Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting laat zien of uw bedrijf de komende drie jaar verlies of winst verwacht. Deze begroting is onderdeel van uw financieel plan.

Wat is een exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting staan de verwachte omzet en kosten van uw bedrijf. Zo ziet u welke omzet u minimaal moet behalen om al uw kosten te dekken en om winst te maken. U stelt deze begroting vaak op voor 3 jaar, zodat u aan investeerders kunt laten zien hoe uw bedrijf zich naar verwachting zal ontwikkelen. Daarnaast gebruik u deze begroting om zelf bij te kunnen sturen als de cijfers aangeven dat u geen winst verwacht.

Resultatenbegroting

De exploitatiebegroting wordt ook wel resultatenbegroting genoemd omdat het inzicht geeft in de verwachte resultaten voor de komende 3 jaar. Het geeft een indicatie of u winst of verlies verwacht in de komende jaren.

Wat staat er in een exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting staan de omzet, de te maken kosten en de uiteindelijke nettowinst.

Omzet

Op de begroting zet u als eerst de omzet, de inkoopkosten (ookwel omzet van de inkoopwaarde genoemd) en de brutowinst. De brutowinst is de omzet -/- de inkoopkosten.

Kosten

Onder de omzet, de inkoopkosten en de brutowinst, zet u de gemaakte kosten zoals de huur, personeelskosten, verzekeringen en afschrijvingen.

Nettowinst

Onderaan de exploitatiebegroting staat eerst het bedrijfsresultaat. Dit berekent u door de kosten van de brutowinst af te trekken. Na aftrek van de belastingen weet u uw nettowinst.

Voorbeeld van een exploitatiebegroting

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Omzet € 200.000 € 235.000 € 280.000
Inkoopkosten (inkoopwaarde van de omzet) € 60.000 € 80.000 € 110.000
Brutowinst € 140.000 € 155.000 € 170.000
Kosten
- Huur € 15.000 € 15.000 € 15.000
- Afschrijvingen € 18.000 € 17.000 € 16.000
- Vervoer € 10.000 € 10.000 € 10.000
- Personeel € 40.000 € 40.000 € 60.000
- Verzekeringen € 10.000 € 10.000 € 10.000
- Marketingkosten € 8.000 € 10.000 € 12.000
- Energiekosten € 10.000 € 10.000 € 10.000
Totale kosten € 111.000 € 112.000 € 133.000
Bedrijfsresultaat € 29.000 € 43.000 € 37.000
Belastingen € 9.500 € 14.000 € 12.000
Nettowinst € 19.500 € 29.000 € 25.000

Exploitatiebegroting maken in 6 stappen

Stap 1: Bepaal de omzet voor de komende 3 jaar

Vermeld de verwachte omzet per jaar. U kunt hiervoor bijvoorbeeld het aantal verwachte klanten of verkochte producten vermenigvuldigen met uw gemiddelde verkoopprijs. Als u verschillende producten of diensten verkoopt, is het handig om de omzet per dienst of product op de exploitatiebegroting te vermelden. Zo heeft u duidelijk zicht op de verwachte omzet per dienst of product.

Stap 2: Bepaal de inkoopkosten

Bepaal de inkoopkosten ofwel de inkoopwaarde van uw omzet en zet deze onder de omzet op de begroting.

Stap 3: Bereken de brutowinst

Trek vervolgens de inkoopkosten van de omzet af, de uitkomst is uw brutowinst. Zet de brutowinst apart onder de inkoopkosten.

Stap 4: Bereken de totale kosten

Zet vervolgens alle kosten onder de brutowinst zoals de huur, personeelskosten, verzekeringen en afschrijvingen. Bereken de totale kosten door alle kosten bij elkaar op te tellen.

Stap 5: Bereken het bedrijfsresultaat

Trek alle kosten af van de brutowinst, dit is het bedrijfsresultaat ookwel de nettowinst voor de belastingen.

Stap 6: Bereken de nettowinst

Trek de belastingen van het bedrijfsresultaat af om uw nettowinst te berekenen. Denk bijvoorbeeld aan de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering.

De nettowinst kunt u gebruiken voor investeringen of om uzelf salaris uit te betalen. Is er geen nettowinst of maar heel weinig? Dan kunt u onderzoeken hoe u meer omzet zou kunnen maken of hoe u kosten kunt besparen.

Tip: u kunt ook andersom denken. Bepaal eerst alle kosten en bepaal op basis van deze kosten het omzetdoel voor de komende jaren.

Begrotingen in het financieel plan

De exploitatiebegroting is onderdeel van het financieel plan. Een exploitatiebegroting, ookwel resultatenbegroting is een begroting over 3 jaar van de verwachte omzet en kosten met bedragen per jaar.

In het financieel plan, waarin u uw bedrijfsidee in cijfers vertaalt, staan ook de volgende begrotingen:

  • investeringsbegroting: in deze begroting brengt alle investeringsbehoeften van uw bedrijf in kaart.
  • financieringsbegroting: hierin maakt u duidelijk hoe u de investeringen uit de investeringsbegroting gaat betalen.
  • liquiditeitsbegroting: deze begroting geeft inzicht in hoe het geld in kas en op de rekening zich naar verwachting ontwikkelt.

Verschil exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting

Op de liquiditeitsbegroting staan verwachte geldstromen. Daarom horen afschrijvingen niet op de liquiditeitsbegroting, maar wel als kosten op de exploitatiebegroting. Een openstaande factuur die in het volgende boekjaar betaald wordt, valt dit boekjaar in de exploitatiebegroting en volgend boekjaar in de liquiditeitsbegroting.

Uw adviseur in de buurt helpt graag

Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, uw boekhoudpakket koppelen

Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

Maak een afspraak voor zakelijk advies