Uw hypotheekrente eerder aanpassen

Als u uw hypotheekrente een paar jaar geleden voor langere tijd heeft vastgezet, is de rente van vandaag misschien lager. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om uw contract open te breken en uw rente opnieuw vast te zetten. U hoeft dan niet te wachten tot het einde van de rentevaste periode. Uw hypotheekrente eerder aanpassen regelt u zelf in Mijn RegioBank. U ziet dan direct welke vergoeding u betaalt voor ons renteverlies.

1. Via Mijn RegioBank

Is uw rente eerder aanpassen een goede manier om uw hypotheeklasten te verlagen? Dan regelt u het makkelijk zelf in Mijn RegioBank.

 1. Log in in Mijn RegioBank
 2. Ga naar ‘Hypotheken’
 3. Doorloop de stappen voor het tussentijds aanpassen van uw hypotheekrente
 4. Download de berekening van de vergoeding voor het renteverlies
 5. Onderteken met uw digipas of digicode (ook voor uw partner)

Heeft u nog geen Mijn RegioBank?

Vraag Mijn RegioBank aan

2. Via uw adviseur

Twijfelt u of het eerder aanpassen van de rente in uw situatie gunstig is of wilt u weten wat het netto voordeel (na aftrek van de inkomstenbelasting) is? Maak dan een afspraak met uw adviseur. Uw adviseur kijkt ook naar wat er gebeurt als uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u ziek of werkloos wordt of als u in de toekomst wilt verhuizen.

Maak een afspraak

Ingangsdatum van de nieuwe rente

De rentewijziging gaat niet meteen in, maar met ingang van de volgende kalendermaand. Of de maand daarna als u na de 17e van de maand de aanvraag indient. Eén maand na de ingang van de nieuwe rente zal de nieuwe rente en de vergoeding voor het renteverlies van uw incassorekening worden afgeschreven.

Goed om te weten

U krijgt van ons een renteaanbod op basis van de bij ons bekende marktwaarde van uw huis en uw openstaande hypotheekschuld. Is de marktwaarde hoger dan bij ons bekend? Lever dan een nieuwe woningwaarde aan. Dan bekijken we meteen of uw hypotheekrente misschien in een andere tariefgroep valt, waardoor uw rente misschien nog wat lager kan.

Voor wie geschikt?

Uw rente eerder aanpassen is alleen gunstig als u de administratiekosten en de vergoeding terugverdient in uw nieuwe rentevaste periode. Uw adviseur kan voor u uitrekenen of dat zo is.

Heeft u verhuisplannen? Wilt u tussentijds (een deel) aflossen op uw hypotheek? Is het einde van uw rentevaste periode in zicht? Of heeft u een spaarhypotheek of spaarrekeninghypotheek? Dan is uw rente eerder aanpassen niet altijd de juiste keuze. We raden u in die situaties aan te overleggen met uw adviseur.

Als u het voorstel voor een tussentijdse aanpassing van de rente accepteert, wijzigt voor de resterende looptijd van het leningdeel de vergoedingsvrije ruimte in 10%. Ook als deze nu hoger is.

Wat is een vergoedingsvrije ruimte?

Dit is het bedrag dat u elk jaar extra mag aflossen zonder dat u een vergoeding voor het renteverlies van de bank betaalt. Het bedrag is 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag per leningdeel.

Heeft u een spaarhypotheek of spaarrekeninghypotheek?

Dan kan het tussentijds aanpassen van uw hypotheekrente minder interessant zijn. Bij een spaarhypotheek of spaarrekeninghypotheek betaalt u naast de hypotheekrente ook een maandelijkse premie voor de spaarverzekering of een maandelijkse inleg op de spaarrekening. Over deze premie/inleg ontvangt u rente. Deze rente is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.

Als uw hypotheekrente daalt, stijgt uw maandelijkse premie/inleg. Dit komt doordat een lagere hypotheekrente een lagere rentevergoeding oplevert over het spaardeel. Er is dan een hogere inleg nodig om het gewenste eindbedrag bij elkaar te sparen. Uw maandelijkse premie/inleg is fiscaal niet aftrekbaar. Hierdoor kunnen uw netto maandlasten gaan stijgen. We raden u daarom aan advies te vragen aan uw adviseur.

Rekenvoorbeeld tussentijds rente aanpassen

Uw adviseur kan uitrekenen of het in uw situatie gunstig is om uw rente tussentijds aan te passen. U ziet hieronder met voorbeeldbedragen hoe het werkt. Bijvoorbeeld:

 • Uw hypotheek is € 200.000.
 • Uw huidige hypotheekrente is 5%.
 • De administratiekosten zijn € 195.
 • De vergoeding voor het renteverlies van de bank is € 7.500. Samen met de administratiekosten zijn de totale kosten dan € 7.695.
 • U kiest voor een nieuwe rentevaste periode van 5 jaar tegen een rente van 4%.

Het bruto voordeel van de lagere hypotheekrente is € 2.000 (€ 200.000 x (5% - 4%)) per jaar. Dat betekent dat de kosten in 3 jaar en 10 maanden zijn terugverdiend (€ 7.695/€ 2.000). De totale bruto kosten zijn dus in dit voorbeeld terugverdiend binnen de nieuwe rentevaste periode van 5 jaar.

Let op! Wilt u weten wat het netto voordeel van de lagere hypotheekrente is? Of wilt u weten in welke periode de totale netto kosten zijn terugverdiend? Maak dan een afspraak met uw adviseur.

Kosten en vergoeding voor het renteverlies

Als u tussentijds uw hypotheekrente wilt aanpassen, betaalt u een aantal kosten:

 • U betaalt € 195 administratiekosten per hypotheeknummer waarvan u de rente aanpast, met een maximum van € 390. Een hypotheeknummer is het unieke nummer van uw hypotheek en bestaat uit 9 cijfers, bijvoorbeeld: 12.34.56.789. Soms staat er nog een tiende cijfer achter. Dit tiende cijfer hoort niet bij uw hypotheeknummer, maar bij uw leningdeel.
 • Voor het advies van uw adviseur betaalt u advieskosten.
 • U betaalt een vergoeding voor ons renteverlies, omdat we minder rente krijgen dan we met u hebben afgesproken. Dit noemen we renteverlies. Deze vergoeding kunt u in 1x betalen of gespreid (rente middelen). De vergoeding voor het renteverlies is vaak fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Meer over rente middelen

Voor- en nadeel van uw rente eerder aanpassen

Het voordeel van uw rente eerder aanpassen: u profiteert meteen van een lagere rente.

Het nadeel van uw rente eerder aanpassen: u betaalt een vergoeding voor het renteverlies.

Let op: Een lagere rente kan invloed hebben op uw hypotheekrenteaftrek. Maakt u gebruik van de voorlopige teruggave van de Belastingdienst? Pas deze dan aan naar de nieuwe situatie.

Hypotheekrente wijzigen en de belasting 

Een rentewijziging is een moment waarop de Belastingdienst toetst of u voldoende heeft afgelost op uw hypotheek die valt onder de fiscale wetgeving per 1 januari 2013. Heeft u een betalingsachterstand, dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Lees hier meer over de gevolgen van een betalingsachterstand (Belastingdienst.nl).

Lagere hypotheeklasten?

Wilt u weten welke andere manieren er zijn om uw maandlasten van uw hypotheek te verlagen? Wij hebben ze voor u op een rij gezet.

Meer over hypotheeklasten verlagen

Persoonlijk advies

Vraag uw adviseur wat de mogelijkheden zijn. En hoeveel het u per maand scheelt als u uw hypotheekrente voor het einde van uw rentecontract aanpast. Het oriëntatiegesprek is gratis, aan advies zijn kosten verbonden.

Afspraak maken