Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen de winst van uw bedrijf en het geïnvesteerde vermogen. Op deze pagina leest u meer over het belang van een goede rentabiliteit en hoe u de rentabiliteit berekent.

Wat is rentabiliteit?

De rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend uw bedrijf is. Het kijkt naar de verhouding tussen het inkomen van de onderneming en het vermogen dat dit heeft gegenereerd. Hoe hoger het rentabiliteitspercentage is, hoe meer winst er per geïnvesteerde euro is gemaakt. 

Rentabiliteit berekenen

Hoe u de rentabiliteit berekent, hangt af van wat u precies wilt berekenen. U kunt de rentabiliteit berekenen van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het totaal vermogen.

Rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen berekent u door de nettowinst te delen door uw              gemiddelde eigen vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100 procent.

Rentabiliteit eigen vermogen = nettowinst / eigen vermogen x 100%

Rentabiliteit vreemd vermogen

Als u de rentabiliteit van het vreemd vermogen wil berekenen, deelt u de te betalen rente door het gemiddelde vreemd vermogen en vermenigvuldigt u dit met 100 procent.

Rentabiliteit vreemd vermogen = te betalen rente / vreemd vermogen x 100%

Rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit van uw totaal vermogen berekent u door de winst op te tellen bij de te betalen rente en belastingen en dit totaal te delen door het gemiddelde totale vermogen en te vermenigvuldigen met 100 procent.

Rentabiliteit totaal vermogen = (winst + rente + belastingen) / totale vermogen x 100%

Wat is een goede rentabiliteit?

Hoe hoger het rentabiliteitspercentage, hoe beter uw rentabiliteit. Dan is de winst groter dan de investeringen die u heeft gedaan. Gemiddeld ligt een goede rentabiliteit tussen de 5% tot 10%.

Het belang van een goede rentabiliteit

Een goede rentabiliteit is ook van belang voor potentiële geldschieters. Hoe hoger de totale rentabiliteit, des te interessanter dit bedrijf is voor investeerders. Een bedrijf met een hoger rentabiliteitspercentage maakt immers meer winst per geïnvesteerde euro. Bedrijven met een hogere winstmarge kunnen een lening makkelijker terugbetalen en kunnen een financiële tegenvaller beter opvangen.

Uw rentabiliteit verbeteren

Als u uw rentabiliteit wil verbeteren zijn er verschillende manieren om dit te doen.

Verlaag uw kosten

Kijk of u uw kosten kunt verlagen. Zo kunt u met minder geld meer winst behalen en gaat uw winstmarge dus omhoog. Check bijvoorbeeld of u slimmer kunt inkopen. Of kijk of u kunt besparen op bijvoorbeeld huisvesting of verkoopkosten.

Verhoog uw omzet

Kijk of u uw omzet kunt verhogen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de prijzen van uw producten te verhogen. Als uw kosten gelijk blijven en de omzet stijgt, maakt u meer winst en verbetert u uw rentabiliteit.

Verbeter de omloopsnelheid van uw werkkapitaal

De snelste manier om uw rentabiliteit te verbeteren is om de omloopsnelheid van uw werkkapitaal te verbeteren. Dat houdt in dat u geld dat ‘vastzit’ bij debiteuren en in voorraden sneller vrijmaakt. Zo heeft u eerder meer omzet. Als de kosten gelijk blijven, heeft u daardoor meer winst, wat positief bijdraagt aan uw rentabiliteit en de groei van uw bedrijf.

Rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit

Naast de rentabiliteit wordt de gezondheid van een bedrijf ook vaak uitgedrukt in de liquiditeit en solvabiliteit. Deze ratio's zeggen allemaal iets anders over de gezondheid van een bedrijf. Zo geeft de rentabiliteit de verhouding aan tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen. De liquiditeit en solvabiliteit geven allebei aan in welke mate een bedrijf aan verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit geeft aan of een bedrijf schulden kan betalen op de korte termijn en de solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op de lange termijn schulden kan aflossen.

Hulp van onze adviseurs

Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden om uw bedrijf te laten groeien.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer lezen

Uw bedrijf laten groeien begint met financieel inzicht

Balans: inzicht in uw vermogen

Factoring: facturen verkopen voor snellere inkomsten