Resultatenrekening opstellen

Een goede resultatenrekening is van belang om overzicht te houden over uw bezittingen, schulden en het eigen vermogen van uw bedrijf. Wij nemen u mee in wat een resultatenrekening is en hoe u deze opstelt

Wat is een resultatenrekening?

De resultatenrekening is een verplicht onderdeel van de jaarrekening waarop de opbrengsten en kosten staan vermeld. Het totaal hiervan laat de winst of het verlies van de onderneming zien.

Winst- en verliesrekening of exploitatierekening

Omdat een resultatenrekening de winst of het verlies van een onderneming laat zien, wordt de resultatenrekening ook wel een winst- en verliesrekening of exploitatierekening genoemd.

Een resultatenrekening opstellen: wat staat erin?

Op een resultatenrekening vermeldt u alle opbrengsten en kosten van het afgelopen jaar. Onder opbrengsten vallen omzet, ontvangen subsidies, vergoedingen en btw die u terugkrijgt. De kosten kunnen bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen en investeringen. Onderaan de streep trekt u de kosten van de opbrengsten af. Dit is uw bedrijfsresultaat. Valt uw bedrijfsresultaat positief uit dan heeft uw winst gemaakt. Valt uw bedrijfsresultaat negatief uit, omdat uw kosten hoger waren dan uw opbrengsten, dan maakte u verlies.

Modellen voor opstellen resultatenrekening

U kunt een resultatenrekening op verschillende manieren opstellen. Het functioneel model en het categoraal model zijn de bekendste. Dit zijn ook de modellen waar de Kamer van Koophandel mee werkt.

Functioneel model

Als u de resultatenrekening volgens het functioneel model opstelt, geeft u bovenaan eerst de netto omzet weer en trekt u daarna één voor één alle kosten daarvan af. Zo berekent u de brutomarge. Een functionele indeling is de meest bekende vorm en geeft inzicht in de baten en lasten per activiteit en is daarom meer geschikt voor een handelsbedrijf.

Categoraal model

In een resultatenrekening volgens het categoraal model staan de opbrengsten en kosten onderverdeeld in categorieën. Zo kunt u inkoopkosten, opslagkosten, materiaalkosten en salariskosten onderbrengen in de categorie ‘kostprijs van de omzet’. Vervolgens trekt u alle kosten per categorie af van de opbrengsten. Het categorale model is bijvoorbeeld geschikt voor een productiebedrijf. 

Winst- en verliesrekening voorbeeld

Bekijk de voorbeelden van het functionele en het categorale model voor het opstellen van de resultatenrekening. De voorbeelden komen van de Kamer van Koophandel.

Is een resultatenrekening verplicht?

De resultatenrekening en de balans vormen samen de jaarrekening van uw bedrijf. Voor bijvoorbeeld bv's is een resultatenrekening en balans verplicht. Een eenmanszaak is daarentegen niet verplicht een resultatenrekening op te stellen.

Het verschil tussen een resultatenrekening en een balans

Naast een resultatenrekening maakt u voor uw onderneming meestal ook een balans op. Een resultatenrekening maakt u vaak aan het einde van het jaar op waarin u alle opbrengsten afzet tegen de gemaakte kosten. Een balans is een momentopname en geeft de verhouding van uw bezittingen en schulden weer.

Uw adviseur helpt u graag

Onze Zelfstandig Adviseurs zijn zelf ook ondernemer en weten wat er speelt in de buurt. Een fijne gesprekspartner dus om uw ondernemersdromen en zorgen mee te bespreken. Kom dus vooral langs om kennis te maken en te zien hoe zij u kunnen helpen om uw bedrijf te laten groeien.

Maak vrijblijvend een afspraak Vind een adviseur bij u in de buurt

Lees meer

Over het laten groeien van uw bedrijf

Balans opstellen

Handig: koppel uw boekhoudpakket