Uw bedrijf laten groeien

Start met financieel inzicht

Als ondernemer wilt u een bloeiend bedrijf. Financieel inzicht is daarbij erg belangrijk. Zo weet u hoe uw onderneming ervoor staat. Lees hier meer over zaken zoals een balans, cashflow, resultatenrekening, financiële ratio’s en marktonderzoek die bijdragen aan financieel inzicht en het laten groeien van uw bedrijf. 

Financieel inzicht creëren

Door financieel inzicht in uw bedrijf weet u hoe uw bedrijf er voor staat en hoe financieel gezond uw bedrijf is. Op basis van dit inzicht kunt u betere beslissingen nemen, bijvoorbeeld over een grote investering of het aflossen van eventuele schulden. Ondernemers die weten hoe ze een balans lezen, sturen op financiële kengetallen en prognoses maken, presteren vaak beter dan ondernemers die minder bedreven zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de KVK in 2016 presenteerde.

Onderzoek Kamer van Koophandel - rapport 'Grip op de tent' (november 2016).

Financieel plan

Alle financiële inzichten vormen de basis voor het financieel plan. Zo'n plan is handig als u een zakelijke financiering nodig heeft om uw bedrijf te laten groeien. Bijvoorbeeld voor een extra pand of het verruimen van uw assortiment. Het geeft geldverstrekkers inzicht om uw financieringsaanvraag te beoordelen.

Jaarrekening: balans en resultatenrekening

Een jaarrekening is verplicht voor bv's, nv's, cooperaties, stichtingen en onderlinge waarborgmaatschappijen. Heeft u een eenmanszaak of een andere rechtsvorm? Dan bent u niet verplicht een jaarrekening op te stellen. 

Wilt u weten of u een jaarrekening moet opstellen? Bekijk de volledige lijst op de website van de KVK.

Onderdeel van de jaarrekening zijn de balans en de resultatenrekening.
Balans met 2 zijdes: activa en passiva

Balans opstellen

Een van de manieren om inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw bedrijf, is door een balans op te stellen. Het balansoverzicht geeft de verhouding weer tussen uw eigen vermogen, bezittingen en schulden van uw bedrijf aan het einde van het boekjaar. Deze zijn altijd met elkaar in balans. Meestal maakt u aan het einde van het jaar een balans voor uw jaarrekening.

Een balans opstellen

Resultatenrekening: grafiek met staven en lijn

Resultatenrekening opstellen

De resultatenrekening is ook onderdeel van de jaarrekening. Op de resultatenrekening, ookwel winst- en verliesrekening, staan uw opbrengsten en kosten vermeld. Als u de kosten van uw opbrengsten aftrekt, weet u uw bedrijfsresultaat. Als uw bedrijfsresultaat positief is, heeft u winst gemaakt. Is het resultaat negatief dan heeft u verlies gedraaid. 

Een resultatenrekening opstellen

Cashflow

Cashflow bestaat uit de geldstromen in uw bedrijf en geeft weer hoeveel geld er uw bedrijf binnenkomt en hoeveel eruit gaat in een bepaalde periode. Het gaat hierbij om het geld op uw rekening en in uw kas, en niet om openstaande facturen. Met cashflow kunt u de financiële positie van uw bedrijf goed volgen: zijn er voldoende inkomsten om uw rekening te betalen? De cashflow is negatief als er meer geld uitgaat dan er binnenkomt.

Meer over cashflow

Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Naast de balans, resultatenrekening en cashflow zijn er ook een aantal financiële ratio's die op verschillende manieren inzicht geven in de financiële gezondheid van uw bedrijf. 

Close up van rekenmachine die gebruikt wordt

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate uw bedrijf in staat is om op korte termijn (binnen 1 jaar) uw schulden te betalen. De liquiditeit kunt u op verschillende manieren berekenen: current ratio, quick ratio en nettowerkkapitaal.  

Liquiditeit

Vrouw is achter computer aan het werk met muis en mobiele telefoon

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate uw bedrijf in staat is met eigen geld schulden af te lossen op de lange termijn (langer dan een jaar). U berekent de solvabiliteit door het eigen vermogen te delen door uw totale vermogen.  

Solvabiliteit

Man doet berekening op een rekenmachine

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend uw bedrijf is. Hoe hoger het percentage is, hoe meer winst per geïnvesteerde euro is gemaakt. U kunt de rentabiliteit berekenen van het eigen vermogen, vreemd vermogen en totale vermogen.

Rentabiliteit

Marktonderzoek

Naast financieel inzicht, is inzicht in de markt waarin u zich begeeft ook belangrijk. Marktonderzoek helpt u met het in kaart brengen van de markt waarin u actief bent of actief wilt worden. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in uw potentiële klanten, waar ze zich bevinden en wat hun behoeften zijn. Daarnaast kijkt u ook naar uw concurrenten zodat u kunt bepalen hoe u zicht wilt onderscheiden.

Meer over marktonderzoek doen

Een passende groeistrategie

Een duidelijk financieel inzicht vormt een goede basis om plannen te maken voor de toekomst van uw bedrijf. Zo kunt u Key Performance Indicators (KPI's) opstellen om uw succes te meten. Voorbeelden van KPI's zijn de groei van het marktaandeel, het aantal declarabele uren of de klanttevredenheid. Het kiezen van de juiste groeistrategie helpt bij het behalen van de gestelde KPI's en helpt u op weg om uw bedrijf verder te laten groeien. 

Meer over groeistrategieën

Zakelijke financiering

Om uw bedrijf te laten groeien heeft u misschien behoefte aan extra geld. Uw Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt denkt graag met u mee over de mogelijkheden die passen bij uw situatie.

Zakelijk krediet: rood staan op uw betaalrekening

Heeft u een doorlopende financiering nodig? Dan kunt u bij RegioBank een Rekening-courant Krediet aanvragen. Hiermee kunt u rood staan op uw zakelijke rekening.

Bedrijfshypotheek: bedrijfspand kopen, bouwen of verduurzamen

Wilt u een bedrijfspand kopen, (ver)bouwen of verduurzamen? Dan kunt u een Bedrijfshypotheek aanvragen.

Zakelijke financiering: bekijk alle mogelijkheden

Hulp van onze adviseurs

Onze Zelfstandig Adviseurs zijn zelf ook ondernemer en denken dus graag met u mee als u uw bedrijf wilt laten groeien. Heeft u bijvoorbeeld extra financiële ruimte nodig? Dan bekijken zij met u wat uw mogelijkheden zijn.

Maak vrijblijvend een afspraak