Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode, vaak een kwartaal of maand. De liquiditeitsbegroting is onderdeel van het financieel plan.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting berekent u hoeveel geld er op uw bankrekening staat na inkomsten en uitgaven in een maand of kwartaal. Zo ziet u of er nog geld over is en hoeveel geld er naar verwachting over is. Op basis van deze begroting kunt u betere beslissingen maken over andere uitgaven. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of het verstandig is om in een bepaalde maand een nieuwe machine te kopen, of dat u beter even kunt wachten.

Cashflow-forecasting

Een liquiditeitsbegroting wordt ook wel cashflow-forecasting genoemd. U volgt immers de ontwikkeling van uw cashflow: wat komt erbij en wat gaat eraf. Door enige tijd vooruit te begroten, kunt u tijdig bijsturen. Zo houdt u grip op uw kasstromen.

Liquiditeitsbegroting opstellen: wat staat erin?

Om een liquiditeitsbegroting (per maand) te maken, heeft u een aantal gegevens nodig, zoals het banksaldo aan het begin van de maand en de verwachte inkomsten en uitgaven van die maand.

Banksaldo begin van de maand

Op de liquiditeitsbegroting staat altijd eerst het beginsaldo: het saldo aan het begin van de maand.

Verwachte inkomsten en uitgaven

Neem alle inkomsten en uitgaven die u die maand verwacht op in uw begroting. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld betaalde facturen van uw klanten zijn. Uitgaven zijn uw maandelijkse vaste uitgaven zoals huur, verzekeringen, afschrijvingen en af te dragen btw. Maar ook uitgaven die u misschien niet elke maand doet, zoals marketingkosten of de aanschaf van een nieuwe machine of nieuw computersysteem.

Banksaldo einde van de maand

Als laatst staat het saldo aan het eind van de maand op de begroting. Dit is het beginsaldo + verwachte inkomsten -/- verwachte uitgaven.

Een liquiditeitsbegroting maken in 4 stappen

U kunt een liquiditeitsbegroting maken in 4 stappen.

Stap 1: Bepaal het beginsaldo

Bepaal eerst het beginsaldo. Dat doet u door het saldo wat aan het begin van de maand op uw rekening staat, als uitgangspunt te nemen.

Stap 2: Bepaal de verwachte inkomsten en uitgaven

Bepaal vervolgens welke inkomsten en uitgaven u verwacht. Zet eerst de inkomsten onder het beginsaldo en vervolgens alle kosten apart eronder.

Stap 3: Bereken het eindsaldo

Tel de inkomsten bij uw beginsaldo op en trek de kosten van dit bedrag af. De uitkomst is het saldo wat u over houdt aan het einde van de maand. Het eindsaldo gebruikt u ook als beginsaldo voor de volgende maand.

Stap 4: Bereken het overschot of tekort

Vergelijk het eindsaldo met het beginsaldo en bereken of u een overschot of tekort heeft aan het einde van de maand.         

Voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Maand 1 Maand 2 Maand 3
Beginsaldo € 20.000 € 21.000 € 36.000
Inkomsten: binnenkomende betalingen € 15.000 € 30.000 € 16.000
Uitgaven:
- huur € 5.000 € 5.000 € 5.000
- betalingen leveranciers € 2.000 € 3.000 € 4.000
- personeel € 4.000 € 4.000 € 4.000
- af te dragen btw € 2.000 € 2.000 € 4.000
- verzekeringen € 1.000 € 1.000 € 1.000
Som uitgaven € 14.000 € 15.000 € 18.000
Inkomsten -/- uitgaven € 1.000 € 15.000 -€ 2.000
Eindsaldo € 21.000 € 36.000 € 34.000
Alle bedragen op de liquiditeitsbegroting zijn inclusief btw.

Tips bij het opstellen van uw liquiditeitsbegroting

Enkele tips voor als u aan de slag gaat:

  • Blijf realistisch: schat kosten niet te laag en wees eerlijk over verwachte inkomsten. Houd ook rekening met bijvoorbeeld opzeggers of retourzendingen.
  • Pas uw eerdere aannames voortdurend aan: leg uw werkelijke cashflow regelmatig naast de liquiditeitsbegroting. Zo kunt u bepalen waar eventuele verschillen vandaan komen.
  • Begin klein: vergroot steeds de periode waarover de prognose gaat.

Maak uw liquiditeitsbegroting in Excel

Als u uw liquiditeitsbegroting in Excel heeft staan, ziet u meteen wat het aanpassen van een getal betekent voor de rest van uw prognose.

Begrotingen in het financieel plan

De liquiditeitsbegroting, met verwachte inkomsten en uitgaven, is onderdeel van uw financieel plan. Het financieel plan, waarin u uw bedrijfsidee vertaal in cijfers, geeft inzicht in de haalbaarheid van uw bedrijfsplannen. Daarnaast kunt u dit plan gebruiken om investeerders te overtuigen.

Het financieel plan bestaat naast de liquiditeitsbegroting ook uit de volgende begrotingen:

  • investeringsbegroting: in deze begroting staan alle benodigde investeringen voor de start of groei van uw bedrijf.

  • financieringsbegroting: hierin staat hoe u de bovengenoemde investeringen uit de investeringsbegroting gaat betalen

  • exploitatiebegroting: geeft inzicht in de verwachte kosten en opbrengsten. Zo wordt duidelijk of u de komende jaren winst of verlies denkt te maken.

Verschil liquiditeitsbegroting en kasstroomoverzicht

De liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in uw voorspelde cashflow. Deze begroting kijkt vooruit. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de gerealiseerde cashflow en laat zien hoeveel er tijdens een boekjaar daadwerkelijk in- en uitgaat.

Uw adviseur in de buurt helpt graag

Wilt u weten hoe de Zelfstandig Adviseur van RegioBank bij u in de buurt u kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten u geholpen kan worden.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, uw boekhoudpakket koppelen

Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

Maak een afspraak voor zakelijk advies