Doelbeleggen: risico en rendement

Naam fonds Gemiddeld jaar Goed jaar Slecht jaar Risico
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 2,6% 5,8% -4,4% Risico indicator 3 van 7 bolletjes
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 3,5% 9,4% -5,4% Risico indicator 4 van 7 bolletjes
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 4,6% 15,1% -7,8% Risico indicator 4 van 7 bolletjes
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 5,9% 22,5% -11,2% Risico indicator 5 van 7 bolletjes
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 6,8% 29,6% -14,3% Risico indicator 5 van 7 bolletjes

Hoe is dit berekend?

Ortec Finance heeft de risico's en rendementen van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen berekend. Deze internationale organisatie is gespecialiseerd in het meten en beheren van risico’s en rendementen op het gebied van vermogensbeheer. Bij de berekeningen neemt Ortec Finance de historische rendementen van de onderliggende pools mee. Daarnaast maakt het een inschatting van toekomstige ontwikkelingen op basis van de uitkomsten van verschillende economische scenario’s.

ASN Bank en Ortec Finance hebben samen bepaald met welke uitgangspunten Ortec de verwachte rendementen berekent. Het werkelijke rendement kan afwijken van deze verwachting. Rendementen kunnen niet met zekerheid worden voorspeld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Gemiddeld jaar

Dit is het mogelijke rendement na aftrek van fondskosten in een gemiddeld scenario met een looptijd van 10 jaar.

Goed jaar

Dit is het mogelijke rendement na aftrek van fondskosten in een goed scenario gedurende 1 jaar. U heeft ongeveer 10% kans op een hoger rendement en ongeveer 90% kans op een lager rendement.

Slecht jaar

Dit is het mogelijke rendement na aftrek van fondskosten in een slecht scenario gedurende 1 jaar. U heeft ongeveer 90% kans op een hoger rendement en ongeveer 10% kans op een lager rendement.

Zoekt u iets anders?

Of ga naar de servicepagina