Kosten delen bij samenwonen: wat zijn de opties?

een koppel op de bank

Samenwonen betekent vaak ook: samen de kosten delen. De huur of hypotheek, boodschappen, een internetabonnement of de krant. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 89% van de stellen afspraken maakt over geldzaken als zij gaan samenwonen. Toch doet lang niet iedereen dat op dezelfde manier. Dit zijn de drie meest voorkomende situaties.

Eerst: een gezamenlijke rekening

Vergeet niet om ruim op tijd uw geldzaken met elkaar te bespreken. Dus niet pas als u al in uw nieuwe huis woont. Daarmee voorkomt u vervelende discussies achteraf. Een gezamenlijke rekening is sowieso een goed idee. Daarop kunt u allebei geld storten om vaste lasten en huishoudelijke uitgaven te betalen en om eventueel te sparen voor grote uitgaven als meubels of vakanties. Maar wie stort wat op die gezamenlijke rekening? De meeste mensen kiezen voor een van deze drie opties:

1. Samsam

Anno 2019 kiest 61% van de stellen ervoor om allebei de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Eventuele verschillen in inkomen nemen deze mensen voor lief. Een prima oplossing natuurlijk, al is het natuurlijk wel fijn als degene met het laagste salaris ook voldoende overhoudt voor zijn of haar persoonlijke uitgaven.

2. Naar verhouding van inkomen

Wie meer verdient, betaalt meer. Dat is ook een optie. U telt u de netto-inkomens bij elkaar op en bekijkt wat ieders aandeel daarin is. Stel dat u 3/5 deel verdient en uw partner 2/5, dan betaalt u allebei ook dat deel van uw gezamenlijke uitgaven. Degene met het laagste salaris wordt zo iets meer uit de wind gehouden.

3. Hetzelfde bedrag overhouden

Willen u en uw partner na aftrek van alle gezamenlijke kosten evenveel geld overhouden? Dat kan ook. Om dit te berekenen telt u beide netto-inkomens bij elkaar op en trekt daarvan de totale gezamenlijke uitgaven af. Het bedrag dat overblijft – het vrij te besteden budget – deelt u door twee.

Bekijk nu het inkomen van de minstverdienende partner en zet het vrij te besteden budgetdeel apart. Het resterende bedrag is de bijdrage voor de gezamenlijke uitgaven. De meestverdienende partner betaalt de rest.

Alle afspraken op een rij

Kijk bij het kiezen van een verdeling niet alleen naar de salarissen, maar ook naar de niet-financiële bijdragen die u allebei levert. Misschien werkt een van beiden parttime, om bijvoorbeeld voor kinderen of het huishouden te zorgen. Het is daarbij slim om de gemaakte afspraken op papier vast te leggen. Dat kan met een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. Hierin staat hoe u de kosten verdeelt en wat u eventueel aan spaargeld inbrengt. Dit regelt u -tegen betaling- bij een notaris.

Vraag een gezamenlijke rekening aan

Delen via