Welke risico's horen bij beleggen?

Goed om te weten: beleggen zonder risico kan niet. Let op: met beleggen loopt u risico en maakt u kosten. U kunt uw inleg of een deel daarvan verliezen. 

Juist door die onzekerheid is de beloning goed, als het goed gaat met uw beleggingen. Maar u loopt dus ook het risico dat u uw geld (voor een deel) kwijtraakt. Kortom: gaat u beleggen, dan moet u de risico’s goed begrijpen.

Het risico van beleggen in het kort

Beleggingen koopt u tegen een bepaalde koers: de koers van het moment dat u instapt. Het geld krijgt u pas als u verkoopt. De waarde van uw beleggingen kan op het moment dat u verkoopt lager of hoger zijn dan toen u instapte. Met andere woorden: u kunt geld verliezen. Of uw geld wordt meer waard.

Risicospreiding

Koopt u als belegger aandelen van 1 bedrijf, dan loopt u het risico dat de koers daalt. Dit koersrisico is kleiner als u aandelen van meerdere bedrijven koopt. U spreidt dan het risico. Gaat het slecht met bedrijf 1 en daalt die koers? Dan gaat het misschien wel goed met bedrijf 2 en stijgt die koers.

Belegt u in een beleggingsfonds? Dan kunt het risico nog veel meer spreiden. Beleggingsfondsen investeren namelijk geld van een groep beleggers in veel bedrijven, die vaak in verschillende delen van de wereld zijn gevestigd. Een beleggingsfonds met aandelen van meer dan 100 bedrijven is heel normaal.

Participaties

Aandelen in een beleggingsfonds heten participaties. Als u gaat beleggen in een beleggingsfonds koopt u dus participaties. Een voorbeeld: Stel u legt € 10.000 in en de koers van het fonds is € 25. Dan krijgt u 400 participaties.

Nog een voorbeeld: Stel dat u aan het eind van elke maand € 100 stort. De koers staat eind januari op € 25 en een maand later op € 30. Dan krijgt u de eerste keer 4 participaties en de tweede keer 3,3 participaties.

Verkoopt u uw participaties op een moment dat de koers hoger is dan de aankoopkoers? En u houdt na aftrek van de kosten meer over dan uw inleg? Dan maakt u winst. Maar verkoopt u de participaties wanneer de koers lager ligt dan uw aankoopkoers? Dan raakt u een deel van uw inleg kwijt. Dat geldt ook als u belegt in aandelen of obligaties. Dat is het risico van beleggen. 

De risico's verschillen per type belegging

De schommelingen in de koersen worden veroorzaakt door ontwikkelingen bij de aandelen of obligaties waarin u belegt, of waarin uw beleggingsfonds belegt. De risico’s verschillen bovendien per type belegging.

Risico’s van beleggen in aandelen

Belegt u in aandelen, dan bent u voor een stukje eigenaar van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Het risico van uw belegging wordt dan beïnvloed door:

 • Bedrijfsspecifieke risico's
  Bedrijfsspecifieke risico’s gelden voor één bedrijf. Denk aan bijvoorbeeld de kwaliteit van de werknemers en of de strategie effectief is. Zijn de kwaliteit en de strategie goed op orde, dan is dat goed voor de koers.

 • Sectorspecifieke risico's
  Sectorspecifieke risico’s horen bij de sector waarin het bedrijf actief is. Hoe goed het bedrijf het ook doet, de ontwikkelingen in de sector beïnvloeden de resultaten.

 • Marktrisico's
  Marktrisico’s gelden voor bedrijven uit verschillende sectoren. Daalt de economische groei, dan dalen ook de koersen van bijna alle aandelen. Worden beleggers bang en gaan ze tegelijkertijd hun aandelen verkopen, dan kunnen veel aandelen tijdelijk in waarde dalen. Dan spreken we van een negatief beurssentiment.

 • Valutarisico's
  Valutarisico loopt u als u belegt in een aandeel met een koers in een andere valuta dan de euro. Daalt de koers van de andere valuta, dan daalt ook de waarde van uw belegging omgerekend in euro’s.

Risico’s van beleggen in obligaties

Belegt u in obligaties, dan leent u geld aan een overheid of bedrijf tegen een vaste rente. Het risico van uw belegging wordt beïnvloed door:

 • Renterisico
  Stijgt de kapitaalmarktrente, dan dalen de koersen van veel bestaande obligaties. Andersom stijgen de koersen van veel obligaties als de kapitaalmarktrente daalt. Bij obligaties met een lange looptijd is dit effect sterker dan bij obligaties met een korte looptijd.

 • Kredietrisico
  De overheid of onderneming die de obligatie uitgeeft, heeft een verplichting om rente te vergoeden en uiteindelijk de obligatie terug te betalen. Is het spannend of de overheid of onderneming daar wel aan kan voldoen? Dan daalt de koers van de obligatie.

 • Valutarisico
  Valutarisico loopt u als u belegt in een obligatie met een koers in een andere valuta dan de euro. Daalt de koers van de andere valuta, dan daalt ook de waarde van je belegging omgerekend in euro’s.

Tot slot: kies het risico dat bij u past

De een neemt meer risico dan de ander. Bij beleggen geldt de regel: hoe meer risico u durft te nemen, hoe groter uw kans op een hoger rendement. Kunt u het risico lopen om veel geld kwijt te raken, dan kunt u gaan voor een offensief profiel met een hoger risico. Kunt of wilt u dat risico niet lopen, ga dan voor een defensief profiel met een lager risico. Dan kunt u nog steeds winst maken.

Wanneer zou u kunnen kiezen voor een hoger risico?

 • U kunt uw geld voor langere tijd missen. Het liefst 5 jaar of langer.

 • U vindt het acceptabel dat de waarde van uw belegging in die tijd flink naar boven en naar beneden kan gaan.

Wanneer zou u kunnen kiezen voor een lager risico?

 • U kunt uw geld voor een kortere tijd missen. Maar houd er voor beleggingen rekening mee dat dit toch wel 3 jaar moet zijn. Anders kunt u misschien beter sparen.

 • U vindt het fijn dat de waarde van uw belegging in de tussentijd niet te veel schommelt.

 • U begint met beleggen, waardoor u de risico’s misschien nog niet goed kunt overzien.

Gebruik de risico-indicator

De risico-indicator is een handig hulpmiddel om de risico’s van beleggingsfondsen in te zien én te vergelijken. Met de risico-indicator kunt u het risico van een beleggingsfonds inschatten. En vergelijk hiermee ook beleggingsfondsen van verschillende aanbieders met elkaar.

Voorbeeld risico-indicator:

Bij ons kunt u kiezen uit vijf duurzame mixfondsen. Per fonds staat de risico-indicator vermeld. In de te downloaden Essentiële-informatiedocument (Eid) vindt u er meer informatie over.

Naar de vijf duurzame mixfondsen

Risico en rendement van de vijf fondsen