Investeringsbegroting


In een investeringsbegroting staan de hoeveelheid financiële middelen begroot die je nodig hebt om je bedrijf te starten of te laten groeien. Deze begroting, die inzicht geeft in alle investeringsbehoeften, is een belangrijk onderdeel van je financieel plan.

Wat is een investeringsbegroting?

Met een investeringsbegroting maak je inzichtelijk welke investeringen je moet doen om een bedrijf op te starten of je bedrijf verder te laten groeien. In deze begroting zet je alle bedrijfsmiddelen die je nodig hebt en vermeld je daarbij wat al deze middelen kosten.

Waarom een in­ves­te­rings­be­gro­ting opstellen?

Een investeringsbegroting maak je zodat je weet hoeveel geld je nodig hebt. Bij de start van je bedrijf dient een investeringsbegroting om te bepalen hoeveel startkapitaal je nodig hebt. Als je weet hoeveel geld nodig is, kun je kijken of je zelf voldoende eigen geld hebt of dat je geld moet lenen.

Als je extra geld nodig hebt bij de start of als je wilt groeien met je bedrijf, dan zal de bank of investeerder je financieel plan willen zien. De investeringsbegroting is daar onderdeel van.

Wat staat in een investeringsbegroting?

De investeringsbegroting is een overzicht van bedrijfsmiddelen voor de lange en korte termijn, en de bijbehorende uitgaven. Ze zijn onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa

Onder vaste activa staan alle bedrijfsmiddelen die langer dan 1 jaar in het bedrijf meegaan, zoals een machine, laptop of auto.

Vlottende activa

De middelen die korter dan 1 jaar of 1 productieproces in het bedrijf meegaan, zoals je voorraad of briefpapier, staan onder de vlottende activa in de begroting. Ook opstartkosten bij de start van je bedrijf, zoals marktonderzoek of notariskosten vallen onder de vlottende activa.

Voorfinanciering btw

Alle bedragen op de investeringsbegroting zijn exclusief btw. De btw kun je immers terugvorderen. Omdat je wel btw moet voorschieten, neem je wel een post op 'voorfinanciering btw'.

Investeringsbegroting opstellen in 3 stappen

Stap 1: Maak een lijst met benodigdheden

Maak om te beginnen een lijst met alle bedrijfsmiddelen die je nodig hebt om je bedrijf te starten of te laten groeien. Wees daarin zo specifiek mogelijk. Zet bijvoorbeeld niet alleen grote bedrijfsmiddelen zoals een machine of een auto op de lijst, maar ook de kleinere benodigdheden zoals een koffiezetapparaat of printer zodat je niets over het hoofd ziet. Denk ook aan bedrijfsmiddelen die korter dan 1 jaar in je bedrijf aanwezig zijn, zoals aanloop- en openingskosten en voorraden. Vergeet ook uitstaande rekeningen aan klanten en de voorfinanciering van de btw niet.

Stap 2: Bepaal de kosten

Zet vervolgens de kosten van deze bedrijfsmiddelen erbij. Doe hierbij onderzoek naar prijzen en vraag een aantal offertes op voor een realistische inschatting van de kosten. Houd ook rekening met onvoorziene kosten.

Stap 3: Vul de investeringsbegroting op de juiste manier in

Verdeel de bedrijfsmiddelen en kosten onder in vaste activa en vlottende activa, en zet ze op die manier in je investeringsbegroting. Maak de optelsom om de totale investering te tonen.

Na het maken van een investeringsbegroting weet je hoeveel de benodigde middelen in totaal kosten. Vervolgens kun je gaan bepalen hoeveel eigen geld je in je bedrijf wilt stoppen en hoeveel je aan andere investeringen nodig hebt. Je kunt daarvoor geld lenen bij de bank of van een andere investeerder. Een handig hulpmiddel hierbij is een financieringsbegroting.

Voorbeeld van een investeringsbegroting

Bij het opstellen van een investeringsbegroting zet je de bedrijfsmiddelen en kosten verdeeld over vaste activa en vlottende activa onder elkaar op de begroting zoals in onderstaand voorbeeld.

Vaste activa
- Bedrijfspand € 100.000
- Machines € 7.000
- Laptop € 1.000
- Printer € 1.000
- Koffiezetapparaat € 500
- Bureaus & stoelen € 3.000
Vlottende activa
- Voorraad € 6.000
- Onvoorziene kosten € 5.000
- Voorfinanciering btw € 7.500
Totaal investeringen € 131.000

Voor deze onderneming is € 131.000 aan investeringen nodig. Met een financieringsbegroting ga je bepalen hoe je deze investeringen betaalt: met eigen vermogen of met een zakelijke financiering.

Begrotingen in het financieel plan

De investeringsbegroting is een belangrijk onderdeel van je financieel plan. In het financieel plan vertaal je je bedrijfsidee in cijfers. Het geeft inzicht in de haalbaarheid van je bedrijfsplannen en kun je gebruiken om investeerders te overtuigen.

Het financieel plan bestaat naast de investeringsbegroting ook uit de volgende begrotingen:

 • financieringsbegroting: hierin staat hoe je de investeringen uit de investeringsbegroting gaat betalen.
 • exploitatiebegroting: in deze resultatenbegroting, die inzicht geeft in de verwachte kosten en opbrengsten, wordt duidelijk of je de komende jaren winst of verlies denkt
 • liquiditeitsbegroting: deze begroting geeft inzicht in hoe het geld in kas en op de rekening zich naar verwachting ontwikkelt.

  Je adviseur in de buurt helpt graag

  Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden.

  Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

  Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat,je boekhoudpakket koppelen

  Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

  Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

  Maak een afspraak voor zakelijk advies

  Naast deze financiële producten van RegioBank helpt je adviseur je ook graag met je zakelijke verzekeringen of boekhouding.