Zekerheden en aansprakelijkheid

Sluit u een zakelijk krediet of bedrijfshypotheek bij ons? Dan vragen wij zekerheden voor het geval u uw lening niet kunt terugbetalen.

Zekerheden bij een zakelijke financiering

Sluit u een zakelijke lening bij RegioBank, zoals een zakelijk krediet of een bedrijfshypotheek, dan moet u die zakelijke financiering uiteindelijk terugbetalen. Om het risico af te dekken dat dat niet lukt, vragen we u om zekerheden. De meest voorkomende zekerheden zijn een hypotheekrecht, pandrecht, borgstelling en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hypotheekrecht bij een bedrijfshypotheek

Wilt u een bedrijfshypotheek afsluiten om een zakelijk pand te kopen? Dan vragen wij meestal een hypotheekrecht als zekerheid. In het geval u uw zakelijke hypotheek niet kunt terugbetalen, mogen wij uw bedrijfspand verkopen om (een deel van) de lening af te lossen. Om de waarde van het onderpand te bepalen, hebben wij een taxatie nodig. De kosten voor de taxatie betaalt u zelf.

Pandrecht bij een zakelijk krediet

Pandrecht geeft u over alle roerende zaken die bij het bedrijfspand horen. Daarbij kunt u denken aan winkelvoorraden, debiteurenvorderingen of inventaris. Als u uw zakelijke lening niet kunt terugbetalen, mogen wij deze goederen verkopen om (een deel van) uw zakelijke financiering af te lossen. Deze zekerheid vragen wij bijvoorbeeld wanneer u Rekening-courant Krediet afsluit.

Borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid

Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Heeft u een bv? Dan vragen we een borgstelling van de Directeur Groot Aandeelhouder.

De persoonlijke aansprakelijkheid of borgstelling betekent dat we ook aanspraak kunnen maken op uw privévermogen als uw bedrijf de zakelijke lening niet kan terugbetalen. Een gevolg kan zijn dat u uw eigen huis moet verkopen.

Heeft u meerdere bv’s? Dan vragen we ook een hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere bv’s. Alle bv’s kunnen dan worden aangesproken op het terugbetalen van de financiering.

Welke zekerheden gelden voor u?

In de financieringsovereenkomst staat welke zekerheden u ons geeft of moet geven. De zekerheden leggen we vast in de financieringsdocumenten. Meer informatie over zekerheden vindt u in onze Algemene voorwaarden voor zakelijke financieringen.

Hulp bij betalingsproblemen

We gebruiken deze zekerheden pas wanneer u uw zakelijke lening echt niet meer terug kunt betalen. Daar gaat meestal een lange tijd aan vooraf, waarin we u proberen te helpen en onze uiterste best doen samen met u een passende oplossing te zoeken voor de financiële problemen van uw bedrijf.

Heeft u betalingsproblemen? Dan krijgt u begeleiding van onze afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk.

Verwacht u betalingsproblemen? Neemt u dan alvast contact op met uw Zelfstandig Adviseur. Samen kijken we hoe u de financiële problemen kunt voorkomen.

Meer over zakelijke financiering

Bekijk onze Bedrijfshypotheek

Meer over ons zakelijk krediet

Zakelijke financiering: extra geld voor uw onderneming