Solvabiliteit

Solvabiliteit is een van de methoden om de financiële gezondheid van uw bedrijf te bepalen. Het geeft aan of uw bedrijf op lange termijn alle schulden kan betalen. Meer over solvabiliteit, hoe u uw solvabiliteit berekent en wat een gezonde solvabiliteit is, leest u op deze pagina.

Wat is de betekenis van solvabiliteit?

De solvabiliteit of het solvabiliteitsratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Het laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is met eigen geld schulden af te lossen op de lange termijn. De solvabiliteit zegt dus iets over de mate waarin uw bedrijf afhankelijk is van anderen. Als de solvabiliteit van uw bedrijf goed is, is uw bedrijf beter bestand tegen financiële tegenslagen.

Solvabiliteit berekenen

U kunt de solvabiliteit van uw bedrijf berekenen door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Vermenigvuldig vervolgens de uitkomst met 100 procent.

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen x 100%

Voorbeeld van een solvabiliteitsberekening

Stel uw eigen vermogen is € 100.000, uw vreemd vermogen is € 300.000, dus uw totaal vermogen is € 400.000. Uw solvabiliteit is dan € 100.000 / € 400.000 x 100% = 25%.

Dat geeft aan dat voor elke euro in uw bedrijf € 0,25 uw eigen geld is.

Goede solvabiliteit: wat is de norm?

Over het algemeen is de solvabiliteit van een bedrijf voldoende boven de 25%. Wat een goede solvabiliteit is, kan per branche verschillen. De Kamer van Koophandel biedt een tool om de solvabiliteit van een branche te berekenen, zodat u uw eigen solvabiliteit met die van uw branche kunt vergelijken.

Het belang van een goede solvabiliteit

Bedrijven met een goede solvabiliteit zijn minder afhankelijk van geldverstrekkers. Zij kunnen een groter deel van de bezittingen zelf betalen met eigen vermogen.

Een goede solvabiliteit helpt ook bij het aanvragen van een financiering. Het risico voor geldverstrekkers is namelijk lager als de solvabiliteit goed is. Mogelijk krijgt u ook een lagere rente als uw solvabiliteit goed is.

De gevolgen van een negatieve solvabiliteit

Bij een negatieve solvabiliteit zijn de schulden groter dan de bezittingen. U heeft dan een negatief eigen vermogen. U kunt dan niet aan uw verplichtingen voldoen. Dit hoeft niet gelijk te betekenen dat uw bedrijf failliet is, maar het kan er bijvoorbeeld wel toe leiden dat de kans kleiner is dat u een lening kunt krijgen.

De solvabiliteit verbeteren

Als u de solvabiliteit van uw bedrijf wilt verbeteren, kunt u uw winst vergroten, minder winst uitkeren of zorgen voor een extra investering.

Vergroot de winst

Om de solvabiliteit te verbeteren kunt u zorgen dat u meer winst maakt. Zo kunt u kijken waar u de kosten nog verder kunt verlagen of de omzet kunt vergroten. Kijk bijvoorbeeld of u sneller geld van leveranciers kunt ontvangen of u slimmer kunt inkopen. Met lagere kosten en een hoger rendement komt er meer geld binnen dat u opzij kunt zetten voor uw eigen vermogen.

Keer minder winst uit

U kunt ook uw eigen vermogen vergroten door een groter deel van de winst opzij te zetten. Keer uw winst dus niet direct volledig aan uzelf uit. Zo bouwt u een buffer op waardoor u beter in staat bent om op de lange termijn uw schulden te betalen.

Zorg voor een extra investering

Als het u zelf niet lukt om uw eigen vermogen te vergroten, kunt u ook de hulp van investeerders inschakelen. Door hun investering heeft u meer eigen vermogen en bent u beter in staat om op de lange termijn uw schulden af te lossen.

Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit

Naast de solvabiliteit wordt de gezondheid van een bedrijf ook vaak uitgedrukt in de liquiditeit en rentabiliteit. Deze ratio's zeggen allemaal iets anders over de gezondheid van een bedrijf. Zo geeft de solvabiliteit aan in welke mate een bedrijf schulden kan aflossen op de lange termijn. De liquiditeit geeft dit aan voor de korte termijn. De winstgevendheid van een bedrijf wordt vaak uitgedrukt in de rentabiliteit. Dit ratio geeft de verhouding aan tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen.

Hulp van onze adviseurs

Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden om uw bedrijf te laten groeien.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer lezen

Uw bedrijf laten groeien begint met financieel inzicht

Rentabiliteit: hoe winstgevend is uw bedrijf?

Liquiditeit

Balans: activa versus passiva (eigen vermogen, vreemd vermogen)