Zekerheden en aansprakelijkheid

Voor als je jouw zakelijke financiering niet kunt terugbetalen

Sluit je een zakelijk krediet of bedrijfshypotheek bij ons? Dan vragen wij zekerheden voor het geval je jouw financiering niet kunt terugbetalen.

Zekerheden bij een zakelijke financiering

Sluit je een zakelijke financiering bij RegioBank, zoals een zakelijk krediet of een Bedrijfshypotheek, dan moet je die zakelijke financiering uiteindelijk terugbetalen. Om het risico af te dekken dat dit niet lukt, vragen we je om zekerheden. De meest voorkomende zekerheden zijn een hypotheekrecht, pandrecht, borgstelling en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Zekerheden bij een Bedrijfshypotheek

Je geeft ons de volgende zekerheden bij het afsluiten van een Bedrijfshypotheek:

  • Een eerste recht van hypotheek op het bedrijfspand.
  • Een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige roerende zaken die bij het bedrijfspand horen.
  • Een eerste pandrecht op alle rechten en vorderingen die bij het bedrijfspand horen.
  • Heb je een eenmanszaak? Dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Bij een vof of maatschap zijn alle vennoten en maten hoofdelijk aansprakelijk.
  • Heb je een bv? Dan vragen we je om een persoonlijke borgstelling. Dat betekent dat als de bv de Bedrijfshypotheek niet kan aflossen, we aanspraak kunnen maken op je privévermogen.
  • Heb je boven de bv die de lening aanvraagt een holding? Dan is het goed om te weten dat we een hoofdelijke aansprakelijkheid vragen van de holding. We kunnen dan zowel de werkmaatschappij als de holding aanspreken op het terugbetalen van de Bedrijfshypotheek.

Zekerheden bij een Rekening-courant Krediet

Je geeft ons de volgende zekerheden bij het afsluiten van een Rekening-courant Krediet:

  • Een eerste pandrecht op je voorraden en vorderingen (nu en in de toekomst).
  • Heb je een eenmanszaak? Dan ben je persoonlijk aansprakelijk voor het krediet. Bij een vof of maatschap zijn alle vennoten en maten persoonlijk aansprakelijk.
  • Heb je een bv? Dan vragen we je om een persoonlijke borgstelling. Dat betekent dat als de bv het krediet niet kan aflossen, we aanspraak kunnen maken op je privévermogen.
  • Heb je naast een werkmaatschappij een holding? Dan is het goed om te weten dat we een hoofdelijke aansprakelijkheid vragen van de holding. We kunnen dan zowel de werkmaatschappij als de holding aanspreken op het terugbetalen van het krediet.

Welke zekerheden gelden voor jou?

Alles wat we afspreken over de zekerheden, leggen we vast in de akte(n) en financieringsovereenkomst. Lees de Algemene voorwaarden voor zakelijke financieringen voor meer informatie over zekerheden.

Hulp bij betalingsproblemen

We gebruiken deze zekerheden pas wanneer je de financiering echt niet meer terug kunt betalen. Daar gaat meestal een lange tijd aan vooraf, waarin we je proberen te helpen en onze uiterste best doen samen met jou een passende oplossing te zoeken voor de financiële problemen van jouw bedrijf.

Verwacht je betalingsproblemen? Neem dan contact op met je zelfstandig adviseur. Je adviseur denkt graag met je mee hoe financiële problemen voorkomen kunnen worden.

Weten hoe we je helpen bij betalingsproblemen? Lees meer over onze hulp bij betalingsproblemen.

Meer over zakelijke financiering

Bekijk onze Bedrijfshypotheek

Meer over ons zakelijk krediet

Zakelijke financiering: extra geld voor je onderneming