Ondernemingsplan

Op deze pagina leest u hoe een ondernemingsplan kan helpen bij het starten van een bedrijf. Ontdek wat een ondernemingsplan is en hoe u deze opstelt.

Wat is een ondernemingsplan?

Als u een bedrijf wilt starten, is het belangrijk om eerst een ondernemingsplan, ofwel bedrijfsplan, te maken. Hierin beschrijft u hoe u uw onderneming op wil zetten. Dit ondernemingsplan heeft u ook nodig als u een financiering bij de bank aanvraagt.

Bedrijfsplan maken: wat staat erin?

Een goed ondernemingsplan bestaat uit verschillende onderdelen zoals een marketingplan en een financieel plan.

Persoonlijke gegevens

In een ondernemingsplan presenteert u niet alleen uw bedrijf, maar ook wie u bent als persoon. Het is daarom belangrijk om naast uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, woonplaats en vorige werkgevers, ook te beschrijven wat u kenmerkt als persoon. Welke eigenschappen maken u tot een goede ondernemer en wat wilt u bereiken?

Het businessplan

In het businessplan omschrijft u uw ondernemingsactiviteiten. Beschrijf duidelijk wat u precies wilt gaan doen, hoe u dat aan gaat pakken en op welke doelgroep u zich gaat richten. Benoem hierbij ook de rechtsvorm van uw onderneming en de voor- en nadelen van uw product of dienst.

Marktonderzoek en marketingplan

Voordat u begint met ondernemen, is het belangrijk om te weten in welke markt u zaken doet. Onderzoek daarom goed de markt waarin u zich begeeft, bijvoorbeeld door middel van een SWOT-analyse waarin in u de Strenghts, Weaknesess, Opportunities en Threahts (SWOT) benoemt. Beschrijf hoe groot uw doelgroep is, wie uw concurrenten zijn en welke kansen en bedreigingen er zijn. Als u de markt goed in beeld heeft, kunt u een marketingplan opstellen. Hierin beschrijft u hoe u zich wilt positioneren in de markt, u beschrijft uw marketingdoelstellingen en welke middelen u in wilt zetten om uw doelstellingen te bereiken.

Financieel plan

Uw plannen moeten natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Of dat het geval is, onderzoekt u bij het maken van uw financieel plan. Hierin zet u uw ondernemingsplannen om in cijfers. Een financieel plan bestaat uit minstens 4 begrotingen:

  • De investeringsbegroting: hierin beschrijft u welke bedrijfsmiddelen u nodig heeft en hoeveel die kosten.
  • De financieringsbegroting: hierin geeft u aan hoe u de benodigde bedrijfsmiddelen en andere investeringen wilt financieren.
  • De exploitatiebegroting: hierin omschrijft u hoeveel verwachte omzet, kosten en winst u denkt te gaan maken in de komende 1 tot 3 jaar.
  • De liquiditeitsbegroting: hierin laat u per periode (vaak per kwartaal of maand) zien hoeveel geld u overhoudt na verwachte inkomsten en uitgaven. Zo laat u zien of u bijvoorbeeld maandelijks genoeg geld heeft om uw rekeningen te betalen en of u een investering kunt doen of dat u juist extra geld nodig heeft.

Scenario's in uw financieel plan

In uw financieel plan licht u meestal ook toe hoe u er financieel voorstaat in verschillende scenario's. U kunt natuurlijk nooit met zekerheid zeggen wat er in de toekomst met uw onderneming gebeurt. Daarom is het verstandig om te beschrijven hoe uw bedrijf ervoor staat in een verwacht, beter dan verwacht en slechter dan verwacht scenario. In de rest van uw ondernemingsplan kunt u dan uitleggen welke acties u onderneemt om met die scenario's om te gaan.

Verzekeringen, vergunningen en wet- en regelgeving

In het ondernemingsplan is het ook belangrijk om de bedrijfsverzekeringen, wet- en regelgeving en eventuele vergunningen te beschrijven. Denk aan een horecavergunning of diploma's die u nodig heeft om uw bedrijf te starten. Als u personeel in dienst neemt, moet u voor hen bijvoorbeeld ook een verzekering afsluiten. Voeg daarnaast ook algemene voorwaarden aan uw ondernemingsplan toe. Dit zijn regels die u opstelt die gelden voor alle contracten die u als ondernemer afsluit. Zo hoeft u deze niet telkens opnieuw op te stellen.

Voorbeeld van een ondernemingsplan

Bij het opstellen van een ondernemingsplan, kan het helpen om deze te maken volgens een voorbeeld. Het kan leerzaam zijn om te zien hoe andere ondernemers hun ondernemingsplan opstellen, maar een voorbeeld exact kopiëren is natuurlijk niet de bedoeling. Om u op weg te helpen, hebben we alvast een hoofdstuk indeling voor u gemaakt.

Waarom een bedrijfsplan?

Een ondernemingsplan is niet alleen noodzakelijk voor de bank, het hebben van een duidelijk ondernemingsplan zorgt ook voor inzicht en houvast voor uzelf.

Onderbouwd inzicht

Met een ondernemingsplan heeft u een onderbouwd inzicht van uw plannen. Dit kan externe financiers zoals de bank vertrouwen geven en geeft uzelf inzicht in de mogelijkheden en eventuele verbeteringen in uw bedrijfsvoering.

Concrete aanpak

Een ondernemingsplan geeft ook richting aan uw onderneming. Zo weet u waar u in verschillende scenario's aan toe bent, en kunt u daar concreet op handelen. Het plan zorgt voor houvast in de eerste jaren van uw onderneming en kan tot een duidelijke lijst met acties leiden, die u moet doen om uw plannen werkelijkheid te laten worden.

Mogelijke risico's in kaart

Door uw verwachte inkomsten en uitgaven voor verschillende scenario's uit te werken, weet u waar u aan toe bent. U kunt hiermee mogelijk risico's in kaart brengen en hierop inspelen als dat nodig is.

Is een ondernemingsplan verplicht?

Het maken van een ondernemingsplan is niet wettelijk verplicht. De Belastingdienst of Kamer van Koophandel zullen er niet naar vragen. De bank of andere financiers wel. Zij vragen naar uw ondernemingsplan als u een zakelijke financiering wilt aanvragen. Dit plan geeft financiers inzicht in de slagingskans van uw onderneming en uw ondernemerschap.

Tips voor het maken van een bedrijfsplan

Bij het opstellen van een ondernemingsplan kunnen de volgende tips van pas komen.

Zorg voor een compleet plan

Zorg dat u alle hier boven op de pagina genoemde onderdelen opneemt in uw ondernemingsplan. Hoe vollediger u hierin bent, hoe beter. Dit dwingt u om zelf ook goed na te denken over de slagingskans van uw bedrijf. En zo kunt u nog dingen aan uw bedrijfsvoering veranderen als dat nodig is.

Tip: Bepaal direct uw groeistrategie als u start. Zo kunt u hier altijd op teruggrijpen bij belangrijkste beslissingen.

Benoem wat uw onderneming onderscheidend maakt

Beschrijf in uw ondernemingsplan wat uw onderneming uniek maakt ten opzichte van de concurrentie. Waarom moet de klant juist voor u kiezen en niet voor uw concurrent? Wat biedt u wat andere ondernemingen niet bieden?

Maak een plan voor verschillende scenario's

Omdat u niet precies kunt voorspellen hoe goed uw onderneming het zal doen, is het verstandig om rekening te houden met verschillende scenario's. Beschrijf wat uw verwachte omzet en kosten zijn als het heel goed gaat met uw bedrijf, maar ook voor als uw onderneming opstartproblemen heeft of als er een economische crisis heerst. Het beste is om een plan te maken voor een verwacht, beter dan verwacht en slechter dan verwacht scenario. Bedenk voor elk scenario wat dit voor uw onderneming betekent. Kunt u overleven als het slechte scenario uitkomt?

Wees realistisch

Kijk goed naar welke plannen haalbaar zijn. Het heeft weinig zin als u uitgaat van doelstellingen die niet realistisch zijn. Zo is de kans klein dat u als beginnend ondernemer in het eerste jaar veel winst maakt. Optimistisch zijn mag natuurlijk wel, maar onrealistisch zijn is niet verstandig.

Vraag om hulp

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw bedrijfsplan? Of wilt u dat iemand meekijkt als uw plan compleet is? Laat het dan nog eens lezen door een familielid, kennis of vriend. Vervolgens kunt u met uw plan in de hand naar de Kamer van Koophandel om uw bedrijf in te schrijven.

Uw adviseur helpt u graag

Heeft u zakelijk advies nodig of wilt u een zakelijke rekening openen voor de start van uw bedrijf? Onze adviseurs helpen u graag verder.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, uw boekhoudpakket koppelen

Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

Maak een afspraak voor zakelijk advies

Naast deze financiële producten van RegioBank helpt uw adviseur u ook graag met uw zakelijke verzekeringen of boekhouding.

Lees ook

Marketingplan maken voor uw bedrijf

Bedrijfsnaam bedenken

Meer over een eigen bedrijf starten