Sparen en de belasting

Als u geld spaart en in Nederland woont, dan betaalt u belasting over uw spaargeld. Als dat bedrag tenminste boven de € 30.000 uitkomt. Ook het geld op uw betaalrekening wordt gezien als spaargeld. Hoe werkt het precies?

De Belastingdienst berekent hoeveel belasting u moet betalen over uw spaargeld. Het gaat daarbij om uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in box 3. De belasting hierover heet de 'vermogensrendementsheffing'.

Op 1 januari 2017 is de berekening van de belasting over uw box 3-vermogen gewijzigd. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat u meer rendement haalt bij een hoger vermogen. Er zijn meerdere schijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om uw rendement te berekenen. Over het rendement blijft u 30% belasting betalen. De peildatum is op 1 januari van het betreffende jaar. Over het spaardeel geldt een forfaitair rendement van 0,13% en voor het beleggingsdeel is dat 5,59%.

Grondslag sparen en beleggen Spaardeel 0,13% Beleggingsdeel 5,59% Forfaitair rendement
Tot en met € 71.650 67% 33% 1,931%
Van € 71.651 tot en met € 989.736 21% 79% 4,443
Vanaf € 989.737 0% 100% 5,590%

Minderjarigen

Minderjarigen hoeven niet zelf belasting af te dragen voor hun vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt opgeteld bij het vermogen van de ouder(s).

Heffingvrij vermogen

Het heffingvrij vermogen is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen in box 3. U betaalt dus alleen belasting over het deel van uw vermogen dat hoger is dan het heffingvrij vermogen. De hoogte van het heffingvrij vermogen wordt elk jaar opnieuw bepaald. Voor 2019 is het heffingvrij vermogen € 30.360 per persoon. Fiscale partners hebben samen een vrijgesteld vermogen van €60.720.

De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van uzelf, van uw fiscale partner en van uw kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van uw totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.100 aan schuld wordt niet van uw bezittingen afgetrokken. Bent u fiscaal partner? Dan wordt de eerste € 6.200 aan schuld niet van uw gezamenlijke bezittingen afgetrokken.

Fiscaal aantrekkelijk sparen

Wilt u niet direct belasting betalen over (een deel van) uw spaargeld én bent u van plan te sparen voor uw oude dag? Dan is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk  te sparen. Dit wordt ook wel banksparen of lijfrentesparen genoemd.

Lees meer over banksparen of lijfrentesparen

Belastingvrij schenken aan uw (klein)kinderen

U mag elk jaar een bedrag belastingvrij schenken aan uw kinderen. In 2020 mag u maximaal €5.515 belastingvrij schenken aan elk van uw kinderen. Ook grootouders kunnen belastingvrij schenken aan hun kleinkinderen. In 2020 is dat bedrag €2.208 per kleinkind.

Vrijstelling voor schenking aan kinderen

Maken uw ouders geen gebruik van een eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan mogen ze u in 2020 € 5.515 belastingvrij schenken. Dit mag ieder jaar weer voor de dan geldende vrijstelling.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kinderen (18 – 40 jaar)

Er kan slechts op één van onderstaande vrijstellingen een beroep worden gedaan. Heeft u in een ander jaar al een beroep gedaan op een verhoogde vrijstelling? Dan geldt er een overgangsregeling. Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

Bent u of is uw partner tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen uw ouders onder voorwaarden het bedrag eenmalig verhogen. Dan mogen ze u in 2020 € 26.457 ter vrije besteding belastingvrij schenken.

Willen uw ouders u helpen met het kopen van een huis? Dan kunnen uw ouders onder voorwaarden het bedrag eenmalig verhogen. Dan mogen ze u in 2020 € 102.010 belastingvrij schenken voor een eigen woning. € 26.457 is ter vrije besteding. De schenking mag verspreid worden over drie aansluitende kalenderjaren. Om van deze regeling gebruik te maken, moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar.
  • U moet een beroep doen op de vrijstelling in uw aangifte schenkbelasting
  • U gebruikt het bedrag van de schenking om uw eigenwoningschuld af te lossen, uw eigen woning te kopen, verbeteren of onderhouden, rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen, een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen.

Willen uw ouders u helpen bij een studie? Dan kunnen uw ouders onder voorwaarden het bedrag eenmalig verhogen. Dan mogen ze u in 2020 € 55.114 belastingvrij schenken. €26.457 is ter vrije besteding. Om van deze regeling gebruik te maken, moet u o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar.
  • U moet een beroep doen op de vrijstelling in uw aangifte schenkbelasting.
  • U gebruikt het bedrag van de schenking om de kosten van een studie of de opleiding voor een beroep te betalen die ten minste € 20.000 per jaar kost.
  • De schenking wordt vastgelegd in een notariële akte.

Andere mensen dan uw ouders kunnen u in 2020 maximaal € 2.208 belastingvrij schenken. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als u de schenking van andere mensen krijgt.

Zoekt u iets anders?

Of ga naar de servicepagina

Meer over sparen

Meer artikelen over sparen