Cashflow


Controle over je kasstroom ofwel cashflow is belangrijk voor iedere ondernemer. Er zijn immers voldoende inkomsten nodig om alle kosten te kunnen betalen. We leggen je graag uit wat cashflow is, hoe je dit berekent en welke soorten kasstromen er zijn.

Wat is cashflow?

Cashflow is al het geld dat binnenkomt en dat je uitgeeft aan je onderneming in een bepaalde periode, meestal een maand of een jaar. Het gaat hierbij niet om openstaande facturen maar om het geld op de bankrekening en in de kas. Daarom wordt cashflow ook wel kasstroom genoemd.

Het verschil tussen cashflow en winst

Cashflow is het geld dat er op je rekening af gaat en bij komt. Winst staat niet altijd al op je rekening. Zo kun je het bedrag op een uitstaande factuur optellen bij je opbrengst, en meerekenen in je winst. Maar het geld staat nog niet op je rekening en hoort dus niet bij je cashflow. Een ander voorbeeld zijn afschrijvingen, die mag je aftrekken van je winst, maar op je rekening gebeurt er niks en dus zijn ze geen onderdeel van je kasstroom.

Cashflow berekenen

Cashflow is zoals gezegd het verschil tussen alle inkomsten en alle uitgaven in een bepaalde periode. Je kunt de cashflow makkelijk berekenen met behulp van de posten op de resultatenrekening. De cashflow bereken je door de afschrijvingen op te tellen bij de nettowinst na belastingen.

Cashflow = nettowinst + afschrijvingen

De winst geeft de verhouding tussen je opbrengsten en kosten weer. Afschrijvingen zijn geen directe uitgaven, maar wel grote kostenposten die je winst verminderen. Daarom tel je de afschrijvingen bij je nettowinst op voor het berekenen van je cashfow.

Voorbeeld cashflow berekening

Stel, je hebt € 50.000 nettowinst en € 15.000 aan afschrijvingen. Dan is je cashflow € 65.000.

Vrije kasstroom: wat is het?

Vrije kasstroom is het geld wat je vrij kunt besteden. Deze kasstroom laat zien hoeveel geld je 'over' hebt na de noodzakelijke kosten en investeringen. Het is een betere graadmeter van hoe goed je onderneming het doet dan de winst, omdat winst ook in de vorm van overwaarde in een bedrijfspand kan zitten. Dit geld kun je niet vrij besteden.

De vrije kasstroom is met andere woorden het geld dat uit een onderneming kan worden gehaald zonder dat dit invloed heeft op de ondernemersactiviteiten. Hoe hoger de vrije kasstroom, hoe beter de onderneming haar financiële verplichtingen kan nakomen.

Vrije cashflow berekenen

Als je wilt weten hoeveel van je cashflow je vrij hebt om te investeren, kun je de vrije cashflow ofwel vrije kasstroom berekenen. Dit doe je door de kapitaalaflossingen aan de bank nog van je cashflow af te trekken.

Voorbeeld vrije cashflow berekening

Stel, je kapitaalaflossingen aan de bank zijn € 10.000. Dan is de vrije cashflow uit het eerdere voorbeeld € 65.000 -/- € 10.000 = € 55.000.

Kasstroomoverzicht: de verschillende soorten

Als je de cashflow of de kastroom berekent, maak jij of je boekhouder een kasstroomoverzicht. Hierin zie je hoeveel geld er daadwerkelijk in- en uitgaat tijdens een bepaalde periode. Op het kasstroomoverzicht staan verschillende soorten kasstromen die binnen de cashflow vallen.

Kasstroom uit operationele activiteiten

De operationele kasstroom is een overzicht van het geld dat er binnenkomt en uitgaat door de dagelijkse bedrijfsvoering van je bedrijf. Hier vallen personeelskosten onder, maar ook bijvoorbeeld inkoop- en verkoopkosten. De operationele kasstroom geeft je een beeld van hoe goed je onderneming draait.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Alle uitgaven en inkomsten die je doet of binnenkrijgt vanwege investeringen staan in de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten door de uitkering van dividend of investeringsuitgaven zoals de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto, machine of softwarelicentie. Bij koop heten ze een investering, bij verkoop een desinvestering. Ook deze desinvesteringen zijn onderdeel van deze kasstroom.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bestaat uit de leningen en aandelen die je aangaat en die voor een geldstroom zorgen in je bedrijf. Los je de lening af, dan wordt het een negatieve geldstroom.

Netto kasstroom

De netto kasstroom, oftewel het saldo liquide middelen, is het totaal van de bovenstaande 3 kasstromen. De netto kasstroom is gelijk aan het bedrag wat er op je bankrekening en in de kas is bijgekomen of afgegaan in de loop van het boekjaar.

Negatieve cashflow

Als je een negatieve cashflow hebt, geef je meer geld uit dan er binnenkomt. Vaak moet je dan lenen om je vaste kosten te dekken. Een negatieve cashflow kan ook het gevolg zijn van een grote investering die zich over tijd terugverdient. Als de cashflow lang negatief is, moet je steeds meer lenen en kun je uiteindelijk failliet gaan.

Cashflow-forecasting

Maak een begroting of forecast van je cashflow: wat verwacht je dat erbij komt en eraf gaat? Door enige tijd vooruit te begroten, kun je tijdig bijsturen. Zo houd je grip op je kasstromen.

Meer over cashflow-forecasting ofwel liquiditeitsbegroting

Je cashflow verbeteren

Wil je aan de slag om je cashflow te verbeteren? Bekijk onderstaande tips om mee aan de slag te gaan.

  • Bepaal of je prijsstelling nog goed is: misschien is je prijs te laag ten opzichte van je concurrenten of kun je juist met een kleine korting de afzet omhoog krijgen.
  • Bekijk of al je kosten noodzakelijk zijn: welke uitgaven zijn niet nodig of kunnen omlaag?
  • Facturen en herinneringen slim sturen: stuur liefst dagelijks je facturen, zodat je eerder je geld ontvangt. Laat betalingsherinneringen automatisch versturen als de uiterste datum is verstreken.
  • Weet wie je klanten zijn: zijn ze kredietwaardig? Hoeveel van je klanten betalen op tijd? Welke klanten vormen een risico?
  • Maak prognoses: bereken je cashflow periodiek en maak prognoses om in de gaten te houden of er voldoende inkomsten verwacht worden om alle rekeningen te kunnen betalen.

Extra geld nodig? Lees meer over zakelijke financiering

Hulp bij financiële zaken

RegioBank biedt verschillende zakelijke producten en diensten, speciaal voor kleinzakelijke ondernemers. Of je nu een zakelijke betaalrekening wilt, een zakelijke financiering of je pensioen wilt regelen. Je kunt terecht bij een adviseur bij jou in de buurt.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Bankpas voor Jongerenrekening

Betalen

Zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, en meer.

Naar zakelijk betalen

Spaarvarken met plusjes voor belastingvoordeel

Sparen en pensioen

Zakelijke spaarrekening en aanvullend pensioen opbouwen met belastingvoordeel.

Naar zakelijk sparen en pensioen

Bedrijfshypotheek: zakelijke hypotheek voor het kopen van een bedrijfspand

Lenen

Bedrijfshypotheek en zakelijk krediet.

Naar zakelijk lenen

Paraplu

Verzekeren

Hulp bij je bedrijfsverzekeringen.

Naar zakelijk verzekeren

Handig: heb je een zakelijke betaalrekening bij een andere bank? Je stapt eenvoudig over met de gratis Overstapservice.