Exploitatiebegroting


De exploitatiebegroting laat zien of je bedrijf de komende 3 jaar verlies of winst verwacht. Deze begroting is onderdeel van je financieel plan.

Wat is een exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting staan de verwachte omzet en kosten van je bedrijf. Zo zie je welke omzet je minimaal moet behalen om al je kosten te dekken en om winst te maken. Je stelt deze begroting vaak op voor 3 jaar, zodat je aan investeerders kunt laten zien hoe jouw bedrijf zich naar verwachting zal ontwikkelen. Daarnaast gebruik je deze begroting om zelf bij te kunnen sturen als de cijfers aangeven dat je geen winst verwacht.

Resultatenbegroting

De exploitatiebegroting wordt ook wel resultatenbegroting genoemd omdat het inzicht geeft in de verwachte resultaten voor de komende 3 jaar. Het geeft een indicatie of je winst of verlies verwacht in de komende jaren.

Wat staat er in een exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting staan de omzet, de te maken kosten en de uiteindelijke nettowinst.

Omzet, inkoopkosten en brutowinst

Op de begroting zet je bovenaan de omzet, de inkoopkosten (ookwel omzet van de inkoopwaarde genoemd) en de brutowinst. De brutowinst is de omzet -/- de inkoopkosten.

Kosten

Onder de omzet, de inkoopkosten en de brutowinst, zet je de kosten zoals de huur, personeelskosten, verzekeringen en afschrijvingen.

Nettowinst

Onderaan de exploitatiebegroting staat eerst het bedrijfsresultaat. Dit bereken je door de kosten van de brutowinst af te trekken. Na aftrek van de belastingen weet je jouw nettowinst.

Voorbeeld van een exploitatiebegroting

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Omzet € 200.000 € 235.000 € 280.000
Inkoopkosten (inkoopwaarde van de omzet) € 60.000 € 80.000 € 110.000
Brutowinst € 140.000 € 155.000 € 170.000
Kosten
- Huur € 15.000 € 15.000 € 15.000
- Afschrijvingen € 18.000 € 17.000 € 16.000
- Vervoer € 10.000 € 10.000 € 10.000
- Personeel € 40.000 € 40.000 € 60.000
- Verzekeringen € 10.000 € 10.000 € 10.000
- Marketingkosten € 8.000 € 10.000 € 12.000
- Energiekosten € 10.000 € 10.000 € 10.000
Totale kosten € 111.000 € 112.000 € 133.000
Bedrijfsresultaat € 29.000 € 43.000 € 37.000
Belastingen € 9.500 € 14.000 € 12.000
Nettowinst € 19.500 € 29.000 € 25.000

Exploitatiebegroting maken in 6 stappen

Stap 1: Bepaal de omzet voor de komende 3 jaar

Vermeld de verwachte omzet per jaar. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld het aantal verwachte klanten of verkochte producten vermenigvuldigen met je gemiddelde verkoopprijs. Als je verschillende producten of diensten verkoopt, is het handig om de omzet per dienst of product op de exploitatiebegroting te vermelden. Zo heb je duidelijk zicht op de verwachte omzet per dienst of product.

Stap 2: Bepaal de inkoopkosten

Bepaal de inkoopkosten ofwel de inkoopwaarde van je omzet en zet deze onder de omzet op de begroting.

Stap 3: Bereken de brutowinst

Trek vervolgens de inkoopkosten van de omzet af, de uitkomst is je brutowinst. Zet de brutowinst apart onder de inkoopkosten.

Stap 4: Bereken de totale kosten

Zet vervolgens alle kosten onder de brutowinst zoals de huur, personeelskosten, verzekeringen en afschrijvingen. Bereken de totale kosten door alle kosten bij elkaar op te tellen.

Stap 5: Bereken het bedrijfsresultaat

Trek alle kosten af van de brutowinst. Dit is het bedrijfsresultaat ookwel de nettowinst voor de belastingen.

Stap 6: Bereken de nettowinst

Trek de belastingen van het bedrijfsresultaat af om je nettowinst te berekenen. Denk bijvoorbeeld aan de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering.

De nettowinst kun je gebruiken voor investeringen of om jezelf salaris uit te betalen. Is er geen nettowinst of maar heel weinig? Dan kun je onderzoeken hoe je meer omzet zou kunnen maken of hoe je kosten kunt besparen.

Tip

Je kunt ook andersom denken. Bepaal eerst alle kosten en bepaal op basis van deze kosten het omzetdoel voor de komende jaren.

Begrotingen in het financieel plan

De exploitatiebegroting is onderdeel van het financieel plan. Een exploitatiebegroting, ookwel resultatenbegroting is een begroting over 3 jaar van de verwachte omzet en kosten met bedragen per jaar.

In het financieel plan, waarin je jouw bedrijfsidee in cijfers vertaalt, staan ook de volgende begrotingen:

 • investeringsbegroting: hierin staat welke bedrijfsmiddelen, tegen welke kosten, nodig zijn voor de start of groei van je bedrijf.
 • financieringsbegroting: hierin maak je duidelijk hoe je de investeringen uit de investeringsbegroting gaat betalen.
 • liquiditeitsbegroting: deze begroting geeft inzicht in hoe het geld in kas en op de rekening zich naar verwachting ontwikkelt.

  Verschil exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting

  Op de liquiditeitsbegroting staan verwachte geldstromen. Daarom horen afschrijvingen niet op de liquiditeitsbegroting, maar wel als kosten op de exploitatiebegroting. Een openstaande factuur die in het volgende boekjaar betaald wordt, valt dit boekjaar in de exploitatiebegroting en volgend boekjaar in de liquiditeitsbegroting.

  Je adviseur in de buurt helpt graag

  Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden.

  Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

  Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, je boekhoudpakket koppelen

  Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

  Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

  Maak een afspraak voor zakelijk advies

  Naast deze financiële producten van RegioBank helpt je adviseur je ook graag met je zakelijke verzekeringen of boekhouding.