Solvabiliteit


Solvabiliteit is een van de methoden om de financiële gezondheid van je bedrijf te bepalen. Het geeft aan of je bedrijf op lange termijn alle schulden kan betalen. Meer over solvabiliteit, hoe je jouw solvabiliteit berekent en wat een gezonde solvabiliteit is, lees je op deze pagina.

Wat is de betekenis van solvabiliteit?

De solvabiliteit of het solvabiliteitsratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Het laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is met eigen geld schulden af te lossen op de lange termijn. De solvabiliteit zegt dus iets over de mate waarin je bedrijf afhankelijk is van anderen. Als de solvabiliteit van je bedrijf goed is, is je bedrijf beter bestand tegen financiële tegenslagen.

Solvabiliteit berekenen

Je kunt de solvabiliteit van je bedrijf berekenen door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Vermenigvuldig vervolgens de uitkomst met 100%.

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen x 100%

Voorbeeld van een solvabiliteitsberekening

Stel je eigen vermogen is € 120.000, je vreemd vermogen is € 280.000, dus je totaal vermogen is € 400.000. Je solvabiliteit is dan € 120.000 / € 400.000 x 100% = 30%.

Dat geeft aan dat voor elke euro in je bedrijf € 0,30 je eigen geld is.

Goede solvabiliteit: wat is de norm?

Over het algemeen is de solvabiliteit van een bedrijf goed als deze boven de 25% is. De financiële weerbaarheid hangt ook af van de mate waarin je je bezittingen snel zou kunnen verkopen. Voorraden moet je eerst verkopen. Terwijl je kasgeld meteen in handen hebt.

Het belang van een goede solvabiliteit

Bedrijven met een goede solvabiliteit zijn minder afhankelijk van geldverstrekkers. Zij kunnen meer zelf betalen met hun eigen vermogen.

Een goede solvabiliteit helpt ook bij het aanvragen van een financiering. Het risico voor geldverstrekkers is namelijk lager als de solvabiliteit goed is. Mogelijk krijg je ook een lagere rente als je solvabiliteit goed is.

De gevolgen van een negatieve solvabiliteit

Bij een negatieve solvabiliteit zijn de schulden groter dan de bezittingen. Je hebt dan een negatief eigen vermogen. Je kunt dan niet aan je verplichtingen voldoen. Dit hoeft niet gelijk te betekenen dat je bedrijf failliet is, maar het kan er bijvoorbeeld wel toe leiden dat de kans kleiner is dat je een lening kunt krijgen.

De solvabiliteit verbeteren

Als je de solvabiliteit van je bedrijf wilt verbeteren, kun je jouw winst vergroten, minder winst uitkeren of zorgen voor een extra investering.

Vergroot de winst

Om de solvabiliteit te verbeteren kun je zorgen dat je meer winst maakt. Zo kun je kijken waar je de kosten nog verder kunt verlagen of de omzet kunt vergroten. Kijk bijvoorbeeld of je sneller geld van leveranciers kunt ontvangen of dat je slimmer kunt inkopen. Met lagere kosten en een hoger rendement komt er meer geld binnen dat je opzij kunt zetten voor je eigen vermogen.

Keer minder winst uit

Je kunt ook je eigen vermogen vergroten door een groter deel van de winst opzij te zetten. Keer je winst dus niet direct volledig aan jezelf uit. Zo bouw je een buffer op waardoor je beter in staat bent om op de lange termijn je schulden te betalen.

Zorg voor een extra investering

Als het je zelf niet lukt om je eigen vermogen te vergroten, kun je ook de hulp van investeerders inschakelen. Door hun investering heb je meer eigen vermogen en ben je beter in staat om op de lange termijn je schulden af te lossen.

Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit

Naast de solvabiliteit wordt ook vaak gekeken naar liquiditeit en rentabiliteit. Deze ratio's zeggen allemaal iets anders over de gezondheid van een bedrijf. Zo geeft de solvabiliteit aan in welke mate een bedrijf schulden kan aflossen op de lange termijn. De liquiditeit geeft dit aan voor de korte termijn. De winstgevendheid van een bedrijf wordt vaak uitgedrukt in de rentabiliteit. Dit ratio geeft de verhouding aan tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen.

Hulp van onze adviseurs

Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden om je bedrijf te laten groeien.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer lezen

Je bedrijf laten groeien begint met financieel inzicht

Rentabiliteit: hoe winstgevend is je bedrijf?

Liquiditeit

Balans: activa versus passiva (eigen vermogen, vreemd vermogen)