voor u meest gunstige methode kiezen.

Lees meer op de website van de Belastingdienst over de werking en de percentages van de oude en nieuwe methode.

Fiscaal aantrekkelijk sparen

Wilt u niet direct belasting betalen over (een deel van) uw spaargeld én bent u van plan te sparen voor uw oude dag? Dan is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te sparen. Dit wordt ook wel lijfrentesparen genoemd.

Lees meer over lijfrentesparen

Belastingvrij schenken

U mag elk jaar een bedrag belasting vrij schenken aan uw (klein)kinderen. Daarnaast mogen ouders onder voorwaarden de vrijstelling eenmalig verhogen. Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vrijstellingen op de site van de Belastingdienst.