Algemene voorwaarden opstellen


Algemene voorwaarden opstellen is belangrijk. Zo weet je klant hoe het zit met de garantie, aansprakelijkheid en andere belangrijke voorwaarden. Op deze pagina lees je meer over hoe je de algemene voorwaarden opstelt, of het verplicht is en wat er wordt bedoeld met een zwarte en grijze lijst.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden sommen de algemene rechten en plichten van een bedrijf en haar klanten op. Deze afspraken zijn vastgelegd in een document dat vaak op de website van een bedrijf staat om risico's van een bedrijf te beperken. Daarom staan er meestal ook aansprakelijkheidsbeperkingen in.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht. Toch kan het handig zijn om ze wel op te stellen om bepaalde risico's uit te sluiten. Mocht je een meningsverschil krijgen met een klant, dan kun je terugvallen op je algemene voorwaarden. Om die reden verplichten veel verzekeraars je wel om algemene voorwaarden op te stellen.

Geldigheid van je algemene voorwaarden

Om terug te kunnen vallen op je algemene voorwaarden gelden de volgende verplichtingen:

 • Je algemene voorwaarden moeten openbaar beschikbaar zijn. Openbaar beschikbaar betekent dat klanten altijd de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te vragen en in te zien voordat de klant iets koopt.
 • Je klant moet de algemene voorwaarden aanvaarden. Dit gebeurt wanneer de klant de algemene voorwaarden heeft doorgelezen en geaccepteerd heeft. Meestal gebeurt dit doordat de klant tekent, of (middels een vinkje zetten) aangeeft akkoord te gaan met de algemene voorwaarden tijdens het aankoopproces.

  Houd je je hier niet aan, dan gelden de algemene voorwaarden niet.

  Algemene voorwaarden maken

  Je kunt zelf algemene voorwaarden opstellen of dit overlaten aan een juridisch adviseur. Het verschilt per branche wat er in de algemene voorwaarden moet komen te staan. In het overzicht consumentenvoorwaarden van de Sociaal Economische Raad (SER) kun je per sector vinden wat er in de algemene voorwaarden moet komen te staan.

  Wat staat er in de algemene voorwaarden?

  In de algemene voorwaarden staat vaak informatie over de aansprakelijkheid, betalingstermijn, eigendomsbehoud, garantie en leveringsvoorwaarden. Wat er precies in moet komen staan, verschilt zoals aangegeven per branche.

  Aansprakelijkheid

  Als ondernemer kunnen klanten je aansprakelijk stellen voor schade. Je mag nooit alle aansprakelijkheid uitsluiten, maar je kunt je aansprakelijkheid wel verkleinen met je voorwaarden. In deze voorwaarden staat waar je als ondernemer aansprakelijk voor bent en waarvoor niet.

  Betalingstermijn

  Je mag zelf de betalingstermijn voor je klanten bepalen. Deze neem je op in de algemene voorwaarden. Voor bedrijven en de overheid geldt een wettelijke betalingstermijn. Als je een kortere of langere betalingstermijn wilt gebruiken, moet je dit vastleggen in je algemene voorwaarden.

  Eigendomsvoorbehoud

  Je kunt ervoor kiezen om een eigendomsvoorbehoud op te nemen in je algemene voorwaarden. Je blijft dan eigenaar van de geleverde goederen totdat de klant betaald heeft. Als de klant failliet gaat, kun je zo ook je goederen terugeisen.

  Garantie

  Je producten of diensten moeten werken zoals je dat belooft. De klant heeft hierbij een wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie geldt zolang de klant mag verwachten dat je product dat je verkoopt meegaat. In Nederland staat geen vaste wettelijke garantietermijn in de wet.
  In de algemene voorwaarden kun je daarnaast nog een extra garantie, zoals een fabrieksgarantie, vastleggen. Ook de duur van je garantie kun je vastleggen in je algemene voorwaarden. 

  Leveringsvoorwaarden

  Alle afspraken die met de levering van je producten te maken hebben, leg je vast als leveringsvoorwaarden. Dit zijn zaken zoals de levertijd, bezorgkosten en annulering van een bestelling.

  De zwarte en grijze lijst

  Er zijn ook dingen die niet terug mogen komen in de algemene voorwaarden omdat ze te veel in het nadeel van de consument uitvallen. Hiervoor is er een zwarte en grijze lijst opgesteld met dingen die je niet mag opnemen in de algemene voorwaarden.

  De zwarte lijst

  Op de zwarte lijst staan voorwaarden die bij wet verboden zijn om in de algemene voorwaarden op te nemen zoals:

  • Voorwaarden die ervoor zorgen dat de klant geen recht meer heeft op geld, producten of diensten van de koper.
  • Voorwaarden die ervoor zorgen dat de klant de overeenkomst niet ongeldig kan maken of kan uitstellen.
  • Voorwaarden die ervoor zorgen dat je als ondernemer zelf bepaalt of je de algemene voorwaarden goed hebt nageleefd.
  • Voorwaarden die ervoor zorgen dat je de prijs van de geleverde goederen of diensten binnen 3 maanden mag verhogen.
  • Voorwaarden die ervoor zorgen dat gekochte goederen of diensten met een bepaalde termijn, zoals een abonnement, stilzwijgend verlengd worden.

  De volledige zwarte lijst kun je vinden in artikel 6:236 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

  De grijze lijst

  Op de grijze lijst staan voorwaarden die niet per se verboden zijn maar wel in het nadeel van de klant uit lijken te vallen en dus verdacht zijn zoals:

  • Voorwaarden die niet overeenkomen met de gecommuniceerde verwachtingen over het product of de dienst.
  • Voorwaarden die je als ondernemer het recht geven om de verplichtingen te wijzigen.
  • Voorwaarden die je als ondernemer (gedeeltelijk) vrijstellen van het betalen van een schadevergoeding aan klanten.
  • Voorwaarden die de klant verplichten tot het betalen van een geldsom bij het eerder beëindigen van een contract.
  • Voorwaarden die de klant verplichten tot een opzegtermijn die langer is dan 1 maand.

  Als ondernemer kun je hier tegenbewijs voor aanleveren om aan te tonen dat de voorwaarden niet uitvallen in het nadeel van de klant. De volledige grijze lijst vind je in artikel 6:237 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

  Je algemene voorwaarden deponeren

  Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dat betekent dat je ze indient bij de KVK en iedereen ze vervolgens kan opvragen. Dat is niet verplicht, maar in sommige gevallen wel verstandig. Bijvoorbeeld als je:

  • De algemene voorwaarden niet aan de klant kunt overhandigen, bijvoorbeeld als je telefonisch goederen of diensten verkoopt. Op deze manier kunnen klanten jouw voorwaarden toch inzien.
  • Bewijs wilt leveren. Zo is het duidelijk welke voorwaarden er op welk moment van toepassing zijn en kun je discussie hierover met de klant voorkomen.

  Let op: de Kamer van Koophandel controleert je algemene voorwaarden niet.

  Hulp van onze adviseurs

  Wil je meer weten over belangrijke financiële aspecten als startende ondernemer? En hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt jou kan helpen? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden om je bedrijf te starten.

  Maak vrijblijvend een afspraak

  Lees meer

  Stappenplan ‘Eigen bedrijf starten’

  Tips eigen bedrijf starten

  Factuur maken

  Al onze zakelijke betaaloplossingen op een rij