Uw hypotheek loopt af

Wat zijn uw mogelijkheden als uw hypotheek afloopt? Heeft u een hypotheek die op de einddatum niet volledig is afgelost, zoals een aflossingsvrije of beleggingshypotheek?

Wat kunt u dan doen met uw hypotheek op de einddatum. Hieronder ziet u wat uw mogelijkheden zijn. U heeft drie mogelijkheden:

 1. Uw hypotheek aflossen met eigen geld. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn uit een mogelijke beleggings- of levensverzekering die u bij uw hypotheek heeft afgesloten. Of met gespaard geld.
 2. U kunt ervoor kiezen om (een deel van) uw huidige hypotheek te verlengen met 30 jaar. Dit kan alleen als u door onze betaalbaarheidstoets komt.
 3. Een nieuwe hypotheek afsluiten en hiermee uw bestaande hypotheek aflossen. Dit regelt u via uw adviseur. Hiervoor betaalt u advies- en bemiddelingskosten. Uw adviseur kan u vertellen hoeveel dit is.

Wij sturen u een brief

 • 18 maanden voor de einddatum van de hypotheek kijken we wat de mogelijke restschuld is.
 • Wij sturen u een brief waarin u de keuze krijgt of u de hypotheek wilt aflossen of verlengen.
 • U geeft uw keuze aan op het antwoordformulier en stuurt dit naar ons terug.
 • Kiest u voor aflossen, dan ontvangt u 3 maanden voor de einddatum uw aflosnota.
 • Kiest u voor verlengen, dan ziet u hieronder wat er gebeurt.

Wat gebeurt er als u uw hypotheek verlengt?

 • Of we uw hypotheek kunnen verlengen, hangt af van uw huidige en toekomstige inkomen. We vragen u uw aangifte Inkomstenbelasting en het pensioenoverzicht van u en uw eventuele partner naar ons toe te sturen. We houden ook rekening met de opgebouwde waarde van een eventuele polis of beleggingsrekening die aan de hypotheek is gekoppeld (verpand) en/of eventuele leningen. Deze gegevens stuurt u mee met het antwoordformulier.
 • Heeft u een hypotheek met een gekoppelde polis of beleggingsrekening? Dan weten wij nog niet precies hoe hoog uw restschuld op de einddatum is. De waarde van de polis of beleggingen zal nog wijzigen. Op de einddatum van de hypotheek gaan we eerst de opgebouwde waarde aflossen op de hypotheek. De resterende schuld verlengen we aflossingsvrij met 30 jaar.
 • Bij een positieve beoordeling krijgt u van ons een verlengingsvoorstel met een looptijd van 30 jaar dat u naar ons terugstuurt.
 • Heeft u een hypotheek die lager is dan € 50.000 dan doen wij geen betaalbaarheidstoets. U krijgt automatisch een verlengingsvoorstel. Voorwaarde is dat u in de laatste 12 maanden geen achterstand van betaling van uw hypotheek heeft gehad.
 • In het verlengingsvoorstel zit geen rente-aanbod. U krijgt drie maanden voor het einde van de rentevaste periode een renteverlengingsvoorstel. Loopt uw huidige rente langer door dan de looptijd van de hypotheek? Dan houden we het bestaande rentecontract aan zoals we met u hebben afgesproken.
 • Hypotheken kunnen niet verlengd worden met NHG voorwaarden. Uw hypotheek zal in dat geval worden verlengd als een hypotheek zonder NHG.

Verlengen van uw aflossingsvrije hypotheek

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek verlengen? Dan vinden wij het belangrijk dat u weet wat de kenmerken en risico’s zijn van een aflossingsvrije hypotheek. We zetten ze voor u op een rij:

 • Omdat u niet aflost, blijft u steeds rente betalen over het hele bedrag dat u heeft geleend. Als uw inkomen omlaag gaat, kunt u misschien moeilijk uw hypotheeklasten betalen. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 • Lost u niet regelmatig af? Dan loopt u meer risico op een restschuld als u de woning verkoopt. De opbrengst van de verkoop kan dan lager zijn dan de hoogte van de lening.
 • De hypotheekrente is sinds 2001 nog maximaal 30 jaar aftrekbaar. Dat betekent dat u de rente van een hypotheek die u voor 2001 heeft afgesloten, tot maximaal 2031 kunt aftrekken. Heeft u na 2001 een hypotheek afgesloten? Dan is de hypotheekrente onder voorwaarden tot 30 jaar na het afsluiten van uw hypotheek aftrekbaar. Heeft u uw hypotheek dan nog niet afgelost en is de hypotheekrenteaftrek gestopt? Dan kunnen uw netto maandlasten stijgen.

Uw adviseur helpt u graag

Heeft u vragen of wilt u liever eerst meer informatie? Uw adviseur bekijkt graag samen met u of het verlengen van de hypotheek in uw situatie gunstig is. Zo kunt u met uw adviseur bespreken of de huidige hypotheekvorm nog wel bij u past. Of misschien wilt u toch liever aflossen? Wat is in uw situatie de beste keuze? Uw adviseur kan u helpen om hier inzicht in te krijgen. Hiervoor betaalt u advies- en bemiddelingskosten. Uw adviseur vertelt u vooraf hoe hoog deze kosten zijn.

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina