WOZ-waarde

Elk jaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-waarde. Bekijk deze waardebepaling goed. U kunt tot zes weken na ontvangst bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking.

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Het is de waarde die de gemeente toekent aan uw onroerend goed, dus de waarde van een huis, pand of stuk grond. Elk jaar wordt de hoogte van de WOZ opnieuw bepaald. De peildatum is altijd 1 januari van het voorgaande jaar.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

Op basis van de WOZ-waarde berekent de gemeente hoeveel u aan bepaalde belastingen moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan ozb (onroerendezaakbelasting), waterschapsbelasting en gemeentebelastingen, zoals de afvalstoffenheffing. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe gunstiger – u hoeft dan minder te betalen. Aan de andere kant is een hoge WOZ-waarde juist wel weer fijn als u van plan bent om uw huis te verkopen.

Bepaling van de WOZ-waarde

Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van onroerend goed vast. Deze datum wordt ook wel de ‘waardepeildatum’ genoemd. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van een selectie huizen die representatief zijn voor uw straat of buurt, of die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Van deze huizen wordt de waarde bepaald, onder andere op basis van verkoopcijfers van het Kadaster, eerder afgegeven taxaties en de koopsom van huizen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze waarde geldt als uitgangspunt voor vergelijkbare huizen in de buurt. Er wordt onder andere rekening gehouden met de oppervlakte, inhoud en erfpacht om te komen tot een specifieke WOZ-waarde per huis.

WOZ-beschikking

In januari of februari krijgt u als huiseigenaar een WOZ-beschikking toegestuurd. Daarin staat de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld op de waardepeildatum van het jaar daarvóór.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

U kunt tot zes weken na ontvangst bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. Dus als u vindt dat de WOZ-waarde niet realistisch is, kunt u bij de gemeente bezwaar indienen. Hoe u bezwaar maakt bij uw gemeente, leest u in de bijlage bij de WOZ-beschikking.

U kunt op verschillende manieren bepalen of de WOZ-waarde realistisch is vastgesteld:

  • Als u uw huis rond de waardepeildatum heeft gekocht en er tot 1 januari van het jaar waarin u de WOZ-beschikking ontvangt niets aan uw huis is veranderd, moet de WOZ-waarde gelijk zijn aan de aankoopprijs. Al kan hij in sommige situaties toch hoger uitvallen, omdat u uw huis bijvoorbeeld met korting heeft gekocht van familie, of als u een huis met erfpacht heeft. 
  • Vraag de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt op. Bekijk welke vergelijkbare huizen in uw postcodegebied zijn verkocht rond de waardepeildatum.
  • Controleer het taxatierapport dat bij de WOZ-beschikking hoort en kijk of de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de verschillen tussen uw huis en de huizen waarop de WOZ-waarde is gebaseerd
  • Bekijk via wozwaardeloket.nl gratis wat de WOZ-waarde is van huizen bij u in de buurt. Vergelijk dit met uw eigen WOZ-waarde.

Laat een taxatie doen

Een makelaar of erkende taxateur kan bepalen wat uw huis waard was rond de peildatum. Zo’n taxatierapport is een belangrijk bewijsmiddel als u bezwaar wilt maken tegen uw WOZ-waarde. U moet alleen wel betalen voor de taxatie.

Is uw huis meer waard geworden?

Misschien kan uw hypotheekrente dan wel omlaag. Uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank kan u hier alles over vertellen.

Maak vrijblijvend een afspraak