Nederlandse Depositogarantie

De Nederlandse Depositogarantie garandeert dat uw geld van 1 cent tot € 100.000 wordt beschermd als een Nederlandse bank failliet gaat. RegioBank is onderdeel van de Volksbank. De Volksbank heeft een bankvergunning en valt onder de depositogarantie.

Voor wie is depositogarantie?

De depositogarantie is er voor particulieren en de meeste ondernemingen. Maar niet voor financiële ondernemingen (zoals pensioenfondsen) en de overheid (zoals een gemeente).

Hoe werkt de Nederlandse Depositogarantie?

Als een Nederlandse bank failliet gaat, heeft u binnen 10 werkdagen weer de beschikking over uw geld tot € 100.000. Deze limiet geldt per persoon en de bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank (DNB) regelt dit. Meer informatie vindt u ook op depositogarantie.nl.

Valt mijn onderneming ook onder depositogarantie?

Voor ondernemingen is de rechtsvorm bepalend. Heeft uw onderneming een rechtspersoonlijkheid (zoals een BV), dan heeft uw onderneming een zelfstandige bescherming door depositogarantie tot € 100.000. Bent u een ZZPer of heeft u een eenmanszaak, dan moet het geld op uw zakelijke rekening worden opgeteld bij uw persoonlijke rekeningen bij dezelfde bank. Al dat geld samen is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd.

Welke rekeningen vallen onder de depositogarantie?

Geld dat op dit soort rekeningen staat, valt onder de depositogarantie:

Dit geld valt niet onder depositogarantie:

  • Beleggingen
  • Spaar-, beleggings- en (bank)spaarhypotheken

Beleggingen vallen onder de beleggerscompensatieregeling.

Wat is een bankspaarhypotheek?

Uw bankspaarhypotheek is gekoppeld aan een Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Deze spaarrekeningen vallen niet onder De Deposito garantie. Dit is wat er mee gebeurt als een bank failliet gaat.

  • Het spaargeld dat op uw SEW staat, wordt van uw hypotheek afgehaald. Dat is wettelijk zo geregeld. Uw hypotheek wordt dus lager.
  • Er wordt geen belasting over geheven, ook niet als u nog geen 15 of 20 jaar premie hebt betaald. Normaal gesproken is dat wel de afspraak, maar bij een faillissement kon u daar geen rekening mee houden.
  • U mag weer ergens anders een bankspaarhypotheek afsluiten voor hetzelfde bedrag dat u nog had staan, voordat het spaargeld eraf werd gehaald. Dit moet u dan doen in het kalenderjaar nadat uw vorige hypotheek en SEW zijn verrekend.
  • Hebt u geen hypotheek meer, maar nog wel geld op uw SEW? Bijvoorbeeld omdat uw huis is verkocht terwijl u nog geen nieuwe koopwoning hebt? Dan valt het geld op de Spaarrekening Eigen Woning wel onder het depositogarantiestelsel bij een faillissement van de bank.

Wat als ik rekeningen heb bij meerdere merken van de Volksbank?

RegioBank, SNS, BLG Wonen en ASN Bank zijn merken van de Volksbank. Deze merken vallen allemaal onder de dezelfde bankvergunning. Het geld op uw rekeningen bij SNS, BLG Wonen, ASN Bank en RegioBank wordt daarom bij elkaar opgeteld. Al dat geld samen is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd. U leest er meer over op de website van DNB.

Voorbeeld

Stel, u heeft 2 rekeningen: een bij RegioBank en een bij SNS. Op elke rekening staat € 100.000. Gaat de Volksbank failliet? Dan heeft u recht op € 100.000. Want SNS en RegioBank horen bij dezelfde bank.

Als u een rekening deelt

Heeft u een gezamenlijke rekening? Dan krijgt iedere rekeninghouder maximaal € 100.000. Bij een en/of rekening geldt de depositogarantie naar evenredigheid. Zijn er 2 rekeninghouders? Dan wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de en/of rekening.

Heeft 1 van u nog andere rekeningen? Dan geldt het maximum voor de rekeningen samen.

Welke informatie krijgt u van ons?

Opent u bij ons een rekening die onder de Nederlandse depositogarantie valt? Dan krijgt u bij de overeenkomst een informatieblad met uitleg. Op uw papieren en digitale afschriften staat ook dat de rekening valt onder de depositogarantie.

Goed om te weten

Dat u het informatieblad krijgt en een verwijzing ziet op uw rekeningafschrift, betekent dat het product onder de depositogarantie valt. DNB bepaalt of u echt in aanmerking komt voor de vergoeding. U krijgt het informatieblad ook als er meer geld op uw rekening(en) staat dan het maximale bedrag van de garantie.