Hulp bij betalingsproblemen


Heeft u een zakelijke lening bij RegioBank, maar bent u in financiële problemen geraakt? Of verwacht u dat te komen? Bijvoorbeeld doordat de zaken slecht gaan? Dan krijgt u begeleiding van onze afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk.

Geen zakelijke financiering bij RegioBank? Kijk dan op geldfit.nl. Geldfit helpt ondernemers om financieel fit te blijven of te worden.

Bijzonder Beheer Zakelijk begeleidt u bij financiële problemen

Heeft u problemen met het terugbetalen van uw zakelijke lening? De afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk begeleidt klanten met financiële problemen. We zoeken samen met u naar een financiële oplossing, zodat u uw bedrijf kunt voortzetten. Zo verkleinen we het risico voor u en voor ons dat u uw zakelijke lening niet kunt aflossen.

De afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk begeleidt u wanneer:

 • U betaalachterstanden op uw lening heeft.
 • U het limiet van uw Rekening-courant Krediet heeft overschreden.
 • U niet kunt voldoen aan de voorwaarden van de zakelijke lening. De voorwaarden vindt u in uw offerte en de algemene voorwaarden van toen de financiering werd verstrekt.
 • Het lijkt alsof u binnenkort moeite krijgt om de rente en aflossing te betalen, of we zien dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar is. Natuurlijk bellen we u in deze situaties eerst om navraag te doen.

U krijgt van ons een brief wanneer wij besluiten u te begeleiden en waarom we dit hebben besloten.

Mobiele telefoon

Bel ons. Wij helpen u graag.

Heeft u betalingsproblemen? Onze afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk helpt u graag. Neem contact op via 030 – 219 69 15.  

We zoeken samen met u naar een oplossing

Het doel van de begeleiding door Bijzonder Beheer Zakelijk is dat u uiteindelijk weer zelfstandig uw betalingsafspraken kunt nakomen en onze hulp niet meer nodig heeft.

Voor iedere ondernemer die onder Bijzonder Beheer Zakelijk valt, geldt dat u een accountmanager krijgt en een plan maakt over hoe u uw bedrijf wilt voortzetten. De verdere begeleiding door Bijzonder Beheer Zakelijk wordt afgestemd op uw situatie. We hebben geen standaard traject, maar kijken met u naar een passende oplossing.

U krijgt een accountmanager

Een accountmanager van Bijzonder Beheer Zakelijk begeleidt u in het oplossen van uw financiële problemen. De accountmanager maakt een afspraak met u voor een kennismaking. Tijdens dit gesprek bekijken jullie samen hoe het bedrijf ervoor staat. Daarvoor kan de accountmanager de volgende gegevens nodig hebben:

 • Uw aangiften van Inkomstenbelasting.
 • Een taxatierapport van uw bedrijfspand of ander onroerend goed dat het onderpand is voor uw zakelijke financiering.
 • De jaarcijfers van uw onderneming.
 • Een uitdraai van uw recente administratie.

U maakt een plan over hoe u uw bedrijf wilt voortzetten

Na het gesprek met de accountmanager maakt u een plan over hoe u uw bedrijf wilt voortzetten. U maakt dit plan zelf, omdat u het bedrijf het beste kent. Natuurlijk helpen we u daarbij als het nodig is.

Vervolgens kijkt u samen met uw accountmanager naar het plan. Eventuele afspraken die jullie maken, leggen jullie vast. Ook bespreekt de accountmanager met u hoe het verdere traject eruit ziet. We stemmen met u af hoe vaak de afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk een opvolging doet en wanneer de begeleiding stopt.

De begeleiding van Bijzonder Beheer kost niets

Wij brengen u geen kosten in rekening voor de begeleiding van Bijzonder Beheer Zakelijk. Wel kunt u te maken krijgen met andere kosten. Voorbeelden van extra kosten zijn:

 • Een hogere rente: als het slecht gaat met uw bedrijf, is ons kredietrisico hoger. Daarom berekenen we een renteopslag.
 • Extra taxatiekosten: wanneer uw bedrijfspand of ander onroerend goed het onderpand is voor uw zakelijke lening, willen we dit altijd opnieuw laten taxeren. Zo stellen we vast of dit uw zakelijke financiering voldoende dekt. U betaalt de kosten voor de taxatie.
 • Externe adviseurs: geeft u ons niet de informatie die wij nodig hebben om u goed te begeleiden? Dan kunnen we externe adviseurs inschakelen. In zo'n geval betaalt u de kosten voor de externe adviseur(s).

Wanneer u uw financiële problemen niet kunt oplossen

Na verloop van tijd kunnen veel ondernemers weer zonder de hulp van Bijzonder Beheer Zakelijk. Helaas zijn de problemen soms zo groot dat we de financiëring moeten stoppen. Dat betekent dat u de financiering moet aflossen en misschien moet stoppen met uw bedrijf. We kijken samen hoe u de zakelijke lening het beste kunt aflossen.

Het kan zijn dat u uw bedrijf of zakelijke en persoonlijke bezittingen moet verkopen om uw schuld af te lossen. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn voor een restschuld. Als het zo ver komt, bespreekt u met uw accountmanager hoe u de restschuld het beste kunt afbetalen.

Meer lezen over zekerheden en aansprakelijkheid

Verwacht u financiële problemen?

Loopt uw zaak nu nog goed, maar verwacht u in de toekomst financiële problemen? Neemt u dan alvast contact op met uw Zelfstandig Adviseur. Zo kunt u samen bespreken welke stappen mogelijk zijn om financiële problemen te voorkomen.

Meer lezen

Bedrijfshypotheek

Zakelijk krediet