Sparen en de belasting

Als u spaart en in Nederland woont, dan moet u de waarde van uw spaargeld meetellen bij het berekenen van uw belastbare inkomsten uit sparen en beleggen in box 3. Het geld op uw betaalrekening wordt ook gezien als spaargeld. De belasting die u over dit belastbare inkomen in box 3 betaalt, heet vermogensrendementsheffing.

Vanaf 1 januari 2017 is de berekening van de belasting over uw box 3 vermogen gewijzigd. Daarbij gaat de Belastingdienst er vanuit dat u meer rendement haalt bij een hoger vermogen. Er zijn meerdere schijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om uw rendement te berekenen. Over het rendement blijft u 30% heffing betalen. De peildatum is op 1 januari van het betreffende jaar.

Op 1 januari 2018 wijzigen de cijfers en zal het forfetaire rendement dichter aansluiten bij het werkelijke rendement ten opzichte van 2017. De grondslag sparen en beleggen in box 3 wordt toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingvrije vermogen. Voor de toerekening wordt gebruik gemaakt van 3 vermogensschijven. Over het spaardeel en het beleggingsdeel wordt een forfaitair rendement van respectievelijk 0,36% (1,63%) en 5,38% (5,39%) in aanmerking genomen in box 3.

Grondslag sparen en beleggen

Spaardeel 0,36%

Beleggingsdeel 5,38%

Forfaitair rendement

Tot en met € 70.800

67%

33%

2,02%

Van € 70.800 tot en met € 978.000

21%

79%

4,33%

Vanaf € 978.000

0%

100%

5,38%

Minderjarigen hoeven niet zelfstandig belasting af te dragen voor hun vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt bij dat van de ouder(s) geteld.

Heffingvrij vermogen

Het heffingvrij vermogen is een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen in box 3. U betaalt dus alleen belasting over het deel van uw vermogen dat boven het heffingvrij vermogen uitkomt. De hoogte van het heffingvrij vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op €30.000 per persoon. Fiscale partners hebben een totaal vrijgesteld vermogen van € 60.000.

De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van uzelf, van uw fiscale partner en van uw kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van uw totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.000 aan schuld wordt niet van uw bezittingen afgetrokken. Bent u fiscaal partner? Dan wordt de eerste € 6000 aan schuld niet van uw gezamenlijke bezittingen afgetrokken.

Fiscaal aantrekkelijk sparen

Wilt u niet direct belasting betalen over (een deel van) uw spaargeld én bent u van plan te sparen voor uw oude dag? Dan is er de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen. Dit wordt ook wel banksparen of lijfrentesparen genoemd.

Lees meer over banksparen of lijfrentesparen.

Belastingvrij schenken aan uw (klein)kinderen

Aan elk kind mag u jaarlijks een belastingvrije schenking doen. In 2018 mag u maximaal € 5.363 belastingvrij schenken.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kinderen (18 – 40 jaar)

U mag eenmalig meer geld schenken aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Voor het jaar 2018 bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling € 25.731 en is vrij besteedbaar. Wil uw kind uw schenking gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een woning of voor een studie of beroepsopleiding? Dan mag u het bedrag van de eenmalige vrijstelling verhogen tot € 53.602. Voor deze extra vrijstelling gelden voorwaarden. Onder andere dient voor de schenking een notariële akte te worden opgesteld. Hiervan is ook sprake als bij de aankoop van een woning voor uw kind de schenking in de akte van levering vermeldt staat. Wilt u de schenking voor de studie van uw kind gebruiken? Dan moeten onder andere de studiekosten minimaal € 20.000 bedragen. Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan kan de eenmalig verhoogde vrijstelling ook voor u gelden. Vraag uw Adviseur naar de voorwaarden.

Wanneer u gebruik maakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling kunt u niet in hetzelfde jaar ook gebruik maken van de reguliere vrijstelling van € 5.363.

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden voor de ouders samen. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

Schenken aan kleinkinderen

Ook grootouders kunnen belastingvrij schenken aan hun kleinkinderen. In 2018 is een schenking tot € 2.147 per kleinkind per jaar vrijgesteld. Daarboven moet het kleinkind 18% of 36% belasting betalen.