Liquiditeitsbegroting


De liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van een onderneming in een bepaalde periode, vaak een kwartaal of maand. De liquiditeitsbegroting is onderdeel van het financieel plan.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting bereken je hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven in een maand of kwartaal. Zo zie je of er nog geld over is, en hoeveel geld er naar verwachting over is. Op basis van deze begroting kun je betere beslissingen maken over andere uitgaven. Zo kun je bijvoorbeeld zien of het verstandig is om in een bepaalde maand een nieuwe machine te kopen, of dat je beter even kunt wachten.

Cashflow-forecasting

Een liquiditeitsbegroting wordt ook wel cashflow-forecasting genoemd. Je volgt immers de ontwikkeling van je cashflow: wat komt erbij en wat gaat eraf. Door enige tijd vooruit te begroten, kun je tijdig bijsturen. Zo houd je grip op je kasstromen.

Liquiditeitsbegroting opstellen: wat staat erin?

Om een liquiditeitsbegroting (per maand) te maken, heb je een aantal gegevens nodig, zoals het banksaldo aan het begin van de maand en de verwachte inkomsten en uitgaven van die maand.

Banksaldo begin van de maand

Op de liquiditeitsbegroting staat altijd eerst het beginsaldo: het saldo aan het begin van de maand.

Verwachte inkomsten en uitgaven

Neem alle inkomsten en uitgaven die je die maand verwacht op in je begroting. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld betaalde facturen van je klanten zijn. Uitgaven zijn je maandelijkse vaste uitgaven zoals huur, verzekeringen, afschrijvingen en af te dragen btw. Maar ook uitgaven die je misschien niet elke maand doet, zoals marketingkosten of de aanschaf van een nieuwe machine of nieuw computersysteem.

Banksaldo einde van de maand

Als laatst staat het saldo aan het eind van de maand op de begroting. Dit is het beginsaldo + verwachte inkomsten -/- verwachte uitgaven.

Een liquiditeitsbegroting maken in 4 stappen

Je kunt een liquiditeitsbegroting maken in 4 stappen.

Stap 1: Bepaal het beginsaldo

Bepaal eerst het beginsaldo. Dat doe je door het saldo wat aan het begin van de maand op je rekening staat, als uitgangspunt te nemen.

Stap 2: Bepaal de verwachte inkomsten en uitgaven

Bepaal vervolgens welke inkomsten en uitgaven je verwacht. Zet eerst de inkomsten onder het beginsaldo en vervolgens alle kosten apart eronder.

Stap 3: Bereken het eindsaldo

Tel de inkomsten bij je beginsaldo op en trek de kosten van dit bedrag af. De uitkomst is het saldo wat je over houdt aan het einde van de maand. Het eindsaldo gebruik je ook als beginsaldo voor de volgende maand.

Stap 4: Bereken het overschot of tekort

Vergelijk het eindsaldo met het beginsaldo en bereken of je een overschot of tekort heeft aan het einde van de maand.         

Voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Maand 1 Maand 2 Maand 3
Beginsaldo € 20.000 € 21.000 € 36.000
Inkomsten: binnenkomende betalingen € 15.000 € 30.000 € 16.000
Uitgaven:
- huur € 5.000 € 5.000 € 5.000
- betalingen leveranciers € 2.000 € 3.000 € 4.000
- personeel € 4.000 € 4.000 € 4.000
- af te dragen btw € 2.000 € 2.000 € 4.000
- verzekeringen € 1.000 € 1.000 € 1.000
Som uitgaven € 14.000 € 15.000 € 18.000
Inkomsten -/- uitgaven € 1.000 € 15.000 -€ 2.000
Eindsaldo € 21.000 € 36.000 € 34.000
Alle bedragen op de liquiditeitsbegroting zijn inclusief btw.

Tips bij het opstellen van je liquiditeitsbegroting

Enkele tips voor als je aan de slag gaat:

 • Blijf realistisch: schat kosten niet te laag en wees eerlijk over verwachte inkomsten. Houd ook rekening met bijvoorbeeld opzeggers of retourzendingen.
 • Pas je eerdere aannames voortdurend aan: leg je werkelijke cashflow regelmatig naast de liquiditeitsbegroting. Zo kun je bepalen waar eventuele verschillen vandaan komen.
 • Begin klein: vergroot steeds de periode waarover de prognose gaat.

Maak je liquiditeitsbegroting in Excel

Als je je liquiditeitsbegroting in Excel hebt staan, zie je meteen wat het aanpassen van een getal betekent voor de rest van je prognose.

Begrotingen in het financieel plan

De liquiditeitsbegroting, met verwachte inkomsten en uitgaven, is onderdeel van je financieel plan. Het financieel plan, waarin je je bedrijfsidee vertaalt in cijfers, geeft inzicht in de haalbaarheid van je bedrijfsplannen. Daarnaast kun je dit plan gebruiken om investeerders te overtuigen.

Het financieel plan bestaat naast de liquiditeitsbegroting ook uit de volgende begrotingen:

 • investeringsbegroting: hierin staat welke bedrijfsmiddelen, tegen welke kosten, nodig zijn voor de start of groei van je bedrijf.
 • financieringsbegroting: hierin maak je duidelijk hoe je de investeringen uit de investeringsbegroting gaat betalen.
 • exploitatiebegroting: geeft inzicht in de verwachte kosten en opbrengsten. Zo wordt duidelijk of je de komende jaren winst of verlies denkt te maken.

  Verschil liquiditeitsbegroting en kasstroomoverzicht

  De liquiditeitsbegroting geeft je inzicht in je voorspelde cashflow. Deze begroting kijkt vooruit. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de gerealiseerde cashflow en laat zien hoeveel er tijdens een boekjaar daadwerkelijk in- en uitgaat.

  Je adviseur in de buurt helpt graag

  Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden.

  Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

  Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, je boekhoudpakket koppelen

  Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

  Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

  Maak een afspraak voor zakelijk advies

  Naast deze financiële producten van RegioBank helpt je adviseur je ook graag met je zakelijke verzekeringen of boekhouding.