De waarde van uw woning

Gaat u een nieuwe hypotheek afsluiten? Of wilt u iets veranderen in uw bestaande hypotheek? Dan willen we graag weten wat uw woning nu waard is. De marktwaarde van uw huis is een schatting van de verkoopprijs van uw woning als u die onder normale omstandigheden zou verkopen. De taxateur stelt de marktwaarde van uw huis vast. Deze marktwaarde bepaalt voor een deel de rente die u betaalt voor uw hypotheek.

In de volgende situaties willen we de actuele marktwaarde van uw huis weten:

 • Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek, oversluiting en/of verhoging van uw bestaande hypotheek.
 • Bij een verzoek tot aanpassing van de schuld-marktwaardeverhouding van uw hypotheek.

De schuld-marktwaardeverhouding bepaalt in welke tariefgroep u valt. Hoe lager de schuld-marktwaardeverhouding van uw hypotheek, hoe lager meestal uw rente. De schuld-marktwaardeverhouding kan omlaag als u bijvoorbeeld aflost op uw bestaande hypotheek. Of door een waardestijging van uw huis.

Woningwaarde aanpassen

U kunt uw woningwaarde aanpassen door ons een kopie van uw nieuwste WOZ-taxatieverslag te sturen. Het WOZ-taxatieverslag is de taxatie die de basis is voor het vaststellen van de WOZ -waarde. In dit verslag kan informatie staan over de onderhoudsstaat van het huis en de gemeente gebruikt referentiepanden.

De gemeente maakt jaarlijks het verslag en is in veel gevallen gratis te downloaden via:

 • De website van de gemeente
 • De website van de belastingsamenwerking in de regio
 • Mijnoverheid.nl

  Het WOZ-taxatieverslag dat u opstuurt mag niet ouder zijn dan twaalf maanden.

  Wij zetten de marktwaarde van uw woning dan op 85% van de WOZ-waarde. Is uw totale hypotheekschuld hoger dan 75% van uw WOZ-waarde? Dan is een WOZ-taxatieverslag helaas niet genoeg. Dan hebben we een taxatierapport nodig. Een taxatierapport mag niet meer dan zes maanden oud zijn op de dag dat wij het binnenkrijgen. Het taxatierapport moet zijn opgesteld volgens het model ’Taxatierapport financiering woonruimte’, dat is uitgegeven door NVM, VastgoedPro of VBO. We accepteren alleen een origineel exemplaar met een originele handtekening of een digitale handtekening van het NWWI.

  U kunt uw nieuwe woningwaarde zelf via Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app aan ons doorgeven. Of u regelt dit via uw adviseur.

  Meer over uw woningwaarde aanpassen

  Waar vindt u de marktwaarde van uw woning?

  In uw taxatierapport staat de marktwaarde van uw woning vermeld. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes maanden. Soms mag u ook een recente WOZ -waarde van uw woning aanleveren. De WOZ-waarde wordt door uw gemeente vastgesteld en staat op het WOZ-taxatieverslag dat u (gratis) kunt downloaden via de website van uw gemeente, van de belastingsamenwerking in de regio en/of via MijnOverheid.nl. Het WOZ-taxatieverslag mag niet ouder zijn dan twaalf maanden.

  WOZ-waarde of taxatierapport

  Een WOZ-waarde accepteren we niet altijd. Als de totale openstaande hypotheekschuld hoger is dan 75% van de WOZ-waarde, moet u een recent taxatierapport aanleveren. Als u een WOZ-waarde aanlevert, stellen wij de marktwaarde vast op 85% van deze WOZ-waarde.

  Voorbeeld

  Stel: de WOZ-waarde van uw huis is € 250.000
  De openstaande hypotheekschuld is € 200.000
  75% van € 250.000 is € 187.500
  De openstaande hypotheekschuld (€ 200.000) is hoger dan € 187.500 We hebben dan een recent taxatierapport van u nodig.
  De marktwaarde van de woning is in dit voorbeeld 85% van € 250.000 is € 212.500
  RegioBank team

  Onafhankelijk hypotheekadvies

  Onze adviseurs helpen u graag met al uw vragen over de marktwaarde van uw woning.