Zekerheden en aansprakelijkheid

Krijgt u een zakelijke lening of bedrijfshypotheek van ons? Dan vragen wij zekerheden voor het geval u uw lening niet kunt terugbetalen.

Wat is een zekerheid?

Wilt u een zakelijke lening afsluiten bij RegioBank, zoals zakelijk krediet of een bedrijfshypotheek? Die zakelijke financiering moet u uiteindelijk terugbetalen. Om het risico af te dekken dat dat niet lukt, vragen we u om een of meerdere zekerheden.

De meest voorkomende zekerheden zijn een hypotheekrecht, pandrecht, borgstelling en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hypotheekrecht bij een bedrijfshypotheek

Wilt u een bedrijfshypotheek afsluiten om een zakelijk pand te kopen? Dan vragen wij meestal een hypotheekrecht als zekerheid. In het geval u uw zakelijke hypotheek niet kunt terugbetalen, mogen wij uw bedrijfspand verkopen om (een deel van) de lening af te lossen. Om de waarde van het onderpand te bepalen, hebben wij een taxatie nodig. De kosten voor de taxatie betaalt u zelf.

Pandrecht bij een zakelijk krediet

Pandrecht geeft u over alle roerende zaken die bij het bedrijfspand horen. Daarbij kunt u denken aan winkelvoorraden, debiteurenvorderingen of inventaris. Als u uw zakelijke lening niet kunt terugbetalen, mogen wij deze goederen verkopen om (een deel van) uw zakelijke financiering af te lossen. Deze zekerheid vragen wij bijvoorbeeld wanneer u Rekening-courant Krediet afsluit.

Borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid

Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Heeft u een bv? Dan vragen we een borgstelling van de Directeur Groot Aandeelhouder.

De persoonlijke aansprakelijkheid of borgstelling betekent dat we ook aanspraak kunnen maken op uw privévermogen als uw bedrijf de zakelijke lening niet kan terugbetalen. Een gevolg kan zijn dat u uw eigen huis moet verkopen.

Heeft u meerdere bv’s? Dan vragen we ook een hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere bv’s. Alle bv’s kunnen dan worden aangesproken op het terugbetalen van de financiering.

Heeft of verwacht u betalingsproblemen?

We gebruiken deze zekerheden pas wanneer u uw zakelijke lening echt niet meer terug kunt betalen. Daar gaat meestal een lange tijd aan vooraf, waarin we u proberen te helpen en onze uiterste best doen samen met u een passende oplossing te zoeken voor de financiële problemen van uw bedrijf.

Heeft u betalingsproblemen? Dan krijgt u begeleiding van onze afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk.

Verwacht u betalingsproblemen? Neemt u dan alvast contact op met uw Zelfstandig Adviseur. Samen kijken we hoe u de financiële problemen kunt voorkomen.

Snel naar

Zakelijk kredietBedrijfshypotheek