Uw rente tussentijds verlagen

Bij een RegioBank-hypotheek kan uw vaste rente tijdens de rentevaste periode omlaag. Heeft u variabele rente? Dan kan uw rente op ieder moment mogelijk omlaag. Voor beide rentevormen gelden bepaalde voorwaarden.

Maak een afspraak

Twaalf tariefgroepen bij RegioBank

De rente van uw hypotheek baseren we onder andere op de marktwaarde van uw woning en uw totale openstaande hypotheekschuld. De verhouding tussen deze twee noemen wij de schuld-marktwaardeverhouding. Hoe hoger de schuld-marktwaardeverhouding, hoe hoger de tariefgroep. Een hogere tariefgroep leidt meestal tot een hogere rente en een lagere tariefgroep leidt meestal tot lagere rente.

Meer over de tariefgroepen

Hoe kan uw rente tussentijds omlaag?

Om tijdens de rentevaste periode een lagere hypotheekrente te krijgen, moeten wij de schuld-marktwaarde van uw woning opnieuw vaststellen. Hiervoor kijken we of uw woningwaarde gestegen is ten opzichte van de waarde die u doorgaf toen u uw hypotheek afsloot. We kijken ook of u inmiddels afgelost heeft op uw hypotheek waardoor de schuld lager is. Als de schuld-marktwaardeverhouding van uw woning is gedaald, dan kan uw rente tussentijds mogelijk omlaag. Wij hebben dan wel altijd een nieuwe marktwaarde van uw woning nodig.

Hogere woningwaarde

Denkt u dat uw woning meer waard is dan het bedrag waar wij van uitgaan? Dan kunt u misschien een lagere rente krijgen. Tenminste, als u daardoor in een lagere tariefgroep terechtkomt. Uw adviseur bekijkt graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Meer over woningwaarde

Meer over uw woningwaarde aanpassen

Let op: het aanleveren van een lagere marktwaarde van uw woning kan negatieve gevolgen voor u hebben. Het kan zijn dat u bij een nieuwe rentevaste periode een hogere rente gaat betalen. Bespreek met uw adviseur of het aanleveren van een nieuwe marktwaarde in uw situatie zinvol is.

Lagere hypotheek door extra aflossen

U kunt ook uw schuld-marktwaardeverhouding verbeteren door extra af te lossen op uw hypotheek. Extra aflossen kan makkelijk via Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app. Maar aflossen is niet altijd gunstig. Bekijk de voor- en nadelen van extra aflossen.
Wilt u met uw hypotheekrente in een lagere tariefgroep komen omdat u extra heeft afgelost? Vul dan ook het formulier ‘aanpassen marktwaarde woning’ in en stuur een recent WOZ-taxatieverslag of een recent taxatierapport mee. U kunt dit ook makkelijk regelen via Mijn RegioBank. 

Salderen

Heeft u een spaar(rekening)hypotheek? Dan kunnen we bij het bepalen van uw rentetarief rekening houden met het tot nu toe gespaarde bedrag van uw  spaar(rekening)hypotheek. Dit heet 'salderen’. Dit doen we niet standaard, omdat het niet altijd gunstig is om te doen.

Niet altijd gunstig

Met de spaar(rekening)hypotheek spaart u een bedrag waarmee u de hypotheek aflost. 
De hypotheekrente die u betaalt, is gelijk aan de rente die u krijgt over het bedrag dat u heeft gespaard. Als de hypotheekrente daalt, dan daalt ook de spaarrente. En moet u extra geld inleggen om het eindbedrag bij elkaar te sparen. Die extra maandelijkse inleg mag u niet aftrekken van de belasting. Dan heeft u misschien wel een lagere rente, maar u moet ook meer sparen en u heeft minder hypotheekrenteaftrek. Daarom zijn uw netto maandelijkse lasten waarschijnlijk toch hoger geworden.

Heeft u een spaarpolis waarvan de premie wordt geïncasseerd door een andere partij dan RegioBank? Dan moet u zelf de opgebouwde spaarwaarde opvragen en deze samen met de nieuwe woningwaarde naar ons toesturen.

Goed om te weten over salderen

  • Salderen kan alleen als u een nieuwe woningwaarde aan ons doorgeeft. Hierboven leest u hoe u dat doet. U kunt uw nieuwe woningwaarde doorgeven via Mijn RegioBank. Of u gebruikt het formulier ‘aanpassen marktwaarde woning’.
  • Als u kiest voor salderen, geldt dat tijdens de hele looptijd van uw hypotheek. U kunt de saldering niet terugdraaien. Als we in de toekomst salderen, doen we dat met de spaarwaarde die bij ons bekend is.
  • Salderen kan niet als u een spaarhypotheek heeft waarin u ook kunt beleggen.
  • We raden aan om uw adviseur te vragen of salderen interessant voor u is.