Financieringsbegroting


Heb je de bedrijfsmiddelen die nodig zijn voor de start of groei van je bedrijf uitgewerkt in een investeringsbegroting? Dan is de vraag hoe je deze investeringen gaat betalen. Dit werk je uit in een financieringsbegroting.

Wat is een financieringsbegroting?

In een financieringsbegroting staat hoe je de benodigde investeringen gaat betalen. Heb je voldoende eigen vermogen? Of heb je behoefte aan een zakelijke financiering, zoals een Bedrijfshypotheek of zakelijk krediet om de investeringen te betalen?

Financieringsbegroting en investeringsbegroting

In de investeringsbegroting staat welke investeringen je moet doen om een bedrijf op te starten of je bedrijf verder te laten groeien. Dit is een overzicht van alle bedrijfsmiddelen die je nodig hebt met daarbij vermeld wat al deze middelen kosten. Na het opstellen van de investeringsbegroting bekijk je hoe je deze investeringen gaat betalen. Dat doe je in een financieringsbegroting.

Wat staat er in een financieringsbegroting?

In de financieringsbegroting geef je aan hoe je de benodigde investeringen gaat betalen. Dit kan met eigen vermogen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen is geld dat je zelf inbrengt in je bedrijf. Dit kan privé geld zijn, zoals eigen spaargeld. Eigen vermogen kan ook uit je bedrijf komen. Ook bedrijfsmiddelen die je al hebt, zoals een auto of laptop, vallen hieronder. Achtergestelde leningen, zoals een lening bij een familielid, tellen ook mee als eigen vermogen.

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is geld dat je leent bij de bank. Ook openstaande facturen bij leveranciers zijn onderdeel van je vreemd vermogen. Vreemd vermogen, ookwel schulden, worden onderverdeeld in lang en kort vreemd vermogen:

  • Vreemd vermogen lang: langlopende schulden zoals een hypotheek op je bedrijfspand.
  • Vreemd vermogen kort: kortlopende schulden die je binnen 1 jaar moet betalen zoals zakelijk krediet waarmee je rood kan staan op je zakelijke rekening.

Financieringsbegroting maken in 3 stappen

Stap 1: Bepaal je eigen vermogen

Bepaal eerst hoeveel eigen geld je wilt inbrengen. Denk hierbij aan spaargeld of bedrijfsmiddelen die je al aangeschaft hebt. Ook geld dat je met een achtergestelde lening van familie of vrienden leent, telt mee als eigen vermogen.

Onderneem je al langer? Bereken dan je eigen vermogen. Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa (bezittingen) af te trekken.

Stap 2: Bepaal je vreemd vermogen lang

Stel de hoogte van je lang vreemd vermogen vast. Lang vreemd vermogen is een schuld met een looptijd van langer dan 1 jaar, zoals een zakelijke hypotheek.

Stap 3: Bepaal je vreemd vermogen kort

Bepaal de hoogte van een kort vreemd vermogen, zoals een zakelijk krediet of een leverancierskrediet. Dit zijn de schulden die je binnen 1 jaar moet aflossen.

Voorbeeld van een financieringsbegroting

In een financieringsbegroting staat hoeveel eigen vermogen er is en hoe hoog het vreemd vermogen is.

Eigen vermogen
- Spaargeld € 30.000
- Auto € 10.000
- Laptop € 1.000
Vreemd vermogen lang
- Bedrijfshypotheek € 80.000
Vreemd vermogen kort
- Rekening-courant Krediet € 10.000
Totaal € 131.000

In dit voorbeeld kan er dus € 131.000 geïnvesteerd worden.

Tip: controleer je solvabiliteit

Controleer je solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) om te bepalen of je bedrijf op lange termijn alle schulden kan aflossen. Als de solvabiliteit van je bedrijf goed is (> 25%), is je bedrijf beter bestand tegen financiële tegenslagen.

Meer lezen over solvabiliteit

Begrotingen in het financieel plan

In het financieel plan vertaal je jouw bedrijfsidee in cijfers. Daarmee krijg je inzicht in de haalbaarheid van je bedrijfsplannen. Daarnaast kun je het financieel plan gebruiken om investeerders te overtuigen. Belangrijk als uit je financieringsbegroting komt dat je vreemd vermogen wilt aantrekken om de benodigde investeringen te betalen.

Het financieel plan bestaat naast de financieringsbegroting ook uit de volgende begrotingen:

  • investeringsbegroting: hierin staat welke bedrijfsmiddelen, tegen welke kosten, nodig zijn voor de start of groei van je bedrijf.
  • exploitatiebegroting: in deze resultatenbegroting, die inzicht geeft in de verwachte kosten en opbrengsten, wordt duidelijk of je de komende jaren winst of verlies denkt
  • liquiditeitsbegroting: deze begroting geeft inzicht in hoe het geld in kas en op de rekening zich naar verwachting ontwikkelt.

Je adviseur in de buurt helpt graag

Wil je weten hoe de zelfstandig adviseur van RegioBank bij jou in de buurt je kan helpen? Maak een afspraak om kennis te maken en te ontdekken met welke producten en diensten je geholpen kan worden.

Onze producten en diensten voor kleinzakelijke ondernemers

Betalen: zakelijke betaalrekening, creditcard, korting op een betaalautomaat, je boekhoudpakket koppelen

Lenen: bedrijfshypotheek, zakelijk krediet op maat

Sparen en pensioen: zakelijke spaarrekening, aanvullend pensioen rekening

Maak een afspraak voor zakelijk advies

Naast deze financiële producten van RegioBank helpt je adviseur je ook graag met je zakelijke verzekeringen of boekhouding.