Gouden Handdruk Opbouwrekening

Dit product kunt u niet meer afsluiten. De informatie is daarom alleen bedoeld voor klanten die in het verleden Gouden Handdruk Opbouwrekening hebben geopend.

Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding gekregen? Dan kunt u dit geld gebruiken om later uw inkomen aan te vullen. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening laat u uw ontslagvergoeding doorgroeien. Zolang uw ontslagvergoeding op de Gouden Handdruk Opbouwrekening staat, betaalt u geen belasting. Uiterlijk in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, moet u het opgebouwde bedrag omzetten in periodieke uitkeringen. Over deze uitkeringen betaalt u belasting.

 • Minimale inleg € 5.000.
 • Keuze uit variabele rente of vaste rente in deposito.
 • Mogelijkheid om te beleggen.
 • Geen kosten over inleg en uitkering.

Variabele rente of vaste rente

Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening geldt een variabele rente die maandelijks op uw rekening wordt bijgeschreven. Die variabele rente kan stijgen of dalen. Kiest u voor een Gouden Handdruk Deposito dan staat de rente vast tijdens de looptijd van minimaal 1 en maximaal 10 jaar. Dat geeft zekerheid. En beschermt u bij een dalende variabele rente. Maar zorgt er ook voor dat u niet profiteert van stijgende variabele rentes. Maak voor uzelf een goede afweging. Lees daarom goed de informatie op deze pagina en vergelijk onze huidige variabele en vaste rentes.

Uw geld beleggen

Naast sparen kunt u ook beleggen in 5 ASN Duurzame Mixfondsen. U belegt dan zelfstandig. U bepaalt zelf in welke beleggingsfondsen u belegt en wordt daarbij niet geadviseerd door een Zelfstandig Adviseur. Wel helpt de Doelplanner, een handige tool in Mijn RegioBank, u in het doorrekenen van uw beleggingskeuzes.

Past beleggen bij mij?

Wilt u beleggen met (een deel van) het geld op uw opbouwrekening? Doe dat alleen wanneer het geld dat u belegt niet essentieel is voor uw toekomstige levensonderhoud. Start alleen met beleggen als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Beleggen met een Gouden Handdruk Opbouwrekening is mogelijk als u:

 • minimaal 5 jaar uw geld kunt en wilt beleggen
 • zelfstandig kunt en wilt beleggen in beleggingsfondsen
 • bereid bent om beleggingsrisico te lopen
 • genoeg weet over de risico’s van beleggen

Beleggen met een Gouden Handdruk Opbouwrekening is niet geschikt als u:

 • belegt met geld dat u nu of later echt niet kunt missen
 • geen beleggingsrisico wilt lopen
 • geen internet hebt

Kijk op ‘Beleggen - Risico en rendement' voor meer informatie over het rendement en risico’s van de fondsen. U vindt op ‘Hier belegt u in met Doelbeleggen’ per fonds ook de Essentiële Beleggersinformatie.

Wilt u starten met beleggen op uw bestaande opbouwrekening? Vul dan de Aanvraag Beleggen bij Gouden Handdruk Opbouwrekening in.

Kosten bij beleggen

Voor beleggen met een Gouden Handdruk Opbouwrekening betaalt u servicekosten aan ons en fondskosten aan de fondsbeheerder. De servicekosten zijn maximaal 0,3% per jaar. De fondskosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. U leest meer over alle kosten op de pagina ‘Beleggen: wat zijn de kosten?'.

Tussentijdse beëindiging

Wilt u met uw Gouden Handdruk Opbouwrekening overstappen naar een andere bank of verzekeraar? Dan betaalt u ons €150 voor het uitvoeren van de kapitaaloverdracht. We houden dit in van het geld op uw Opbouwrekening. Wilt u uw Opbouwrekening tussentijds beëindigen en gebruikt u het saldo niet voor een ander gouden handdrukproduct? Dan moet u over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Heeft u een Gouden Handdruk Deposito? U betaalt opnamekosten als u deze eerder, dus vóór het einde van de afgesproken looptijd, wilt beëindigen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan in uw deposito.

Bij beëindiging moet eerst uw eventuele Aanvullend Pensioen Deposito worden opgezegd en moeten uw eventuele beleggingen worden verkocht. Heeft u dit zelf nog niet gedaan, dan voeren wij dit voor u uit op een door ons gekozen moment.

Overlijden

Bij overlijden komt het opgebouwde bedrag toe aan uw erfgenamen. Hiervoor gelden fiscale regels. Uw Zelfstandig Adviseur kan u hier meer over vertellen.