Overlijden van uw partner: hoe kunnen we helpen?

Als uw partner overlijdt, heeft dat mogelijk gevolgen voor uw hypotheek. U heeft misschien minder inkomen. Daardoor kan het moeilijker worden om uw maandlasten te blijven betalen.

Was u samen met uw partner eigenaar van het huis en wilt u er blijven wonen? Neem dan altijd contact op met uw adviseur. Samen met u bekijkt hij of u de maandlasten kunt betalen op basis van uw inkomen.

Bel ons bij problemen

Is uw partner overleden en heeft u vragen over uw financiële situatie en uw hypotheek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw adviseur. RegioBank heeft een speciale Nabestaandenservice die u kan helpen.

Heeft u een hypotheek met NHG?

Kunt u door het overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer betalen? Dan kan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in sommige gevallen zorgen voor een oplossing. U krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd om betalingsproblemen op te lossen. RegioBank bepaalt of u gebruik mag maken van deze mogelijkheden. Ga bij problemen dus altijd langs bij uw adviseur om te kijken wat er mogelijk is.

Moet u uw huis verkopen? Dan betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder voorwaarden de mogelijke restschuld aan ons. De schuld die u hierdoor krijgt bij het Waarborgfonds Eigen Woningen kan onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Had uw partner een overlijdensrisicoverzekering?

Dan krijgt u mogelijk een bedrag van de verzekering. Met dat geld kunt u (een deel van) de hypotheek blijven betalen of voor een deel aflossen. Uw adviseur denkt graag met u mee over wat de beste oplossing is.

Wat gebeurt er met de hypotheek na overlijden?

Binnen 12 maanden na overlijden kunt u uw hypotheek aanpassen, zonder ons een vergoeding voor het renteverlies te betalen. U kunt bijvoorbeeld:

- De rentevaste periode oversluiten naar een nieuwe vaste rente.
- De hypotheek omzetten naar een nieuwe hypotheek. 
- De hypotheek aflossen.

Bespreek samen met uw adviseur wat u het beste kunt doen. Hij helpt u graag.

Kunt u uw hypotheek nog blijven betalen?

Door het overlijden van uw partner kan het zijn dat ook uw financiële situatie verandert. We vinden het belangrijk dat u zorgeloos kunt blijven wonen. Om een inschatting te kunnen maken of u uw hypotheek kunt blijven betalen, vragen wij een aantal gegevens bij u op. Zo hebben we een recent pensioenoverzicht van u nodig. Dit vraagt u op via mijnpensioenoverzicht.nl of bekijk de handleiding. We willen namelijk voorkomen dat u in de financiële problemen komt.

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met uw vragen over overlijden en uw hypotheek.

Belangrijke informatie

Voorwaarden en overige informatie