Marktonderzoek


Marktonderzoek helpt met het in kaart brengen van de markt waarin je actief bent of actief wilt worden. Op deze pagina vind je een stappenplan voor het doen van markt- en brancheonderzoek.

Wat is marktonderzoek?

Als je een nieuw product of dienst op de markt brengt, is het verstandig om de markt in kaart te brengen. Je doet dan onderzoek naar wie je potentiële klanten zijn, waar ze zich bevinden en waar ze behoefte aan hebben. Tijdens het doen van marktonderzoek omschrijf je ook wie je concurrenten zijn en wat zij aanbieden. Als je dat weet, kun je beter bepalen hoe je je wilt onderscheiden in de markt.

Stap 1: Start met brancheonderzoek

De eerste stap is het doen van brancheonderzoek waarin je de ontwikkelingen in je branche of bedrijfstak onderzoekt. Zo krijg je ook een goed beeld van de haalbaarheid van je dienst of nieuwe product. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de gemiddelde omzet in je branche. Dit kun je doen door de jaarrekeningen van bedrijven in de branche op te vragen bij het KVK handelsregister. Daarnaast omschrijf je de concurrenten in de branche en de trends en ontwikkelingen die er spelen.

Stap 2: Kies een soort marktonderzoek

Als je een duidelijk beeld hebt van de branche, kun je verder met het marktonderzoek. Met marktonderzoek breng je je positie in de markt in kaart. Vooraf bepaal je eerst wat voor soort marktonderzoek je wilt doen. Haal je de belangrijkste informatie op met een online vragenlijst of zijn interviews toch beter geschikt voor je marktonderzoek? Er zijn verschillende soorten marktonderzoek.

Exploratief onderzoek

Exploratief onderzoek is een verkennend onderzoek naar een probleem, waarbij je vragen probeert te beantwoorden die nog niet eerder gedetailleerd onderzocht zijn. Bijvoorbeeld hoe een nieuwe technologie kan bijdragen aan een verbetering van een product in de markt. Je kunt exploratief marktonderzoek doen door middel van deskresearch waarbij je online of offline bestaande informatie opzoekt of kwalitatief onderzoek waarbij je interviews met open vragen afneemt bij je doelgroep. 

Descriptief onderzoek

Bij het doen van descriptief onderzoek, doe je beschrijvend onderzoek naar een probleem. Bijvoorbeeld hoe groot een potentiële groep klanten is. Je kunt dan gebruik maken van kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld door het afnemen van een vragenlijst.

Verklarend onderzoek

Je kunt ook verklarend marktonderzoek doen. Je onderzoekt dan de relaties tussen verschillende variabelen. Verklarend onderzoek begint vaak met de vraag ‘Hoe komt het dat?'. Bijvoorbeeld: hoe komt het dat het aantal kapperszaken in de omgeving sterk gegroeid is de afgelopen jaren? Je kunt ook hier gebruikmaken van kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld met een enquête.

Stap 3: Marktonderzoek doen

Als je het soort marktonderzoek hebt gekozen, kun je aan de slag met het uitvoeren van je onderzoek. Je begint meestal met een SWOT-analyse, vervolgens doe je klantonderzoek, maak je een concurrentieanalyse en tot slot een marketinganalyse.

SWOT-analyse

In een SWOT-analyse beschrijf je de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Hierbij omschrijf je de sterktes en zwaktes binnen je eigen bedrijf, en de kansen en bedreigingen in de markt. Maak hier vervolgens een matrix van en benoem in elk vak punten die het belangrijkst of meest onderscheidend zijn om te bepalen waar je je op kunt verbeteren ten opzichte van de concurrentie.

Positief Negatief
Intern Strengths / Sterktes: sterke punten van het bedrijf / product Weaknesses / Zwaktes: zwakke punten van het bedrijf / product
Extern Opportunities / Kansen: kansen in de markt Threats / Bedreigingen: bedreigingen in de markt

Klantonderzoek

Nadat je de SWOT-analyse hebt gedaan, doe je klantonderzoek. Maak een analyse van je toekomstige klanten en hoe je ze kunt bereiken. Bedenk bijvoorbeeld waar ze zich bevinden zowel offline als online, in welke producten of diensten ze geïnteresseerd zijn en waarom.

Concurrentieanalyse

Maak een overzicht van de producten en diensten die je aan wilt bieden. Bepaal daarna de belangrijkste concurrenten per product. Wie zijn de concurrenten, waar bevinden ze zich en welke producten of diensten bieden ze aan? Bepaal daarna op welke punten je je kunt onderscheiden van je concurrentie.

Marketinganalyse

Om de juiste marketingstrategie te bepalen, maak je een marketinganalyse. Hierbij onderzoek je hoe je je het beste kunt positioneren in de markt en hoe je jouw doelgroep gaat bereiken. Breng in kaart op welke kanalen jouw doelgroep actief is en welke marketingmix je in gaat zetten om ze bereiken. Een marketinganalyse is ook onderdeel van het marketingplan.

Marktonderzoek tips

Gebruik de volgende tips bij jouw marktonderzoek.

  • Formuleer een duidelijke doelstelling voor je onderzoek. Toets gedurende je onderzoek of je onderzoeksmethoden bijdragen aan je doelstelling. Wil je bijvoorbeeld snel en globaal peilen wat klanten van je merk vinden? Dan is het zinvoller om een korte enquête rond te sturen in plaats van interviews af te nemen. Zo voorkom je dat je te veel tijd stopt in het onderzoeken van bijzaken.
  • Bedenk goed welke onderzoeksmethode je wilt gebruiken voor je marktonderzoek. Misschien haal je meer informatie op met interviews dan met een online vragenlijst.
  • Zorg dat je voor je onderzoek respondenten kiest die een goede weerspiegeling zijn van de doelgroep die je wil onderzoeken.
  • Analyseer de resultaten eerst op hoofdlijnen en verdeel de resultaten daarna in subcategorieën. Zo heb je een duidelijk overzicht van zowel de algemene als specifieke resultaten.

Maak vrijblijvend een afspraak

Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden, zodat jij je kunt focussen op je bedrijf.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer lezen

Je bedrijf laten groeien

Een eigen bedrijf starten

Groeistrategie voor je bedrijf