Rentabiliteit


De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen de winst van je bedrijf en het geïnvesteerde vermogen. Op deze pagina lees je meer over het belang van een goede rentabiliteit en hoe je de rentabiliteit berekent.

Wat is rentabiliteit?

De rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend je bedrijf is. Het kijkt naar de verhouding tussen het inkomen van de onderneming en het vermogen dat dit heeft gegenereerd. Hoe hoger het rentabiliteitspercentage is, hoe meer winst er per geïnvesteerde euro is gemaakt. 

Rentabiliteit berekenen

Hoe je de rentabiliteit berekent, hangt af van wat je precies wilt berekenen. Je kunt de rentabiliteit berekenen van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het totaal vermogen.

Rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen bereken je door de nettowinst te delen door je             gemiddelde eigen vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100 procent.

Rentabiliteit eigen vermogen = nettowinst / eigen vermogen x 100%

Rentabiliteit vreemd vermogen

Als je de rentabiliteit van het vreemd vermogen wilt berekenen, deel je de te betalen rente door het gemiddelde vreemd vermogen en vermenigvuldig je dit met 100 procent.

Rentabiliteit vreemd vermogen = te betalen rente / vreemd vermogen x 100%

Rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit van je totaal vermogen bereken je door de winst op te tellen bij de te betalen rente en belastingen en dit totaal te delen door het gemiddelde totale vermogen en te vermenigvuldigen met 100 procent.

Rentabiliteit totaal vermogen = (winst + rente + belastingen) / totale vermogen x 100%

Wat is een goede rentabiliteit?

Hoe hoger het rentabiliteitspercentage, hoe beter je rentabiliteit. Dan is de winst groter dan de investeringen die je hebt gedaan. Gemiddeld ligt een goede rentabiliteit tussen de 5% tot 10%.

Het belang van een goede rentabiliteit

Een goede rentabiliteit is ook van belang voor potentiële geldschieters. Hoe hoger de rentabiliteit, des te interessanter dit bedrijf is voor investeerders. Een bedrijf met een hoger rentabiliteitspercentage maakt immers meer winst per geïnvesteerde euro. Bedrijven met een hogere winstmarge kunnen een lening makkelijker terugbetalen en kunnen een financiële tegenvaller beter opvangen.

Je rentabiliteit verbeteren

Als je je rentabiliteit wilt verbeteren zijn er verschillende manieren om dit te doen.

Verlaag je kosten

Kijk of je je kosten kunt verlagen. Zo kun je met minder geld meer winst behalen en gaat je winstmarge dus omhoog. Check bijvoorbeeld of je slimmer kunt inkopen. Of kijk of je kunt besparen op bijvoorbeeld huisvesting of verkoopkosten.

Verhoog je omzet

Kijk of je je omzet kunt verhogen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de prijzen van je producten te verhogen. Als je kosten gelijk blijven en de omzet stijgt, maak je meer winst en verbeter je jouw rentabiliteit.

Verbeter de omloopsnelheid van je werkkapitaal

De snelste manier om je rentabiliteit te verbeteren is om de omloopsnelheid van je werkkapitaal te verbeteren. Dat houdt in dat je geld dat ‘vastzit’ bij debiteuren en in voorraden sneller vrijmaakt. Zo heb je eerder meer omzet. Als de kosten gelijk blijven, heb je daardoor meer winst, wat positief bijdraagt aan je rentabiliteit en de groei van je bedrijf.

Rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit

Naast de rentabiliteit wordt de gezondheid van een bedrijf ook vaak uitgedrukt in de liquiditeit en solvabiliteit. Deze ratio's zeggen allemaal iets anders over de gezondheid van een bedrijf. Zo geeft de rentabiliteit de verhouding aan tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen. De liquiditeit en solvabiliteit geven allebei aan in welke mate een bedrijf aan verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit geeft aan of een bedrijf schulden kan betalen op de korte termijn en de solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op de lange termijn schulden kan aflossen.

Hulp van onze adviseurs

Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden om je bedrijf te laten groeien.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer lezen

Je bedrijf laten groeien begint met financieel inzicht

Balans: inzicht in je vermogen

Factoring: facturen verkopen voor snellere inkomsten