Gouden Handdruk Opbouwrekening

Dit product kunt u niet meer afsluiten. De informatie is daarom alleen bedoeld voor klanten die in het verleden Gouden Handdruk Opbouwrekening hebben geopend.

Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding gekregen? Dan kunt u dit geld gebruiken om later uw inkomen aan te vullen. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening laat u uw ontslagvergoeding doorgroeien. Zolang uw ontslagvergoeding op de Gouden Handdruk Opbouwrekening staat, betaalt u geen belasting. Uiterlijk in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, moet u het spaarbedrag omzetten in periodieke uitkeringen. Over deze uitkeringen betaalt u belasting.

  • Minimale inleg € 5.000.
  • Keuze uit variabele rente of vaste rente in deposito.
  • Mogelijkheid om te beleggen.
  • Geen kosten over inleg en uitkering.

Variabele rente of vaste rente in deposito

De Gouden Handdruk Opbouwrekening is een geblokkeerde rekening waarmee u spaart tegen een aantrekkelijke variabele rente. Deze rente wordt jaarlijks op 1 januari op uw rekening bijgeschreven. U kunt ook (een deel van) uw geld voor langere tijd vastzetten in een Gouden Handdruk Deposito. Tijdens de looptijd van het deposito blijft de rente gelijk. Deze looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Na afloop van het deposito wordt het geld weer op uw Opbouwrekening gestort.

Tussentijdse beëindiging

U betaalt opnamekosten als u uw Gouden Handdruk Deposito eerder, dus vóór het einde van de afgesproken looptijd, wilt beëindigen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan in uw deposito. Wilt u uw Gouden Handdruk Opbouwrekening tussentijds beëindigen en gebruikt u het spaarsaldo niet voor de aankoop van een gouden handdruk uitkeer- of een ander gouden handdruk opbouwproduct? Dan moet u over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Beleggen

Naast sparen kunt u ook beleggen in een groot aantal beleggingsfondsen van ASN Bank en SNS Bank. U bepaalt zelf in welke beleggingsfondsen u belegt en wordt daarbij niet geadviseerd door een Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Uw beleggingsprofiel aanpassen

Het is beter om steeds minder risicovol te beleggen als de uitkeringsdatum van uw belegging dichterbij komt. Want als de aandelenkoersen uit een van uw fondsen plotseling dalen, heeft u te weinig tijd om op herstel te wachten. Op die manier kunt u veel van uw inleg verliezen.

Wilt u weten wanneer u defensiever moet gaan beleggen? Maak dan gebruik van de profielbepaler bij uw Zelfstandig Adviseur. Door een aantal vragen te beantwoorden, weet u welk beleggingsprofiel het beste bij u past. U kunt u uw beleggingsprofiel aanpassen via uw Zelfstandig Adviseur.

Kosten bij beleggen

Voor het aankopen en verkopen van participaties in de beleggingsfondsen van ASN Bank en SNS Bank betaalt u geen transactiekosten. Wel heeft ieder fonds zijn eigen kostenstructuur. Van deze fondskosten krijgt u geen aparte nota. De kosten zijn al in de koers van het fonds verwerkt. U vindt deze kosten op de factsheet van het fonds.

Overlijden

Bij overlijden komt het opgebouwde bedrag toe aan uw erfgenamen. Hiervoor gelden fiscale regels. Uw Zelfstandig Adviseur kan u hier meer over vertellen.

De Financiële Bijsluiter

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt, zoals opgenomen in de Financiële Bijsluiter, is vrij groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van hoeveel u belegt en hoeveel u spaart en afhankelijk van uw beleggingskeuze.