Marketingplan

Op deze pagina leest u hoe u een marketingplan kunt opstellen voor uw bedrijf. We vertellen uit welke onderdelen een marketingplan bestaat zodat u meteen aan de slag kunt.

Wat is een marketingplan?

In een marketingplan beschrijft u de markt, uw doelgroep en hoe u deze doelgroep gaat bereiken. Een marketingplan is onderdeel van uw ondernemingsplan.

Wat is het doel van een marketingplan?

Een marketingplan geeft u en financiers inzicht in de markt en de behoeften van uw doelgroep. Zo kunt u uw bedrijfsvoering daarop aanpassen en hebben financiers een duidelijk beeld van de markt en welke positie u daarin wilt innemen.

De onderdelen van een marketingplan

Een marketingplan bestaat uit een aantal onderdelen zoals duidelijke marketingdoelstellingen, een uitgebreide beschrijving van de doelgroep en de marketingmix- en het budget.

SWOT-analyse

Als u nog geen marktonderzoek hebt gedaan, begint u uw marketingplan eerst met een SWOT- analyse. In deze analyse beschrijft u de sterktes en zwaktes van uw eigen onderneming en de kansen die de markt te bieden heeft en mogelijke bedreigingen. Zoals sterke concurrentie.

Marketingdoelstellingen

Stel eerst uw doelen op voor de lange termijn: wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw bedrijf? Deel deze doelen vervolgens op in marketingdoelstellingen voor de korte termijn. Wat zijn de eerste stappen die u het komende jaar of halfjaar kunt zetten om uw marketingdoelstellingen op lange termijn te behalen? Schrijf deze doelstellingen duidelijk op met behulp van de SMART-methode (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Hoe concreter uw marketingdoelstellingen, hoe makkelijker u tussentijds kunt checken of u nog op koers ligt om uw doelen te behalen.

Doelgroepomschrijving

Omschrijf uw doelgroep zo gedetailleerd mogelijk. Hoe beter u uw doelgroep kent, hoe beter uw marketingstrategie werkt. Beschrijf de demografische kenmerken van uw doelgroep zoals woonplaats, leeftijd, geslacht, beroep of opleidingsniveau. Bedenk daarnaast welke interesses en hobby's ze hebben en wat hun koopgedrag is. Is uw doelgroep gevoelig voor kortingen? Of willen ze vooral luxe en zijn ze daarom bereid om meer te betalen? Waar zijn ze te bereiken? Via social media of via de krant?  Breng ook hun dagelijkse bezigheden en eventuele zorgen in kaart.

Merkpositionering

Als u de markt en uw doelgroep duidelijk in kaart heeft gebracht, kunt u bepalen welke positie u in wilt nemen in de markt. Wilt u uw bedrijf neerzetten als een luxemerk, als prijsvechter of ergens daar tussenin? Bedenk hoe u wilt dat uw potentiële klanten u zien en waar ze behoeften aan hebben. Check ook hoe uw concurrenten zich neerzetten en hoe u zich van hen kunt onderscheiden. Het kan helpen om uw gewenste positionering in één zin op te schrijven. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat potentiële klanten mij zien als een kapperszaak die luxe behandelingen betaalbaar maakt’.

Marketingmix

De marketingmix bestaat uit 5 P's: Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel. Bepaal welke middelen uit de marketingmix u gaat inzetten om uw marketingdoelstellingen te halen.

Product (of dienst)

Bedenk goed welk product of welke dienst u aan wilt bieden en waarom uw doelgroep dit zou moeten kopen. Bedenk ook waarin uw product of dienst zich onderscheidt van de concurrentie. Heeft uw product een opvallende verpakking, is uw service beter of biedt u als enige een ‘niet goed geld terug’ garantie?

Prijs

Bepaal de prijs van uw product of uw uurtarief. Bedenk niet alleen wat de prijs voor uw product of dienst wordt, maar ook op welke manier klanten kunnen betalen, wat de betaalvoorwaarden zijn en welke kortingen u geeft. Kijk ook welk prijsbeleid de concurrentie voert. Op de website van het CBS vindt u actuele prijzen van bepaalde producten en diensten.

Plaats

Beschrijf op welke plaats klanten uw producten of diensten kunnen afnemen. Is dat een fysieke winkel, een distributeur of een webshop of misschien een combinatie van meerdere plaatsen? Kijk ook hier weer goed naar de analyse van uw doelgroep en bedenk waar uw doelgroep uw producten wil en kan kopen. Bevindt uw doelgroep zich vooral in de omliggende regio en willen zij in een fysieke winkel uw product kopen? Dan is voldoende parkeergelegenheid bijvoorbeeld erg belangrijk.

Promotie

Beschrijf via welke kanalen u uw product of dienst wilt promoten. Breng goed in kaart op welke kanalen uw doelgroep actief is en bedenk hoe promotie op deze kanalen kan bijdragen aan uw marketingdoelstellingen. Denk hierbij aan traditionele media zoals kranten, tijdschriften, lokale radio of huis-aan-huis bladen. Maar ook online media zoals zoekmachines, social media kanalen, de inzet van influencers of e-mailmarketing.

Personeel

Als u een winkel heeft met personeel dat uw klanten bedient, is het ook belangrijk om na te denken over de klantvriendelijkheid van het personeel en wat u wilt dat zij uitstralen. Omschrijf duidelijk hoe u uw personeel aanneemt, hoe u ze leidinggeeft, traint en hoe u ze beloont en hoe u zich hierin van de concurrentie onderscheidt.

Contentmarketingplan

Als u eraan denkt om content in te zetten als onderdeel van uw marketingmix, bijvoorbeeld een blogserie, social media posts of een podcast, is het verstandig om hier een apart contentmarketingplan voor op te zetten als onderdeel voor uw marketingplan. Hierin beschrijft u welke vormen van content u in welke periode in wilt zetten en hoe deze bijdragen aan uw marketingdoelstellingen. U kunt binnen uw marketingdoelstelling ook specifieke contentmarketingdoelstellingen opstellen. Als u bijvoorbeeld Instagram posts en advertenties wilt inzetten om uw doelgroep te laten weten dat u een nieuwe kapperszaak in de buurt hebt geopend, is het belangrijk om vooraf te bedenken hoeveel likes of views u verwacht.

Marketingbudget

Als u weet hoe en wanneer u uw marketingactiviteiten wilt inzetten, kunt u deze marketingplannen omzetten in cijfers. Stel eerst vast hoeveel u wilt uitgeven aan marketing. U heeft als startend ondernemer natuurlijk ook andere kosten. Deze beschrijft u in uw financieel plan, uw marketingbudget is daar onderdeel van.

Houd bij het opstellen van uw marketingbudget rekening met uw marketingdoelstellingen, uw verwachte omzet, wat u overhoudt op uw begroting, en wat uw concurrenten ongeveer uitgeven aan marketing. Als u het lastig vindt om uw budget vast te stellen, kunt u ook eerst wat kleine marketingacties uitzetten met een klein budget. Zo kunt u experimenteren en kijken wat werkt en wat niet. Daarna kunt u uw marketingbudget altijd nog opschalen.

Planning

Maak een overzichtelijke planning voor uw marketingdoelstellingen. Welke doelen wilt u op de lange termijn behalen en welke wilt u deze maand of over een half jaar bereikt hebben? Bepaal vervolgens welke marketingactiviteit of acties bij deze doelen horen en verwerk deze in een duidelijke planning waarop u wekelijks of maandelijks kunt zien welke acties gaat inzetten.

Marketingplannen: strategisch, tactisch en operationeel

Een marketingplan maakt u meestal in eerste instantie voor de lange termijn waarin u de marketingstrategie voor de eerste 3 tot 5 jaar van uw onderneming beschrijft. Maar een strategie is vaak globaal met weinig concrete acties. Daarom is het verstandig om ook te beschrijven hoe u de strategie tactisch wilt uitvoeren door de inzet van de marketingmix op de middellange termijn (1 tot 3 jaar). Vervolgens beschrijft u welke marketingactiviteiten u op korte termijn gaat uitvoeren, bijvoorbeeld in uw jaarplan voor het komende jaar. Op die manier blijft uw marketingplan niet in de la liggen, maar wordt het een werkbaar plan dat richting geeft aan uw bedrijfsvoering.  

Zakelijk lenen voor de uitvoering van uw marketingplan

Heeft u meer marketingbudget nodig voor de uitvoering van uw marketingplan? Dan kunt u uw marketingplannen en budget bijstellen of een krediet aanvragen om uw marketingbudget te vergroten. RegioBank verstrekt alleen zakelijk krediet aan ondernemers die minimaal 2 jaar ondernemen.

Past ons zakelijke krediet (nog) niet bij u? Dan helpen wij u graag met onze samenwerking met kredietverstrekker Qredits. Zij bieden zakelijk krediet van maximaal €250.000 aan startende ondernemers. Maak vrijblijvend een afspraak met een Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt.

Afspraak maken

Meer lezen

Ondernemingsplan: hoe maakt u een bedrijfsplan?

Financieel plan opstellen

Voor uzelf beginnen