Woningwaarde aanpassen voor de Bespaarhypotheek

Is je huis meer waard geworden?

Dan kan de rente van je Bespaarhypotheek misschien omlaag omdat je hypotheek in een lagere tariefgroep valt. Daarvoor kun je een nieuwe woningwaarde doorgeven vanaf 3 maanden voor het einde van je rentevaste periode. Of als je tijdens je rentevaste periode een nieuwe rentevaste periode kiest, door het afkopen van je huidig rentecontract.

Je zelfstandig adviseur bekijkt graag samen met je of dit in jouw situatie gunstig is. En hoeveel je dan zou besparen op je hypotheeklasten. Zelf regelen kan ook: in Mijn RegioBank met het formulier 'Woningwaarde aanpassen'.

Maak een afspraak

Wanneer is een nieuwe waarde van je huis nodig?

In deze situaties willen we de nieuwe marktwaarde van je huis weten:

  • Als je een nieuwe hypotheek afsluit, je hypotheek oversluit en/of je bestaande hypotheek verhoogt.
  • Als je ons vraagt om de schuld-marktwaardeverhouding van je hypotheek aan te passen, omdat de waarde van je huis is gestegen in vergelijking tot je hypotheek.

De schuld-marktwaardeverhouding bepaalt in welke tariefgroep je hypotheek valt. Hoe lager de schuld-marktwaardeverhouding van je hypotheek, hoe lager meestal je rente. De schuld-marktwaardeverhouding kan omlaag als je bijvoorbeeld aflost op je bestaande hypotheek. Of door een waardestijging van je huis.

Woningwaarde aanpassen voor je RegioBank Bespaarhypotheek

Heb je een Bespaarhypotheek en is je huis meer waard geworden? Dan kun je dit vanaf 3 maanden en tot 2 weken voor het einde van de rentevaste periode aan ons doorgeven. Het is belangrijk dat je je woningwaarde op tijd doorgeeft, want dit kan niet als je nieuwe rentevaste periode is ingegaan. De einddatum van je rentevaste periode staat in je hypotheekofferte en in Mijn RegioBank.

Naar Rentevaste periode Bespaarhypotheek verlengen

Automatisch een lagere tariefgroep als je aflost

Heb je afgelost tijdens je rentevaste periode? Dan passen we je rente automatisch aan als je hypotheek in een lagere tariefgroep terechtkomt. Dit doen we op de 1e van de maand, nadat de lagere tariefgroep is ingegaan. Je hoeft dan geen nieuwe woningwaarde door te geven.

Als je geen Bespaarhypotheek hebt

Als je een RegioBank Hypotheek hebt, kun je altijd een nieuwe woningwaarde doorgeven om de schuld-marktwaardeverhouding aan te passen. Ook tijdens je rentevaste periode. We passen je rente niet automatisch aan als je hypotheek in een lagere tariefgroep valt, omdat je (extra) aflost. Om in een lagere tariefgroep te komen, moet je altijd een nieuwe woningwaarde doorgeven.

Meer over woningwaarde

Meer over tariefgroepen

Meer over tariefgroepen Bespaarhypotheek