Betalen via incasso

Grip op uw incasso’s. Een rustig gevoel. En u regelt het gemakkelijk in Internet Bankieren van RegioBank of via uw Zelfstandig Adviseur. Het is niet mogelijk om incasso’s te beheren met de Mobiel Bankieren app. Hieronder zetten we alle mogelijkheden voor u op een rij. Of bekijk de film. Dan ziet u in een paar minuten hoe u meer grip krijgt op incasso’s.

Wat is een incasso?
Met een incasso laat u een bedrijf automatisch een bedrag van uw betaalrekening afschrijven. Het bedrijf moet hiervoor wel toestemming (een machtiging) van u hebben gekregen. Op de machtiging staat of het een eenmalige incasso is of een doorlopende incasso, bijvoorbeeld iedere maand.

Wat is een Europese incasso?
Met een Europese incasso wordt een bedrag in euro’s overgemaakt naar een bank in Nederland, een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Monaco.

Wat is een onterechte incasso?
Bij een onterechte incasso schrijft een bedrijf zonder uw toestemming (machtiging) geld af van uw rekening. U kunt zelf veel doen om uw betaalrekening te beschermen tegen onterechte incasso’s. U kunt bijvoorbeeld aangekondigde incasso’s weigeren, onterechte incasso’s terugboeken, incasso’s beperken of bedrijven blokkeren.

Een e-mail ontvangen voordat een incasso wordt afgeschreven

Wilt u van te voren weten wanneer een bedrag wordt afgeschreven? Dan kunt u in Internet Bankieren instellen dat wij u een e-mail sturen voordat een automatische incasso wordt afgeschreven. U regelt dit in Internet Bankieren bij 'Instellingen'.

Een aangekondigde incasso weigeren

Een aangekondigde Europese incasso kunt u vooraf weigeren. In Internet Bankieren kan dit tot 11.00 uur op de incassodatum. Ga hiervoor naar 'Incasso-overzicht' in Internet Bankieren. Regelt u dit via uw Zelfstandig Adviseur dan stuurt hij een 'Opdrachtformulier' naar ons. Dit formulier moet uiterlijk om 15.00 uur op de laatste werkdag vóór de incassodatum bij ons binnen zijn om de incasso te kunnen weigeren.

Een onterechte incasso terugboeken

Een gewone Europese incasso kunt u zelf terugboeken in Internet Bankieren bij 'Incasso-overzicht' of via uw Zelfstandig Adviseur. Dat kan binnen 8 weken na de onterechte incasso. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Is het bedrag langer dan 8 weken geleden afgeschreven en heeft u naar uw mening nooit een incasso machtiging afgegeven of heeft u deze ingetrokken? Dan kunt u dit melden bij uw Zelfstandig Adviseur. Doe dit zo snel mogelijk. Maar uiterlijk binnen 13 maanden na de incasso.

Een incasso stoppen

Wilt u niet (meer) dat een bedrijf automatisch een bedrag van uw betaalrekening afschrijft? Dan kunt u uw machtiging intrekken of een incasso blokkeren.

Uw machtiging intrekken
Wilt u dat een bedrijf niet langer automatisch een bedrag van uw betaalrekening afschrijft? Dan kunt u de afgegeven machtiging aan een bedrijf intrekken. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van het bedrijf.

Incasso’s blokkeren
Wordt er volgens u zonder uw toestemming geld van uw rekening afgeschreven? Dan kunt u zelf de incasso direct blokkeren in Internet Bankieren bij 'Incasso-overzicht'. Alle incasso’s die u blokkeert vindt u terug op uw blokkadelijst bij 'Incasso-overzicht'. Heft u een blokkade op? Dan kan het bedrijf weer geld van uw rekening afschrijven. U kunt incasso’s ook blokkeren via uw Zelfstandig Adviseur. We zorgen er dan binnen een paar werkdagen voor dat het bedrijf geen bedragen meer kan afschrijven van uw rekening. Via uw Zelfstandig Adviseur kunt u een blokkade ook weer opheffen.

Wanneer blokkeert u een incasso?
U heeft bijvoorbeeld de machtiging voor incasso van een bedrijf ingetrokken en het bedrijf blijft toch bedragen van uw rekening afschrijven. Of u heeft nooit een machtiging voor incasso gegeven aan een bedrijf dat geld van uw rekening afschrijft.

Een bedrijf blokkeren
Wilt u alle incasso’s van een bedrijf blokkeren? Geef dan de Incassant ID van het bedrijf aan ons door. Dit is een uniek nummer waaraan u het bedrijf herkent dat geld van uw rekening afschrijft. U vindt de incassant ID in uw Incasso-overzicht in Internet Bankieren of op uw rekeningafschrift. U kunt ook blokkeren via uw Zelfstandig Adviseur.

Een specifieke incasso blokkeren
Heeft u bij een bedrijf meer incasso’s lopen? En wilt u niet alle incasso’s blokkeren? Dan kunt u ook alleen een specifieke machtiging voor incasso blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als uw verzekeraar de premies van meerdere verzekeringen van uw rekening afschrijft. Een specifieke incasso blokkeren doet u Internet Bankieren in uw Incasso-overzicht of via uw Zelfstandig Adviseur. U geeft aan ons de Incassant ID én het machtigingskenmerk van die incasso door. De Incassant ID is een uniek nummer waaraan u het bedrijf herkent dat geld van uw rekening afschrijft. Aan het machtigingskenmerk herkent u de machtiging voor incasso. U vindt de incassant ID en het machtigingskenmerk in uw Incasso-overzicht, of op uw rekeningafschrift.

Een land blokkeren
U kunt ook alle incasso’s uit een land (de) blokkeren. U geeft dan de landcode aan ons door. Alle bedrijven met deze landcode in het rekeningnummer (de)blokkeert u. U kunt een land alleen blokkeren via uw Zelfstandig Adviseur. Niet binnen Internet Bankieren.

Tip: U kunt aan de eerste 2 letters van het rekeningnummer zien uit welk land geld van uw rekening wordt geïncasseerd. Voor Duitsland is dit bijvoorbeeld DE.

Incasso’s beperken

Machtigingen voor incasso’s kunt u beperken door een maximumbedrag voor de incasso in te vullen en/of het maximaal aantal incasso’s per maand op te geven. Heeft u Internet Bankieren? Dan kunt u ook een einddatum opgeven. U regelt dit in Internet Bankieren bij 'Incasso-overzicht' of via uw Zelfstandig Adviseur. In Internet Bankieren kunt u ook een einddatum opgeven.

Let op: houd altijd rekening met een afschrijving die onverwacht een keer hoger uitvalt. Denk aan een telefoonrekening. Ook kan een organisatie een extra incasso doen, bijvoorbeeld het energiebedrijf dat een extra incasso doet voor de jaarafrekening. Kan een organisatie hierdoor geen geld afschrijven? Dan krijgt u een betalingsachterstand.

Europese incasso’s niet toestaan

Heeft u Internet Bankieren? Dan kunt u ervoor kiezen om standaard alle Europese incasso’s te blokkeren. U zet de bedrijven die wél geld van uw rekening mogen afschrijven op uw goedkeuringslijst. Dit kunnen ook specifieke machtigingen voor een incasso zijn. Wij raden het gebruik van de goedkeuringslijst alléén aan wanneer u wekelijks gebruik maakt van Internet Bankieren. Europese incasso’s 'niet toestaan' kan alleen in Internet Bankieren.

Let op

  • U moet goed weten welke bedrijven nu met een incasso geld van uw rekening afschrijven. Elke machtiging voor incasso, bijvoorbeeld uw energiebedrijf of verzekeraar moet u apart invoeren.
  • Vergeet u per ongeluk een machtiging voor incasso of een bedrijf op uw goedkeuringslijst te zetten? Dan kan dit ervoor zorgen dat u van het bedrijf aanmaningen krijgt of incassokosten moet betalen. In het ergste geval kunt u zelfs worden afgesloten voor bepaalde diensten van het bedrijf.
  • Heeft u eerder incassoblokkades en/of landenblokkades ingesteld? Dan vervallen deze als u kiest voor deze instelling op uw betaalrekening.

Een incasso-opdracht die niet op uw goedkeuringslijst staat toevoegen of weigeren

Heeft u in Internet Bankieren ervoor gekozen om standaard alle Europese Incasso’s te blokkeren? En heeft u een goedkeuringslijst gemaakt? Dan kan het voorkomen dat wij een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat nog niet op uw goedkeuringslijst staat. U ontvangt van ons dan hierover een e-mail. Als u wilt dat het bedrijf deze incasso wel van uw rekening afschrijft, dan voegt u dat bedrijf in Internet Bankieren toe aan uw goedkeuringslijst. U regelt dat in uw Incasso-overzicht. Dit kan tot uiterlijk 11.00 uur op de lncassodatum. Doet u niets? Dan weigeren wij de incasso-opdracht op de incassodatum. Het bedrag wordt dan niet afgeschreven van uw rekening.

Een bedrijf of machtiging verwijderen van uw goedkeuringslijst

U kunt in Internet Bankieren een bedrijf of machtiging voor incasso altijd weer van uw goedkeuringslijst verwijderen. U regelt dat in Internet Bankieren in uw Incasso-overzicht.

Wanneer mag RegioBank een incasso blokkeren?

Ook wij kunnen uw betaalrekening blokkeren voor incasso’s. Dit mag voor incasso’s naar bepaalde rekeningen, maar ook voor alle incasso’s. Wij kunnen zelf bepalen wanneer we dit doen, bijvoorbeeld als u te veel rood staat. Als we dit doen, melden we u dit natuurlijk zo snel mogelijk. Hebben wij uw betaalrekening geblokkeerd? Dan kunt u geen goedkeuringslijst maken.