Verhuurhypotheek

Wilt u een woning financieren voor de verhuur? En met de verhuur zorgen voor extra inkomen voor nu of later? Of wilt u uw kinderen helpen met woonruimte? De Verhuurhypotheek biedt deze mogelijkheid.

Zo werkt de Verhuurhypotheek

 • U vraagt de Verhuurhypotheek aan omdat u een woning voor de verhuur wilt kopen. Of omdat u een woning heeft die u al verhuurt of wil gaan verhuren.
 • U heeft maximaal 4 panden voor de verhuur, inclusief het pand dat u nu wil financieren.
 • U bent een consument die een woning voor permanente bewoning wil verhuren aan een andere consument. Kamerverhuur en onderverhuur staan we niet toe.
 • U financiert maximaal 80% van de marktwaarde in verhuurde staat. Heeft de woning energielabel C of beter of heeft u al een hypotheek bij ons? Dan is tot 90% mogelijk.
 • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar waarin u deze volledig lineair aflost. Het bedrag dat u kunt lenen ligt tussen de € 75.000 en € 500.000.
 • U zet uw rente vast voor minimaal 1 jaar en maximaal 15 jaar.
 • Heeft u al een hypotheek die u wilt omzetten of herfinancieren? Dan is de Verhuurhypotheek nooit hoger dan het nog openstaande bedrag van deze lening. De financiering bedraagt maximaal 80% van de marktwaarde. In sommige situaties is tot 90% van de marktwaarde mogelijk.
 • De Verhuurhypotheek wordt alleen verstrekt als box 3-financiering.
 • U vraagt een huur die maximaal is toegestaan binnen het aantal punten van de woning volgens het Woningwaarderingsstelsel (afgekort WWS). Dit geldt voor woningen t/m 250 punten. Hoe het WWS-puntensysteem werkt, leest u hieronder.

Wilt u alle kenmerken en voorwaarden weten? Lees dan de informatiewijzer.

Hoeveel huur mag ik vragen?

In Nederland zijn er afspraken gemaakt over de huur die u mag vragen voor een woning. Ook wij vinden het belangrijk dat huurwoningen in Nederland betaalbaar blijven. Daarom kunt u de Verhuurhypotheek alleen afsluiten als u een redelijke huur vraagt aan uw huurder.

Woningwaarderingsstelstel (WWS)

Om de hoogte van de maximaal toegestane huur te bepalen wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem. Dit heet het Woningwaarderingsstelsel, afgekort WWS. Een woning krijgt een waardering voor bijvoorbeeld oppervlakte, ligging, WOZ-waarde, energielabel en afwerking. Het resultaat is een puntentotaal. Bij elk puntentotaal hoort een maximale huurprijs.

Volgens de wet is de toegestane huur alleen gemaximeerd voor woningen die maximaal 145 punten hebben. Omdat wij duurhuur willen voorkomen houden wij een hogere grens aan: 250 punten. Komt uit het puntensysteem een puntentotaal van 250 punten of minder? Dan mag u - om een Verhuurhypotheek te krijgen - maximaal de huur vragen die hoort bij het aantal punten van uw te verhuren woning. Deze huurbedragen kunt u vinden op Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Komt de WWS-puntentelling boven de 250 punten? Dan bent u vrij om in overleg met uw huurder de huur vast te stellen.

Indexatie

Meestal worden huren jaarlijks verhoogd, de zogeheten indexatie. Hieraan zijn of kunnen voorwaarden worden gesteld. Aan deze wettelijke voorschriften moet u continu blijven voldoen als u de Verhuurhypotheek wilt afsluiten. Ook deze kunt u vinden op Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Handen schudden met hartje erboven

Bent u goed voor uw huurder, dan zijn wij goed voor u!

Vraagt u een maatschappelijke huur? Dan krijgt u van ons goede voorwaarden en een scherpe rente.

Voorwaarden aan woning

Wilt u een Verhuurhypotheek aanvragen? Dan stellen we voorwaarden aan de woning. Hieronder vindt u een aantal van deze voorwaarden.

 • Het is een zelfstandige woonruimte in Nederland en verhuur aan consumenten voor permanente bewoning is toegestaan.
 • De woonoppervlakte bedraagt minimaal 30 m2 en de woning is niet verplaatsbaar (aard- en nagelvast). Recreatiewoningen zijn niet toegestaan.
 • Erfpacht is toegestaan maar moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.
 • Woningen die deel uit maken van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn toegestaan als er een minimale reservering voor onderhoud is. Dit blijkt uit een meerjarig onderhoudsplan en een reservepot.
 • De woning ligt niet op een handels- of industrieterrein.

Wilt u alle voorwaarden en kenmerken weten? Lees dan de informatiewijzer.

Verschil hypotheek eigen woning en de Verhuurhypotheek

De Verhuurhypotheek verschilt op een aantal punten van een ‘normale’ hypotheek voor uw eigen woning. We zetten een aantal verschillen op een rij:

Hypotheek eigen woning Verhuurhypotheek
De woning waarvoor u deze hypotheek afsluit, is uw hoofdverblijf. Op het adres van deze woning staat u ingeschreven bij de gemeente. Verhuur is niet toegestaan. Deze hypotheek sluit u af voor een woning die u langdurig wilt verhuren aan een consument.
Voor deze woning kunt u maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Voor deze woning kunt u maximaal 80% van de woningwaarde in verhuurde staat lenen. Onder voorwaarden is 90% mogelijk. Meestal is de woningwaarde in verhuurde staat lager dan de woningwaarde in niet verhuurde staat. Dit betekent dat u voldoende eigen middelen moet hebben om dit verschil te financieren.
Als de hypotheek in box 1 valt is de rente aftrekbaar. Als de hypotheek in box 3 valt is de rente niet aftrekbaar. De huurinkomsten worden ook niet belast.

Voor- en nadelen van een woning voor de verhuur

Denkt u erover om een woning te kopen voor de verhuur aan particulieren of aan uw kinderen die gaan studeren? Of hebben uw partner en u allebei een woning en willen jullie een van deze woningen gaan verhuren? Dan moet u een Verhuurhypotheek afsluiten omdat anders verhuur meestal niet is toegestaan. Wat zijn dan de voor- en nadelen?

Voordelen

Met een verhuurde woning kunt u extra inkomen verwerven

Omdat uw huurder iedere maand huur betaalt, krijgt u extra inkomen. Aan de andere kant betaalt u iedere maand rente en aflossing. Uw huurinkomsten nemen in de loop der jaren door indexatie meestal toe en uw maandlasten voor de Verhuurhypotheek worden door het lineair aflossen elke maand lager. Zo wordt uw resultaat iedere maand beter en heeft u op de wat langere termijn een mooie aanvulling op uw inkomen en/of pensioen.

Met een verhuurde woning kunt u vermogen opbouwen

Door het lineair aflossen wordt de hypotheekschuld iedere maand lager. Als tegelijkertijd de waarde van de woning op lange termijn stijgt, dan stijgt ook uw vermogen op de lange termijn.

Het rendement is op langere termijn vaak hoger dan bij sparen

In het begin zal het rendement dat u maakt op uw ingebrachte eigen middelen nog vrij laag en misschien zelfs negatief zijn. Maar door het effect van stijgende huren en dalende financieringslasten zal dit rendement toe gaan nemen.

Nadelen

Tegenvallende huurinkomsten

Zo lang als de woning verhuurd is en de huurder zijn huur betaalt, heeft u extra inkomsten. Stopt de huurder met betalen? Of wordt de huur opgezegd en kunt u geen nieuwe huurder vinden? Dan heeft u dus geen huurinkomsten om uw rente en aflossing van uw Verhuurhypotheek te betalen. U moet deze maandlasten dan uit ander inkomen of vermogen betalen.

Als verhuurder heeft u ook verplichtingen

Als goed verhuurder wordt van u verwacht dat u de woning goed laat onderhouden. Essentiële reparaties worden tijdig uitgevoerd zodat uw huurder niet wordt belemmerd in zijn woongenot. Dit soort reparaties en onderhoud zijn voor uw rekening en mag u, tenzij de huurder schade heeft veroorzaakt, niet op de huurder verhalen.

Wet- en regelgeving kunnen in het nadeel van de verhuurder wijzigen

Op dit moment worden de huuropbrengsten van box 3 panden niet direct belast. Dit zou kunnen wijzigen.

De wijze van belastingheffing op verhuurde woningen is per 1 januari 2023 gewijzigd. Lees hier meer over in de Informatiewijzer en op de site van de Belastingdienst.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die het kopen en verkopen van woningen voor de verhuur moeilijker maken. Laat u daarom altijd goed informeren over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn in de gemeente waarin de woning staat. Ook wet- en regelgeving voor de verhuur kan wijzigen.

Waarde woning kan dalen

De waarde van de woning kan dalen en dit kan betekenen dat uw vermogen afneemt. Mogelijk blijft er bij verkoop van de woning een restschuld over.

Huurbescherming

Nederland kent een goed systeem van huurbescherming. Het gevolg daarvan is dat u niet zomaar de huur kunt opzeggen en ook dat daarvoor bepaalde termijnen gelden. Wilt u meer weten hierover? Ga dan naar de site van de Rijksoverheid naar het onderwerp huurbescherming.

Verhuurhypotheek en de belastingen

De Verhuurhypotheek is alleen bedoeld voor panden die belast worden als inkomsten uit sparen en beleggen in box 3. Er is sprake van een belegging in box 3 als de werkzaamheden niet meer zijn dan wat gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer. Gaan de werkzaamheden wel daar boven uit? Dan zijn de opbrengsten belast in box 1, als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Wilt u meer weten over de wijze van belastingheffing in box 3 kijk dan in de Informatiewijzer.

Wilt u meer weten over uw belastingsituatie? Laat u dan adviseren door een belastingadviseur.

Overdrachtsbelasting

Over de aankoop van een woning die bestemd is voor de verhuur, betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting.

Kan ik een Verhuurhypotheek afsluiten?

Als u een woning voor de verhuur wilt financieren en u wilt een Verhuurhypotheek afsluiten, dan gelden er een aantal voorwaarden. Zo moet u over voldoende eigen geld beschikken. Niet alleen omdat u maar tot 80% van de woningwaarde in verhuurde staat kunt lenen. Maar u moet ook voldoende inkomen hebben om de maandelijkse lasten van de hypotheek van uw eigen woning én de Verhuurhypotheek te kunnen betalen. Bijvoorbeeld als uw huurder opzegt en de woning een poosje leeg staat. Ook zijn er voor- en nadelen verbonden aan het verhuren van een woning in box 3. U moet zich hiervoor aan bepaalde regels houden. Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen? Laat u dan adviseren door een belastingadviseur.

Hypotheek voor een woning voor de verhuur

Wilt u na het lezen van de informatie hierboven meer informatie over een Verhuurhypotheek? Maak dan een afspraak met een Zelfstandig Adviseur voor een gratis oriëntatiegesprek. De adviseur kijkt naar uw financiële situatie én de informatie over de woning of een Verhuurhypotheek mogelijk is. Wilt u daarna een Verhuurhypotheek afsluiten? Dan betaalt u advieskosten aan de adviseur.

Rente en aflossen

Voor een Verhuurhypotheek betaalt u elke maand rente en lost u elke maand een vast bedrag af. Deze kosten staan in het renteaanbod en in de offerte.

Bekijk de actuele rentetarieven

Nieuwsgierig naar uw situatie?

Maak dan een afspraak bij de Zelfstandig Adviseur. Tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek bespreekt u met de adviseur wat uw mogelijkheden zijn voor de Verhuurhypotheek.

Maak vrijblijvend een afspraak