Overige beleggingsinformatie

RegioBank maakt deel uit van de Volksbank N.V. We gebruiken de bankvergunning van de Volksbank N.V., net als ASN Bank, BLG Wonen en SNS. Dit betekent dat de klanten van deze merken onder het beleggerscompensatiestelsel van De Nederlandsche Bank vallen. Meer informatie over dit stelsel vindt u op de website van DNB.

Beleggen en de belasting

Betaalt u ook belasting over uw beleggingen? Vanaf welk bedrag? En hoe zit het met groene beleggingen? We nemen u er graag in mee.

Meer over beleggen en de belasting

Cliëntclassificatie

Voor beleggende klanten geldt hoe professioneler de klant, hoe minder beleggersbescherming. RegioBank beschouwt alle beleggende klanten als 'niet professioneel'. Zo heeft u de meeste beleggersbescherming.

Orderuitvoeringsbeleid

RegioBank neemt bij het uitvoeren van beleggingsorders alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen. In het 'Orderuitvoeringsbeleid' staat beschreven hoe we orders uitvoeren of doorzenden.

Belangenconflicten

RegioBank (als onderdeel van de Volksbank N.V.) voert een beleid om belangenconflicten met of tussen cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit beleid vindt u in de 'Samenvatting van het beleid rond belangenconflicten'.

Transparantie van vergoedingen of provisies tussen marktpartijen

RegioBank ontvangt geen distributievergoeding (provisie) van de fondsaanbieders.

Beleggen bij RegioBank

Voor het aanhouden van beleggingen gelden beschermingsregelingen. Dus ook voor uw beleggingen bij RegioBank. Deze regelingen moeten ervoor zorgen dat uw gelden / participaties beschermd zijn wanneer een bank of beleggingsonderneming in betalingsproblemen komt.

Vermogensscheiding

Een beleggingsonderneming of bank moet ervoor zorgen dat beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank kunnen vallen. Als een belegger beleggingen op zijn rekening heeft, zijn deze beschermd door middel van wettelijke vermogensscheiding of door middel van een apart bewaarbedrijf.

Depositogarantiestelsel

Het Depositogarantiestelsel garandeert dat particulieren en bepaalde ondernemers hun spaargeld tot € 100.000 per (rechts)persoon terugkrijgen mocht RegioBank in ernstige betalingsproblemen raken. Deze regeling geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder aanhoudt. Onder het Depositogarantiestelsel valt al het geld op lopende rekeningen, beleggingsrekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's.

Aandelen, obligaties en achtergestelde deposito’s vallen niet onder het Depositogarantiestelsel. Meer informatie over het Depositogarantiestelsel leest u op de website van DNB.

Beleggerscompensatiestelsel

Voor situaties waarin de regels voor vermogensscheiding niet zijn nageleefd, en waarbij de belegger niet bij zijn belegging kan omdat de bank of beleggingsonderneming in betalingsproblemen is gekomen, is er het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel geldt voor particulieren en voor ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Dit stelsel garandeert dat een belegger de waarde van zijn beleggingen terugkrijgt tot een maximum van € 20.000 per (rechts)persoon per bank of beleggingsonderneming. Koersverliezen vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel. Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel leest u op de website van de AFM.

Voorbeeld

Stel u heeft nu een beleggingsrekening bij RegioBank, en ook een beleggingsrekening bij ASN Bank en één bij SNS. Op elke rekening wordt voor een waarde van € 20.000 beleggingen aangehouden. Wat gebeurt er als er fraude is bij de drie banken waardoor het totaal van € 60.000 aan beleggingen verloren gaat. U heeft u bij een dergelijke fraude recht op € 20.000 vanuit het beleggerscompensatiestelsel omdat RegioBank dezelfde bankvergunning gebruikt als ASN Bank en SNS. Namelijk de bankvergunning van de Volksbank N.V..