Cashflow

Controle over uw kasstroom ofwel cashflow is belangrijk voor u als ondernemer. Er zijn immers voldoende inkomsten nodig om alle kosten te kunnen betalen. We leggen u graag uit wat cashflow is, hoe u dit berekent en welke soorten kasstromen er zijn.

Wat is cashflow?

Cashflow is al het geld dat binnen komt en dat u uitgeeft aan uw onderneming in een bepaalde periode, meestal een maand of een jaar. Het gaat hierbij niet om openstaande facturen maar om het geld op de bankrekening en in de kas. Daarom wordt cashflow ook wel kasstroom genoemd.

Het verschil tussen cashflow en winst

Cashflow is het geld dat er op uw rekening af gaat en bij komt. Winst staat niet altijd al op uw rekening. Zo kunt u het bedrag op een uitstaande factuur optellen bij uw opbrengst, en meerekenen in uw winst, maar het geld staat nog niet op uw rekening en hoort dus niet bij uw cashflow. Een ander voorbeeld zijn afschrijvingen, die mag u aftrekken van uw winst, maar op uw rekening gebeurt er niks en dus zijn ze geen onderdeel van uw kasstroom.

Cashflow berekenen

Cashflow is zoals gezegd het verschil tussen alle inkomsten en alle uitgaven in een bepaalde periode. U kunt de cashflow makkelijk berekenen met behulp van de posten op de resultatenrekening. De cashflow berekent u door de afschrijvingen op te tellen bij de nettowinst na belastingen.

Cashflow = nettowinst + afschrijvingen

De winst geeft de verhouding tussen uw opbrengsten en kosten weer. Afschrijvingen zijn geen directe uitgaven, maar wel grote kostenposten die uw winst verminderen. Daarom telt u de afschrijvingen bij uw nettowinst op voor het berekenen van uw cashfow.

Voorbeeld cashflow berekening

Stel, u heeft € 50.000 nettowinst en € 15.000 aan afschrijvingen. Dan is uw cashflow € 65.000.

Vrije kasstroom: wat is het?

Vrije kasstroom is het geld wat u vrij kunt besteden. Deze kasstroom laat zien hoeveel geld u 'over' heeft na de noodzakelijke kosten en investeringen. Het is een betere graadmeter van hoe goed uw onderneming het doet dan de winst, omdat winst ook in de vorm van overwaarde in een bedrijfspand kan zitten. Dit geld kunt u niet vrij besteden.

De vrije kasstroom is met andere woorden het geld dat uit een onderneming kan worden gehaald zonder dat dit invloed heeft op de ondernemersactiviteiten. Hoe hoger de vrije kasstroom, hoe beter de onderneming haar financiële verplichtingen kan nakomen.

Vrije cashflow berekenen

Als u wilt weten hoeveel van uw cashflow u vrij hebt om te investeren, kunt u de vrije cashflow ofwel vrije kasstroom berekenen. Dit doet u door de kapitaalaflossingen aan de bank nog van uw cashflow af te trekken.

Voorbeeld vrije cashflow berekening

Stel, uw kapitaalaflossingen aan de bank zijn € 10.000. Dan is de vrije cashflow uit het eerdere voorbeeld € 65.000 -/- € 10.000 = € 55.000.

Kasstroomoverzicht: de verschillende soorten

Als u de cashflow of de kastroom berekent, maakt u of uw boekhouder een kasstroomoverzicht. Hierin ziet u hoeveel geld er daadwerkelijk in- en uitgaat tijdens een bepaalde periode. Op het kasstroomoverzicht staan verschillende soorten kasstromen die binnen de cashflow vallen.

Kasstroom uit operationele activiteiten

De operationele kasstroom is een overzicht van het geld dat er binnenkomt en uitgaat door de dagelijkse bedrijfsvoering van uw bedrijf. Hier vallen personeelskosten onder, maar ook bijvoorbeeld inkoop- en verkoopkosten. De operationele kasstroom geeft u een beeld van hoe goed uw onderneming draait.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Alle uitgaven en inkomsten die u doet of binnenkrijgt vanwege investeringen staan in de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten door de uitkering van dividend of investeringsuitgaven zoals de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto, machine of softwarelicentie. Bij koop heten ze een investering, bij verkoop een desinvestering. Ook deze desinvesteringen zijn onderdeel van deze kasstroom.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bestaat uit de leningen en aandelen die u aangaat en die voor een geldstroom zorgen in uw bedrijf. Lost u de lening af, dan wordt het een negatieve geldstroom.

Netto kasstroom

De netto kastroom, oftewel het saldo liquide middelen, is het totaal van de bovenstaande 3 kasstromen. De netto kasstroom is gelijk aan het bedrag wat er op uw bankrekening en in de kas is bijgekomen of afgegaan in de loop van het boekjaar.

Negatieve cashflow

Als u een negatieve cashflow heeft, geeft u meer geld uit dan er binnenkomt. Vaak moet u dan lenen om uw vaste kosten te dekken. Een negatieve cashflow kan ook het gevolg zijn van een grote investering die zich over tijd terugverdient. Als de cashflow lang negatief is, moet u steeds meer lenen en kunt u uiteindelijk failliet gaan.

Cashflow-forecasting

Maak een begroting of forecast van uw cashflow: wat verwacht u dat erbij komt en eraf gaat? Door enige tijd vooruit te begroten, kunt u tijdig bijsturen. Zo houdt u grip op uw kasstromen.

Meer over cashflow-forecasting ofwel liquiditeitsbegroting

Uw cashflow verbeteren

Wilt u aan de slag om uw cashflow te verbeteren? Bekijk onderstaande tips om mee aan de slag te gaan.

  • Bepaal of uw prijsstelling nog goed is: misschien is uw prijs te laag ten opzichte van uw concurrenten of kunt u juist met een kleine korting de afzet omhoog krijgen.
  • Bekijk of al uw kosten noodzakelijk zijn: welke uitgaven zijn niet nodig of kunnen omlaag?
  • Facturen en herinneringen slim sturen: stuur liefst dagelijks uw facturen, zodat u eerder uw geld ontvangt. Laat betalingsherinneringen automatisch versturen als de uiterste datum is verstreken.
  • Weet wie uw klanten zijn: zijn ze kredietwaardig? Hoeveel van uw klanten betalen op tijd? Welke klanten vormen een risico?
  • Maak prognoses: bereken uw cashflow periodiek en maak prognoses om in de gaten te houden of er voldoende inkomsten verwacht worden om alle rekeningen te kunnen betalen.

Extra geld nodig? Lees meer over zakelijke financiering

Hulp bij financiële zaken

RegioBank biedt verschillende zakelijke producten en diensten, speciaal voor kleinzakelijke ondernemers. Of u nu een zakelijke betaalrekening wilt, een zakelijke financiering of uw pensioen wilt regelen. U kunt terecht bij een adviseur bij u in de buurt.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, uw boekhoudpakket koppelen

Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

Maak een afspraak voor zakelijk advies

Meer lezen

Uw bedrijf laten groeien: handige informatie

Een resultatenrekening opstellen

Groeistrategie voor uw bedrijf

Liquiditeitsbegroting ofwel cashflow-forecasting