Marktonderzoek

Marktonderzoek helpt met het in kaart brengen van de markt waarin u actief bent of actief wilt worden. Op deze pagina vindt u een stappenplan voor het doen van markt- en brancheonderzoek.

Wat is marktonderzoek?

Als u een nieuw product of dienst op de markt brengt, is het verstandig om de markt in kaart te brengen. U doet dan onderzoek naar wie uw potentiële klanten zijn, waar ze zich bevinden en waar ze behoefte aan hebben. Tijdens het doen van marktonderzoek omschrijft u ook wie uw concurrenten zijn en wat zij aanbieden. Als u dat weet, kunt u beter bepalen hoe u zich wilt onderscheiden in de markt.

Stap 1: Start met brancheonderzoek

De eerste stap is het doen van brancheonderzoek waarin u de ontwikkelingen in uw branche of bedrijfstak onderzoekt. Zo krijgt u ook een goed beeld van de haalbaarheid van uw dienst of nieuwe product. U kunt bijvoorbeeld kijken naar de gemiddelde omzet in uw branche. Dit kunt u doen door de jaarrekeningen van bedrijven in de branche op te vragen bij het KVK handelsregister. Daarnaast omschrijft u de concurrenten in de branche en de trends en ontwikkelingen die er spelen.

Stap 2: Kies een soort marktonderzoek

Als u een duidelijk beeld heeft van de branche, kunt u verder met het marktonderzoek. Met marktonderzoek brengt u uw positie in de markt in kaart. Vooraf bepaalt u eerst wat voor soort marktonderzoek u wilt doen. Haalt u de belangrijkste informatie op met een online vragenlijst of zijn interviews toch beter geschikt voor uw marktonderzoek? Er zijn verschillende soorten marktonderzoek.

Exploratief onderzoek

Exploratief onderzoek is een verkennend onderzoek naar een probleem, waarbij u vragen probeert te beantwoorden die nog niet eerder gedetailleerd onderzocht zijn. Bijvoorbeeld hoe een nieuwe technologie kan bijdragen aan een verbetering van een product in de markt. U kunt exploratief marktonderzoek doen door middel van deskresearch waarbij u online of offline bestaande informatie opzoekt of kwalitatief onderzoek waarbij u interviews met open vragen afneemt bij uw doelgroep. 

Descriptief onderzoek

Bij het doen van descriptief onderzoek, doet u beschrijvend onderzoek naar een probleem. Bijvoorbeeld hoe groot een potentiële groep klanten is. U kunt dan gebruik maken van kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld door het afnemen van een vragenlijst.

Verklarend onderzoek

U kunt ook verklarend marktonderzoek doen. U onderzoekt dan de relaties tussen verschillende variabelen. Verklarend onderzoek begint vaak met de vraag ‘Hoe komt het dat?'. Bijvoorbeeld: hoe komt het dat het aantal kapperszaken in de omgeving sterk gegroeid is de afgelopen jaren? U kunt ook hier gebruikmaken van kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld met een enquête.

Stap 3: Marktonderzoek doen

Als u het soort marktonderzoek heeft gekozen, kunt u aan de slag met het uitvoeren van uw onderzoek. U begint meestal met een SWOT-analyse, vervolgens doet u klantonderzoek, maakt u een concurrentieanalyse en tot slot een marketinganalyse.

SWOT-analyse

In een SWOT-analyse beschrijft u de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Hierbij omschrijft u de sterktes en zwaktes binnen uw eigen bedrijf, en de kansen en bedreigingen in de markt. Maak hier vervolgens een matrix van en benoem in elk vak punten die het belangrijkst of meest onderscheidend zijn om te bepalen waar u zich op kunt verbeteren ten opzichte van de concurrentie.

Positief Negatief
Intern Strengths / Sterktes: sterke punten van het bedrijf / product Weaknesses / Zwaktes: zwakke punten van het bedrijf/product
Extern Opportunities / Kansen: kansen in de markt Threats / Bedreigingen: bedreigingen in de markt

Klantonderzoek

Vervolgens doet u klantonderzoek. Maak een analyse van uw toekomstige klanten en hoe u ze kunt bereiken. Bedenk bijvoorbeeld waar ze zich bevinden zowel offline als online, in welke producten of diensten ze geïnteresseerd zijn en waarom.

Concurrentieanalyse

Maak een overzicht van de producten en diensten die u aan wil bieden. Bepaal daarna de belangrijkste concurrenten per product. Wie zijn de concurrenten, waar bevinden ze zich en welke producten of diensten bieden ze aan? Bepaal daarna op welke punten u zich kunt onderscheiden van uw concurrentie.

Marketinganalyse

Om de juiste marketingstrategie te bepalen, maakt u een marketinganalyse. Hierbij onderzoekt u hoe u zich het beste kunt positioneren in de markt en hoe u de doelgroep gaat bereiken. Breng in kaart op welke kanalen uw doelgroep actief is en welke marketingmix u in gaat zetten om ze bereiken. Een marketinganalyse is ook onderdeel van het marketingplan.

Marktonderzoek tips

  • Formuleer een duidelijke doelstelling voor uw onderzoek. Toets gedurende uw onderzoek of uw onderzoeksmethoden bijdragen aan uw doelstelling. Wilt u bijvoorbeeld snel en globaal peilen wat klanten van uw merk vinden? Dan is het zinvoller om een korte enquête rond te sturen in plaats van interviews af te nemen. Zo voorkomt u dat u te veel tijd stopt in het onderzoeken van bijzaken.
  • Bedenk goed welke onderzoeksmethode u wilt gebruiken voor uw marktonderzoek. Misschien haalt u meer informatie op met interviews dan met een online vragenlijst.
  • Zorg dat u voor uw onderzoek respondenten kiest die een goede weerspiegeling zijn van de doelgroep die u wil onderzoeken.
  • Analyseer de resultaten eerst op hoofdlijnen en verdeel de resultaten daarna in subcategorieën. Zo heeft een duidelijk overzicht van zowel de algemene als specifieke resultaten.

Maak vrijblijvend een afspraak

Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden, zodat u zich kunt focussen op uw bedrijf.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer lezen

Uw bedrijf laten groeien

Een eigen bedrijf starten

Groeistrategie voor uw bedrijf