Je bedrijf laten groeien

Start met financieel inzicht

Als ondernemer wil je een bloeiend bedrijf. Financieel inzicht is daarbij erg belangrijk. Zo weet je hoe je onderneming ervoor staat. Lees hier meer over zaken zoals een balans, cashflow, resultatenrekening, financiële ratio’s en marktonderzoek die bijdragen aan financieel inzicht en het laten groeien van je bedrijf. 

Financieel inzicht creëren

Door financieel inzicht in je bedrijf weet je hoe je bedrijf er voor staat en hoe financieel gezond je bedrijf is. Op basis van dit inzicht kun je betere beslissingen nemen, bijvoorbeeld over een grote investering of het aflossen van eventuele schulden. Ondernemers die weten hoe ze een balans lezen, sturen op financiële kengetallen en prognoses maken, presteren vaak beter dan ondernemers die minder bedreven zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de KVK in 2016 presenteerde.

Onderzoek Kamer van Koophandel - rapport 'Grip op de tent' (november 2016).

Financieel plan

Alle financiële inzichten vormen de basis voor het financieel plan. Zo'n plan is handig als je een zakelijke financiering nodig hebt om je bedrijf te laten groeien. Bijvoorbeeld voor een extra of groter pand of het verruimen van je assortiment. Het geeft geldverstrekkers inzicht om je financieringsaanvraag te beoordelen.

Jaarrekening: balans en resultatenrekening

Een jaarrekening is verplicht voor bv's, nv's, cooperaties, stichtingen en onderlinge waarborgmaatschappijen. Heb je een eenmanszaak of een andere rechtsvorm? Dan ben je niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Tip: wil je weten of je een jaarrekening moet opstellen? Bekijk de volledige lijst op de website van de KVK.

Onderdeel van de jaarrekening zijn de balans en de resultatenrekening.
Balans met 2 zijdes: activa en passiva

Balans opstellen

Een van de manieren om inzicht te krijgen in de financiële situatie van je bedrijf, is door een balans op te stellen. Het balansoverzicht geeft de verhouding weer tussen je eigen vermogen, bezittingen en schulden van je bedrijf aan het einde van het boekjaar. Deze zijn altijd met elkaar in balans. Meestal maak je aan het einde van het jaar een balans voor je jaarrekening.

Een balans opstellen

Resultatenrekening: grafiek met staven en lijn

Resultatenrekening opstellen

De resultatenrekening is ook onderdeel van de jaarrekening. Op de resultatenrekening, ookwel winst- en verliesrekening, staan je opbrengsten en kosten vermeld. Als je de kosten van je opbrengsten aftrekt, weet je jouw bedrijfsresultaat. Als je bedrijfsresultaat positief is, heb je winst gemaakt. Is het resultaat negatief dan heb je verlies gedraaid. 

Een resultatenrekening opstellen

Cashflow

Cashflow bestaat uit de geldstromen in je bedrijf en geeft weer hoeveel geld erin je bedrijf binnenkomt en hoeveel eruit gaat in een bepaalde periode. Het gaat hierbij om het geld op je rekening en in je kas, en niet om openstaande facturen. Met cashflow kun je de financiële positie van je bedrijf goed volgen: zijn er voldoende inkomsten om je rekening te betalen? De cashflow is negatief als er meer geld uitgaat dan er binnenkomt.

Meer over cashflow

Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Naast de balans, resultatenrekening en cashflow zijn er ook een aantal financiële ratio's die op verschillende manieren inzicht geven in de financiële gezondheid van je bedrijf. 

Close up van rekenmachine die gebruikt wordt

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate jouw bedrijf in staat is om op korte termijn (binnen 1 jaar) je schulden te betalen. De liquiditeit kun je op verschillende manieren berekenen: current ratio, quick ratio en nettowerkkapitaal.  

Liquiditeit

Vrouw is achter computer aan het werk met muis en mobiele telefoon

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate jouw bedrijf in staat is met eigen geld schulden af te lossen op de lange termijn (langer dan een jaar). Je berekent de solvabiliteit door het eigen vermogen te delen door je totale vermogen.  

Solvabiliteit

Man doet berekening op een rekenmachine

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend jouw bedrijf is. Hoe hoger het percentage, hoe meer winst per geïnvesteerde euro is gemaakt. Je kunt de rentabiliteit berekenen van het eigen vermogen, vreemd vermogen en totale vermogen.

Rentabiliteit

Marktonderzoek

Naast financieel inzicht, is inzicht in de markt waarin je je begeeft ook belangrijk. Marktonderzoek helpt je met het in kaart brengen van de markt waarin je actief bent of actief wilt worden. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in je potentiële klanten, waar ze zich bevinden en wat hun behoeften zijn. Daarnaast kijk je ook naar je concurrenten zodat je kunt bepalen hoe je je wilt onderscheiden.

Meer over marktonderzoek doen

Een passende groeistrategie

Een duidelijk financieel inzicht vormt een goede basis om plannen te maken voor de toekomst van je bedrijf. Zo kun je Key Performance Indicators (KPI's) opstellen om je succes te meten. Voorbeelden van KPI's zijn de groei van het marktaandeel, het aantal declarabele uren of de klanttevredenheid. Het kiezen van de juiste groeistrategie helpt bij het behalen van de gestelde KPI's en helpt je op weg om je bedrijf verder te laten groeien. 

Meer over groeistrategieën

Zakelijke financiering

Om je bedrijf te laten groeien heb je misschien behoefte aan extra geld. Bij RegioBank kun je zakelijk lenen op een manier die bij jou en jouw onderneming past. Of je nu op zoek bent naar een zakelijk krediet of een zakelijke hypotheek. Onze zelfstandig adviseurs helpen je graag in een persoonlijk gesprek.

Hulp van onze adviseurs

Onze zelfstandig adviseurs zijn vaak zelf ook ondernemer en denken dus graag met je mee als je jouw bedrijf wilt laten groeien. Heb je bijvoorbeeld extra financiële ruimte nodig? Dan bekijken zij met jou wat je mogelijkheden zijn.

Maak vrijblijvend een afspraak

Lees ook

Zakelijke financiering: extra geld voor je onderneming

Bedrijfshuisvesting: bedrijfspand huren, kopen, verduurzamen, financieren

Ondernemersverhalen