Marketingplan


Op deze pagina lees je hoe je een marketingplan kunt opstellen voor je bedrijf. We vertellen uit welke onderdelen een marketingplan bestaat zodat je meteen aan de slag kunt.

Wat is een marketingplan?

In een marketingplan beschrijf je de markt, je doelgroep en hoe je deze doelgroep gaat bereiken. Een marketingplan is onderdeel van je ondernemingsplan.

Wat is het doel van een marketingplan?

Een marketingplan geeft jou en financiers inzicht in de markt en de behoeften van je doelgroep. Zo kun je jouw bedrijfsvoering daarop aanpassen en hebben financiers een duidelijk beeld van de markt en welke positie je daarin wilt innemen.

De onderdelen van een marketingplan

Een marketingplan bestaat uit een aantal onderdelen zoals duidelijke marketingdoelstellingen, een uitgebreide beschrijving van de doelgroep en de marketingmix- en het budget.

SWOT-analyse

Als je nog geen marktonderzoek hebt gedaan, begin je jouw marketingplan eerst met een SWOT- analyse. In deze analyse beschrijf je de sterktes en zwaktes van je eigen onderneming en de kansen die de markt te bieden heeft en mogelijke bedreigingen. Zoals sterke concurrentie.

In de matrix benoem je in elk vak de punten die het belangrijkst of meest onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie.

Positief Negatief
Intern Strengths / Sterktes: sterke punten van het bedrijf / product Weaknesses / Zwaktes: zwakke punten van het bedrijf / product
Extern Opportunities / Kansen: kansen in de markt Threats / Bedreigingen: bedreigingen in de markt

Marketingdoelstellingen

Stel eerst je doelen op voor de lange termijn: wat wil je uiteindelijk bereiken met je bedrijf? Deel deze doelen vervolgens op in marketingdoelstellingen voor de korte termijn. Wat zijn de eerste stappen die je het komende jaar of halfjaar kunt zetten om je marketingdoelstellingen op lange termijn te behalen? Schrijf deze doelstellingen duidelijk op met behulp van de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden). Hoe concreter je marketingdoelstellingen, hoe makkelijker je tussentijds kunt checken of je nog op koers ligt om je doelen te behalen.

Doelgroepomschrijving

Omschrijf je doelgroep zo gedetailleerd mogelijk. Hoe beter je jouw doelgroep kent, hoe beter je marketingstrategie werkt. Beschrijf de demografische kenmerken van je doelgroep zoals woonplaats, leeftijd, geslacht, beroep of opleidingsniveau. Bedenk daarnaast welke interesses en hobby's ze hebben en wat hun koopgedrag is. Is je doelgroep gevoelig voor kortingen? Of willen ze vooral luxe en zijn ze daarom bereid om meer te betalen? Waar zijn ze te bereiken? Via social media of via de krant? Breng ook hun dagelijkse bezigheden en eventuele zorgen in kaart.

Merkpositionering

Als je de markt en je doelgroep duidelijk in kaart hebt gebracht, kun je bepalen welke positie je in wilt nemen in de markt. Wil je jouw bedrijf neerzetten als een luxemerk, als prijsvechter of ergens daar tussenin? Bedenk hoe je wilt dat je potentiële klanten je zien en waar ze behoeften aan hebben. Check ook hoe je concurrenten zich neerzetten en hoe jij je kunt onderscheiden. Het kan helpen om je gewenste positionering in 1 zin op te schrijven. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat potentiële klanten mij zien als een kapperszaak die luxe behandelingen betaalbaar maakt’.

Marketingmix

De marketingmix bestaat uit 5 P's: Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel. Bepaal welke middelen uit de marketingmix jij gaat inzetten om je marketingdoelstellingen te halen.

Product (of dienst)

Bedenk goed welk product of welke dienst je aan wilt bieden en waarom je doelgroep dit zou moeten kopen. Bedenk ook waarin je product of dienst zich onderscheidt van de concurrentie. Heeft je product een opvallende verpakking, is je service beter of bied je als enige een ‘niet goed geld terug’ garantie?

Prijs

Bepaal de prijs van je product of je uurtarief. Bedenk niet alleen wat de prijs voor je product of dienst wordt, maar ook op welke manier klanten kunnen betalen, wat de betaalvoorwaarden zijn en welke kortingen je geeft. Kijk ook welk prijsbeleid de concurrentie voert. Op de website van het CBS vind je actuele prijzen van bepaalde producten en diensten.

Plaats

Beschrijf op welke plaats klanten je producten of diensten kunnen afnemen. Is dat een fysieke winkel, een distributeur, een webshop of misschien een combinatie van meerdere plaatsen? Kijk ook hier weer goed naar de analyse van je doelgroep en bedenk waar je doelgroep je producten wil en kan kopen. Bevindt je doelgroep zich vooral in de omliggende regio en willen zij in een fysieke winkel je product kopen? Dan is voldoende parkeergelegenheid bijvoorbeeld erg belangrijk.

Promotie

Beschrijf via welke kanalen je jouw product of dienst wilt promoten. Breng goed in kaart op welke kanalen je doelgroep actief is en bedenk hoe promotie op deze kanalen kan bijdragen aan je marketingdoelstellingen. Denk hierbij aan traditionele media zoals kranten, tijdschriften, lokale radio of huis-aan-huis bladen. Maar ook aan online media zoals zoekmachines, social media kanalen, de inzet van influencers of e-mailmarketing.

Personeel

Als je een winkel hebt met personeel dat je klanten bedient, is het ook belangrijk om na te denken over de klantvriendelijkheid van het personeel en wat je wilt dat zij uitstralen. Omschrijf duidelijk hoe je jouw personeel aanneemt, hoe je ze leidinggeeft, traint en hoe je ze beloont en hoe je je hierin van de concurrentie kunt onderscheiden.

Contentmarketingplan

Als je eraan denkt om content in te zetten als onderdeel van je marketingmix, bijvoorbeeld een blogserie, social media posts of een podcast, is het verstandig om hier een apart contentmarketingplan voor op te zetten als onderdeel van je marketingplan. Hierin beschrijf je welke vormen van content je in welke periode in wilt zetten en hoe deze bijdragen aan je marketingdoelstellingen. Je kunt binnen je marketingdoelstelling ook specifieke contentmarketingdoelstellingen opstellen. Als je bijvoorbeeld Instagram posts en advertenties wilt inzetten om je doelgroep te laten weten dat je een nieuwe kapperszaak in de buurt hebt geopend, is het belangrijk om vooraf te bedenken hoeveel likes of views je verwacht.

Marketingbudget

Als je weet hoe en wanneer je jouw marketingactiviteiten wilt inzetten, kun je deze marketingplannen omzetten in cijfers. Stel eerst vast hoeveel je wilt uitgeven aan marketing. Je hebt als startend ondernemer natuurlijk ook andere kosten. Deze beschrijf je in je financieel plan. Je marketingbudget is daar onderdeel van.

Houd bij het opstellen van je marketingbudget rekening met je marketingdoelstellingen, je verwachte omzet, wat je overhoudt op je begroting, en wat je concurrenten ongeveer uitgeven aan marketing. Als je het lastig vindt om je budget vast te stellen, kun je ook eerst wat kleine marketingacties uitzetten met een klein budget. Zo kun je experimenteren en kijken wat werkt en wat niet. Daarna kun je jouw marketingbudget altijd nog opschalen.

Planning

Maak een overzichtelijke planning voor je marketingdoelstellingen. Welke doelen wil je op de lange termijn behalen en welke wil je deze maand of over een half jaar bereikt hebben? Bepaal vervolgens welke marketingactiviteit of acties bij deze doelen horen en verwerk deze in een duidelijke planning waarop je wekelijks of maandelijks kunt zien welke acties je gaat inzetten.

Marketingplannen: strategisch, tactisch en operationeel

Een marketingplan maak je meestal in eerste instantie voor de lange termijn waarin je de marketingstrategie voor de eerste 3 tot 5 jaar van je onderneming beschrijft. Maar een strategie is vaak globaal met weinig concrete acties. Daarom is het verstandig om ook te beschrijven hoe je de strategie tactisch wilt uitvoeren door de inzet van de marketingmix op de middellange termijn (1 tot 3 jaar). Vervolgens beschrijf je welke marketingactiviteiten je op korte termijn gaat uitvoeren, bijvoorbeeld in je jaarplan voor het komende jaar. Op die manier blijft je marketingplan niet in de la liggen, maar wordt het een werkbaar plan dat richting geeft aan je bedrijfsvoering.  

Zakelijk lenen voor de uitvoering van je marketingplan

Heb je meer marketingbudget nodig voor de uitvoering van je marketingplan? Dan kun je jouw marketingplannen en budget bijstellen of een krediet aanvragen om je marketingbudget te vergroten. RegioBank verstrekt alleen zakelijk krediet aan ondernemers die minimaal 2 jaar ondernemen.

Past ons zakelijke krediet (nog) niet bij je? Dan helpen wij je graag met onze samenwerking met kredietverstrekker Qredits. Zij bieden zakelijk krediet van maximaal €250.000 aan startende ondernemers. Maak vrijblijvend een afspraak met een zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt.

Afspraak maken

Meer lezen

Ondernemingsplan: hoe maak je een bedrijfsplan?

Financieel plan opstellen

Voor jezelf beginnen