Uitgesteld Lijfrentenieren

Dit product kunt u niet meer afsluiten. De informatie is daarom alleen bedoeld voor klanten die in het verleden Uitgesteld Lijfrentenieren hebben geopend.

Uitgesteld Lijfrentenieren is een combinatie van Lijfrente Opbouw en Lijfrentenieren. Het is een geblokkeerde spaarrekening met een vaste rente. Met Uitgesteld Lijfrentenieren kunt u uw lijfrentekapitaal eerst verder laten groeien. Later, op een vooraf bepaalde datum, kunt u dit kapitaal automatisch laten uitkeren in vaste maandelijkse termijnen. U kunt uw lijfrente-uitkering dus eigenlijk uitstellen voor een periode die u zelf bepaalt.

Productkenmerken

  • Een geblokkeerde rekening met een aantrekkelijke rente door een lange rentevastperiode.
  • U kunt de ingangsdatum van de uitkering binnen de fiscale regels en de gewenste looptijd zelf bepalen. U kan de ingangsdatum van de uitkering tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang aanpassen.
  • RegioBank houdt de wettelijke loonheffingen in op de bruto-uitkering en draagt ze af aan de Belastingdienst. U ontvangt dus maandelijks een nettobedrag op uw rekening.
  • De totale looptijd is minimaal 6 en maximaal 35 jaar, waarbij de opbouwperiode minimaal 1 jaar moet zijn.