Kapitaaloverdracht

Heb je in het verleden bij RegioBank of bij een andere financiële instelling een bestaande lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering of kapitaalrekening afgesloten? En wil je deze rekening of polis oversluiten naar een rekening bij RegioBank of naar een andere financiële instelling? Dan is er sprake van kapitaaloverdracht.

Soepele overdracht van kapitaal door Protocol

Om een overdracht van kapitaal vlekkeloos te laten verlopen hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Voor welke producten geldt het protocol?

 • Lijfrente- en Gouden Handdrukkapitaal (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, inclusief periodieke uitkeringen).
 • Overig stamrechtkapitaal.
 • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de wettelijke regels van waardeoverdracht voor pensioenen.
 • Kapitaalverzekeringen, Kapitaalverzekeringen Eigen Woning, Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning.

Aanvragen van een Kapitaaloverdracht

Deze fiscale producten zijn niet vrij opneembaar. Daarom houden financiële instellingen rekening met juridische en fiscale spelregels. We voorkomen hiermee dat je belasting moet betalen over de kapitaaloverdracht. Geef daarom je overdracht zo nauwkeurig mogelijk aan ons door.

De overdragende aanbieder heeft bepaalde gegevens van je nodig. Daarvoor is een aanvraagformulier kapitaaloverdracht nodig. Vaak aangevuld met aanvullende gegevens en documenten, zoals een kopie van een legitimatiebewijs. Welke gegevens en documenten dit precies zijn, vind je in de informatie van je huidige aanbieder. Je zelfstandig adviseur van RegioBank heeft van de meeste aanbieders die deelnemen aan het protocol ook een overzicht van deze gegevens.

De overdracht van kapitaal tussen de twee financiële instellingen start pas als de aanvraag volledig is. De huidige aanbieder bepaalt of alle gegevens aanwezig zijn. Controleer daarom goed aan welke eisen de overdracht bij je huidige aanbieder moet voldoen.

Kapitaaloverdracht van een andere financiële instelling naar RegioBank

Van je zelfstandig adviseur van RegioBank krijg je een formulier voor kapitaaloverdracht. Stuur dit formulier naar de financiële instelling waar je geld nu staat. Het is verstandig om eerst op hun website te kijken waar je aan moet voldoen om een overdracht aan te vragen. En welke kosten er eventueel gelden. Als wij het overdrachtsdocument hebben ontvangen zetten we de kapitaaloverdracht in werking. Wij maken het geld zo snel mogelijk, nadat wij het hebben ontvangen, over naar je rekening.

Kapitaaloverdracht van RegioBank naar een andere financiële instelling

Via je nieuwe financiële instelling krijg je een formulier voor kapitaaloverdracht. Stuur dit formulier samen met de onderstaande gegevens naar
RegioBank t.a.v. Afdeling Banksparen
Postbus 918
3500 AX Utrecht

 • Verzoek kapitaaloverdracht

  • Vermelding nieuw rekening of polisnummer
  • Vermelding naam bank of verzekeraar
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie afschrift
 • Echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)
 • Akte van overlijden (indien van toepassing)

Hebben wij alles van je gekregen? Dan maken we een overdrachtsdocument voor de financiële instelling waar je geld naar moet worden overgemaakt, en maken het kapitaal aan hen over. Dit doen we binnen veertien kalenderdagen. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan is de veertiende dag de eerstvolgende werkdag. Is de overdracht door RegioBank niet binnen de veertien kalenderdagen geregeld? Dan vergoedt RegioBank de rente.

Wanneer je overstapt naar een andere bank of verzekeraar betaal je ons € 150 voor het uitvoeren van de kapitaaloverdracht. Het kapitaal en de eventueel verschuldigde rente maken we, na inhouding van de kosten, in één bedrag over naar de financiële instelling. Zij zorgen ervoor dat je kapitaal op je rekening komt te staan.

Bij kapitaaloverdracht moet eerst je eventuele Aanvullend Pensioen - of Gouden Handdruk worden opgezegd. Je betaalt opnamekosten als je deze eerder, dus vóór het einde van de afgesproken looptijd, wilt beëindigen. Hoeveel je betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan in je deposito. Ook moeten je eventuele beleggingen worden verkocht. Heb je dit zelf nog niet gedaan, dan voeren wij dit voor je uit op een door ons gekozen moment.