Risico en rendement

Als u belegt bij RegioBank kiest u zelf hoeveel u belegt, welk risico u loopt en welk deel u spaart en belegt. Bekijk hieronder de vijf duurzame mixfondsen -met een eigen risicoprofiel en eigen verwacht nettorendement per jaar- waar u uit kunt kiezen.
Naam fonds Kenmerken Verwacht nettorendement per jaar* Risico
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief U wilt een laag risico en accepteert een laag rendement. U belegt vooral in obligaties en beperkt in aandelen. Gemiddeld rendement: 2,47%
Rendement goed jaar: 6,80%
Rendement slecht jaar: -1,43%
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief U wilt een matig risico en accepteert een matig rendement. U belegt voor een deel in aandelen. Gemiddeld rendement: 3,21%
Rendement goed jaar: 10,30%
Rendement slecht jaar: -4,94%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal U streeft naar een gemiddeld rendement en accepteert een gemiddeld risico. U belegt ongeveer evenveel in aandelen als obligaties. Gemiddeld rendement: 4,05%
Rendement goed jaar: 15,18%
Rendement slecht jaar: -10,26%
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief U streeft naar een bovengemiddeld rendement en accepteert een groter risico. U belegt voor een groot deel in aandelen. Gemiddeld rendement: 4,93%
Rendement goed jaar: 22,04%
Rendement slecht jaar: -17,31%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief U streeft naar een hoog rendement en accepteert een hoog risico. U belegt voor een heel groot deel in aandelen. Gemiddeld rendement: 5,42%
Rendement goed jaar: 27,56%
Rendement slecht jaar: -22,94%

Hoe is dit berekend?

  • Gemiddeld: dit is het verwachte rendement per jaar in een gemiddeld scenario met een looptijd van 10 jaar.

  • Goed: dit is het verwachte rendement in een goed scenario op basis van één jaar. Omdat dit rendement hoger is dan het gemiddelde rendement heeft u ongeveer 90% kans op een lager rendement en ongeveer 10% kans op een hoger rendement dan dit.

  • Slecht: Dit is het verwachte rendement in een slecht scenario op basis van één jaar. Omdat dit rendement lager is dan het gemiddelde rendement heeft u ongeveer 10% kans op een lager rendement en ongeveer 90% kans op een hoger rendement dan dit.

Zeer defensief tot zeer offensief

De mixfondsen lopen uiteen van zeer defensief naar zeer offensief. Hoe offensiever het fonds is, hoe hoger het gemiddelde verwachte rendement. Maar ook: hoe groter de verschillen tussen slechte en goede jaren zijn. Als u belegt over een langere periode, heeft u langer de kans om de effecten van een slecht jaar te compenseren. Zo komt u dichter bij het gemiddelde rendement per jaar uit.

Onafhankelijke berekening

RegioBank heeft de risico’s en rendementen van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen laten berekenen door Ortec Finance. Deze onafhankelijke organisatie is gespecialiseerd in het meten en beheren van risico’s en rendementen op het gebied van vermogensbeheer. Bij de berekeningen neemt Ortec Finance de historische rendementen van de onderliggende fondsen mee. Daarnaast maakt het een inschatting van toekomstige ontwikkelingen op basis van de uitkomsten van verschillende economische scenario’s. Het werkelijke rendement kan afwijken van deze verwachting. Rendementen kunnen niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Meer over Beleggen

Doelbeleggen

Kosten van beleggen

Bereken uw mogelijke rendement