Liquiditeit


De liquiditeit toont aan of je bedrijf de rekeningen binnen 1 jaar kan betalen. Als je aan deze verplichtingen kunt voldoen, is je bedrijf liquide. Op deze pagina lees je meer over wat liquiditeit is en hoe je de liquiditeit berekent. 

Wat is liquiditeit? 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre een bedrijf kortlopende schulden kan aflossen. Het gaat hierbij om nog te betalen facturen en andere schulden die binnen 1 jaar moeten worden betaald. Als het lukt om je kortlopende schulden te betalen, is je bedrijf liquide. Als dat niet lukt, is je bedrijf ‘illiquide’ en heb je extra geld nodig om te zorgen dat je bedrijf op de lange termijn blijft voortbestaan.

De liquiditeitspositie van jouw onderneming 

  Als je de liquiditeit berekent, zegt het resultaat iets over je liquiditeitspositie op dat moment. Het zegt dus niets over de liquiditeit van je bedrijf in de toekomst. Als je dat wilt weten, kun je een liquiditeitsbegroting maken. Je liquiditeit zegt ook niets over je winst. Liquiditeit is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven en winst is de verhouding tussen omzet en kosten. Als je winst maakt, betekent dit dus niet automatisch dat je liquiditeit ook meestijgt. 

  Liquiditeit berekenen 

  Je kunt de liquiditeit van je bedrijf op verschillende manieren berekenen. Je kunt kijken naar je nettowerkkapitaal of de current ratio of quick ratio berekenen.

  Bij de voorbeeldberekeningen gaan we uit van de volgende cijfers:

  Debiteuren (uitstaande facturen) € 60.000
  Voorraden € 40.000
  Saldo bankrekening € 50.000
  Kasgeld € 5.000
  Vlottende activa € 155.000
  Crediteuren € 75.000
  Kortlopende schulden € 30.000
  Kort vreemd vermogen € 105.000

  Nettowerkkapitaal 

   Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan de dagelijkse verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld het betalen van salarissen of leveranciers. Het nettowerkkapitaal geeft aan of je voldoende bezittingen hebt om je kortlopende schulden af te lossen. Je berekent het door het kort vreemd vermogen af te trekken van de vlottende activa.

   Nettowerkkapitaal = vlottende activa -/- kort vreemd vermogen

   In dit voorbeeld: 155.000 -/- 105.000 = 50.000

   Current ratio

   De current ratio geeft aan of je met je vlottende activa je kortlopende schulden kunt betalen. Je kunt de current ratio berekenen, door je vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Over het algemeen heeft een gezond bedrijf een current ratio hoger dan 1, meestal tussen de 1,25 en 1,5.

   Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen

   In dit voorbeeld: 155.000 / 105.000 = 1,48

   Quick ratio 

    In de berekening van het quick ratio, bereken je ook of je met je vlottende activa je kortlopende schulden kunt betalen, maar neem je de voorraden niet mee in je vlottende activa. Deze ratio is geschikter als de omloopsnelheid van je voorraad laag is. Een positief quick ratio is minimaal 1.

    Quick ratio = vlottende activa exclusief voorraden / kort vreemd vermogen

    In dit voorbeeld: (155.000 -/- 40.000) / 105.000 = 1,10

    Maak de berekening met regelmaat

    Je liquiditeit berekenen doe je op basis van gegevens van je balans. De balans is een momentopname en wisselt per dag. Bereken daarom je current ratio, quick ratio en/of nettowerkkapitaal met enige regelmaat.

    Statische en dynamische liquiditeit 

    De quick ratio, current ratio en het nettowerkkapitaal zeggen wat over de statische liquiditeit van een bedrijf. Deze ratio's geven aan of je bedrijf schulden binnen 1 jaar kunt aflossen met de op dat moment beschikbare bezittingen.  

    De dynamische liquiditeit geeft aan hoe de inkomende geldstroom van je bedrijf in een bepaalde (vaak toekomstige) periode zich verhoudt tot de uitgaande geldstroom. Eerst kun je een liquiditeitsbegroting maken, om in te schatten wat de inkomsten en uitgaven in een periode zullen zijn. Als je deze cijfers met elkaar vergelijkt, kun je nagaan of je in deze periode aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. 

    Wat is een goede liquiditeit? 

    Omdat je de liquiditeit op verschillende manieren kunt berekenen, verschilt een positieve liquiditeit per ratio. Zo ligt een positief current ratio over het algemeen tussen de 1,25 en 1,5. Voor het quick ratio geldt dat een quick ratio hoger dan 1 al goed is, omdat je bij deze berekening de voorraden niet meetelt. Voor het nettowinstkapitaal geldt, dat dit bedrag positief moet zijn. Dat is het geval als je vlottende activa groter zijn dan je kortlopende schulden. Je bedrijf is dan liquide. Als een van deze ratio's negatief uitvalt, is je bedrijf 'illiquide'. 

    Je liquiditeit verbeteren 

    Als je de liquiditeit van je bedrijf wilt verbeteren, kun je dat op verschillende manieren doen.  

    Zorg voor goed debiteurenbeheer 

    Focus als eerste op je debiteurenbeheer, want hoe sneller klanten je openstaande rekeningen betalen, hoe meer vlottende activa je hebt en hoe beter je liquiditeit. Zo kun je bijvoorbeeld je betalingstermijn inkorten of gebruik maken van factoring.

    Slim verkopen en inkopen 

     Heb je machines of andere bedrijfsmiddelen niet meer nodig? Verkoop deze dan. Je kunt ook nagaan of je jouw voorraad flexibeler kunt inkopen om je liquiditeit te verbeteren. Je koopt dan alleen voorraad in als je zeker weet dat je deze kunt verkopen. Zo spreid je jouw uitgaven en zit er minder ‘vast’ in voorraden. 

     Minimaliseer privé-opnames 

     Als je geen geld voor privédoeleinden nodig hebt, kun je het ook in je bedrijf laten zitten om de liquiditeit te verbeteren. Zo heb je meer liquide middelen om je kortlopende schulden mee te betalen. 

     Liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit 

     Naast de liquiditeit kun je de financiële gezondheid van je bedrijf ook uitdrukken in solvabiliteit en rentabiliteit. Deze ratio's zeggen allemaal iets anders over de gezondheid van je bedrijf. Zo geeft de liquiditeit aan in welke mate een bedrijf schulden kan aflossen op de korte termijn. De solvabiliteit geeft dit aan voor de lange termijn. De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van een bedrijf. Dit ratio geeft de verhouding aan tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen. 

     Hulp van onze adviseurs

     Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden om je bedrijf te laten groeien. 

     Maak vrijblijvend een afspraak

     Meer lezen

     Balans opstellen: activa versus passiva

     Cashflow ofwel kasstroom

     Bedrijf laten groeien begint met financieel inzicht