Tariefgroepen

De hoogte van de hypotheekrente die u betaalt hangt onder meer af van de hoogte van uw hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van uw huis.

Tariefgroep voor de hypotheekrente

De verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning bepaalt de tariefgroep van uw hypotheek. Hoe hoger uw hypotheek is ten opzichte van de marktwaarde van uw woning, hoe hoger de rente meestal is. Dit komt omdat wij meer risico lopen. Andersom geldt ook: hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager ons risico en hoe lager meestal de rente.

12 tariefgroepen

RegioBank kent 12 tariefgroepen. Er zijn 2 tariefgroepen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG):

 • Met NHG ≤ 90% van de marktwaarde
 • Met NHG > 90% van de marktwaarde

Er zijn 10 tariefgroepen voor een hypotheek zonder NHG:

 • ≤ 40% van de marktwaarde
 • ≤ 50% van de marktwaarde
 • ≤ 60% van de marktwaarde
 • ≤ 70% van de marktwaarde
 • ≤ 80% van de marktwaarde
 • ≤ 90% van de marktwaarde
 • ≤ 95% van de marktwaarde
 • ≤ 100% van de marktwaarde
 • ≤ 106% van de marktwaarde
 • > 106% van de marktwaarde

Is uw tariefgroep NHG <90% of <40% dan kan uw rente niet verder omlaag.

Let op: De regels voor het verstrekken van een hypotheek, waar banken aan moeten voldoen, kunnen tussentijds veranderen. Hierdoor kunnen ook verschillen ontstaan tussen de regels per tariefgroep op basis van de schuld-marktwaardeverhouding. Zo kan het voorkomen dat er soms wél of géén verschil zit tussen de tariefgroepen. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat we ervoor kiezen om de rentepercentages van de tariefgroepen gelijk te houden.

Heeft u al een RegioBank hypotheek met vaste rente?

Heeft u een RegioBank-hypotheek aangevraagd voor 1 augustus 2016? Dan gelden voor u de volgende vier tariefgroepen: NHG, <66%, <88% en >88% van de marktwaarde. Met vier tariefgroepen kan uw rente ook tussentijds omlaag. Is uw tariefgroep NHG of <66% dan kan uw rente niet verder omlaag.
Bij een nieuwe rentevaste periode valt uw hypotheek vanzelf in een van de twaalf tariefgroepen. Uw hypotheek kan mogelijk ook eerder naar een van de 12 tariefgroepen. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Tariefgroep bepalen

U kunt uw tariefgroep uitrekenen door de hoogte van uw hypotheek te delen door de marktwaarde van uw huis en deze uitkomst met 100 te vermenigvuldigen.

Rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een hypotheekschuld van € 200.000 en uw woning is € 250.000 waard. Dan heeft u een schuld-marktwaardeverhouding van 200.000 / 250.000 x 100% = 80%.

Uw tariefgroep verlagen

Als de waarde van uw huis is gestegen of als u (extra) hebt afgelost op uw hypotheek, kunt u misschien in een lagere tariefgroep terechtkomen.

De aanpassing naar een lagere tariefgroep gaat niet vanzelf. U moet hiervoor altijd een marktwaarde aanleveren in de vorm van een recent WOZ-taxatieverslag, een recent taxatierapport of een desktop taxatie.

WOZ-taxatieverslag

Het WOZ-taxatieverslag is de taxatie die de basis is voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In dit verslag kan informatie staan over de onderhoudsstaat van het huis en de gemeente gebruikt referentiepanden.

De gemeente maakt jaarlijks het verslag en is in veel gevallen gratis te downloaden via:

 • De website van de gemeente
 • De website van de belastingsamenwerking in de regio
 • Mijnoverheid.nl

Het WOZ-taxatieverslag dat u meestuurt mag niet ouder dan 12 maanden zijn. Wij stellen de marktwaarde vast op 85% van deze WOZ-waarde. Bijvoorbeeld: uw huis is volgens het laatste WOZ-taxatieverslag €100.000 waard. Wij stellen de waarde van uw huis dan vast op € 85.000.

Taxatierapport

Als uw totale openstaande hypotheekschuld hoger is dan 75% van de WOZ-waarde, moet u een recent taxatierapport aanleveren. Het taxatierapport moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Het taxatierapport moet opgesteld zijn volgens het model Taxatierapport financiering woonruimte, dat is uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VastgoedPro of Vereniging Bemiddeling Onroerend goed (VBO).
 • Het taxatierapport mag geen kopie zijn.

  We passen de marktwaarde aan voor alle leningdelen van uw hypotheek. Op basis van de nieuwe marktwaarde beoordelen we wat uw nieuwe schuld-marktwaardeverhouding wordt en in welke tariefgroep uw hypotheek gaat vallen. Voor het berekenen van uw openstaande hypotheekschuld, kijken we niet naar uw overbruggingskrediet.

  Desktop Taxatie

  U kunt een Desktop Taxatie gebruiken wanneer:

  • U een bestaand huis koopt, uw hypotheek oversluit of uw hypotheek wijzigt.
  • Uw huis niet meer dan € 750.000 waard is.
  • U een hypotheek afsluit die niet hoger is dan 75% van de waarde van het huis.

  Bij het aanvragen van een Desktop Taxatie moet u aangeven dat u dit doet voor een hypotheek van RegioBank. De Dekstop Taxatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Goed om te weten: U kunt geen Desktop Taxatie gebruiken als u een hypotheek afsluit voor een verbouwing, nieuwbouwhuis, appartement, erfpacht, opstal, recreatiehuis, woonboot, woon-/winkelpand of kantoorpand.

   Let op

   Heeft u na 1 januari 2013 een annuïteitenhypotheek afgesloten om een eigen woning te kopen, onderhouden of verbeteren? Als u dan tussentijds uw hypotheekrente aanpast, is dat voor de Belastingdienst een toetsmoment om te controleren of u voldoende heeft afgelost op uw hypotheek. Heeft u nog niet genoeg afgelost? Bijvoorbeeld omdat u een betalingsachterstand nog niet had ingehaald voor u uw rente aanpaste? Dan kan dat nadelig zijn voor uw hypotheekrenteaftrek.

   Zelf uw woningwaarde aanpassen

   U kunt uw woningwaarde zelf aanpassen in Mijn RegioBank of in de Mobiel Bankieren app. Lees hoe u dit doet en de voor- en nadelen van een lagere hypotheekrente.

   Zelf uw woningwaarde aanpassen

   Extra aflossen

   Wilt u extra aflossen om uw schuld-marktwaardeverhouding te verbeteren? Ontdek of extra aflossen interessant is voor u. U kunt uw extra aflossing zelf regelen in Mijn RegioBank of in de Mobiel Bankieren app.

   Extra aflossen

   Hypotheekrente en de belasting

   Een aanpassing van uw rente kan gevolgen hebben voor de belasting. Als uw hypotheekrentekosten omlaag gaan, kunt u minder hypotheekrente aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Krijgt u maandelijks geld als voorschot terug, in plaats van in één keer na afloop van het belastingjaar? Vergeet dan niet op tijd de voorlopige teruggaaf te wijzigen nadat u de rente heeft aangepast. Want als u maandelijks teveel voorschot terugkrijgt, moet u dat terugbetalen.   RegioBank team

   Onafhankelijk hypotheekadvies

   Wilt u meer weten over onze tariefgroepen of hoe u in een lagere tariefgroep kunt komen? Onze adviseurs helpen u graag.