De Belastingdienst en zakelijk bankieren

Net als andere banken zijn we verplicht om bepaalde gegevens van onze klanten te delen met de Belastingdienst.

Wat delen we met de Belastingdienst?

Met de Belastingdienst delen we informatie over de diensten die onze zakelijke klanten bij ons afnemen. We delen ook informatie over klanten met de Belastingdienst als er een wet, verdrag of overeenkomst is die ons verplicht om dat te doen.

Internationale afspraken om gegevens te delen

De Nederlandse overheid werkt samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Zij hebben afgesproken om automatisch gegevens met elkaar te delen volgens de Common Reporting Standard. Als bank werken we daaraan mee. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Wat merkt u als klant van die afspraken?

Wilt u gebruikmaken van onze zakelijke dienstverlening? Dan vragen we bijvoorbeeld wat uw fiscale vestigings- of woonland is, in welk land en in welke plaats de eigenaar(s) en bestuurder(s) zijn geboren, wat het fiscaal woonland is van de eigenaar, bestuurder en/of uiteindelijk belanghebbende en of uw organisatie is opgericht of gevestigd in de Verenigde Staten. We stellen deze vragen ook als er iets verandert in uw situatie, bijvoorbeeld als u verhuist naar een ander land. Of als u aan de Kamer van Koophandel een nieuwe bedrijfsactiviteit doorgeeft.

Wat doen we met uw gegevens?

We geven de informatie over de fiscale vestigingsplaats van uw organisatie en het geboorteland en de geboorteplaats van de eigenaar, bestuurder en/of uiteindelijk belanghebbende door aan de Belastingdienst. We doen dit alleen als het fiscaal woonland dat u heeft opgegeven een land is waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt. De Belastingdienst geeft de informatie weer door aan de belastingdienst van het land dat u heeft genoemd.

Wat is een fiscaal woonland?

Ieder land heeft zijn eigen wetten en regels die bepalen waar u fiscaal inwoner bent. Dat is meestal in het land waar u woont. Maar dat hoeft niet. Er is nog meer dat bepaalt wat uw fiscaal woonland is. De Nederlandse Belastingdienst let hier bijvoorbeeld op:

 • Waar brengt u het grootste deel van uw tijd door?
 • Waar werkt u?
 • Waar wonen uw partner en/of kinderen?
 • Waar bent u verzekerd?

De Belastingdienst kijkt daarnaast ook waar u naar de huisarts gaat, waar u op een vereniging zit en waar uw kinderen een opleiding volgen.

Elk land heeft eigen regels en wetten om te bepalen waar u belasting moet betalen.
Twijfelt u over uw fiscaal woonland? Dan kunt u informeren bij de belastingdienst van het land waar u woont. Of bij de Nederlandse Belastingdienst.

Wat is een fiscaal vestigingsland?

In Nederland stelt de Belastingdienst vast of uw organisatie fiscaal gevestigd is in Nederland. Daarbij kijkt de Belastingdienst onder meer naar:

 • Waar worden de belangrijkste beleidsbeslissingen genomen?
 • Waar vergaderen en werken directieleden?
 • Waar wordt de administratie bijgehouden en de jaarstukken opgemaakt?
 • Waar wonen en vergaderen aandeelhouders?
 • Waar is de organisatie geregistreerd?
 • Waar is de organisatie opgericht?
 • Wat is de juridische vorm van de organisatie?

Of uw organisatie (ook) fiscaal gevestigd is in een ander land, hangt af van de wetten en regels in dat land.

Meer informatie over fiscaal woon- en vestigingsland

Meer informatie over de fiscale woon- en vestigingsplaats vindt u op de website van OECD, de Belastingdienst en in de brochure van de Nederlandse Vereniging van Banken.

FATCA wetgeving

Nederland heeft met de Verenigde Staten afspraken gemaakt om belastingontduiking en zwart sparen door Amerikanen in het buitenland tegen te gaan. De Amerikaanse wet die dat regelt heet de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Alle banken en verzekeraars in Nederland zijn sinds 1 juli 2014 verplicht om al hun klanten te identificeren en bij te houden of ze US Person zijn.

Wat is een US Person?

Op het formulier ‘Bepalen Belastingstatus Verenigde Staten’ vragen we of u een US Person bent. Een US Person is iemand die mogelijk belastingplichtig is in de VS, bijvoorbeeld een Amerikaans staatsburger of mensen met een bepaalde greencard. De precieze criteria voor een US Person staan onder aan het formulier ‘Bepalen Belastingstatus Verenigde Staten’. Twijfelt u of u een US Person bent? Bel dan met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Bent u Amerikaans belastingplichtig en wilt u meer weten? Dan vindt u via de website van NVB extra informatie.

Uiteindelijk belanghebbende

Heeft u een uiteindelijk belanghebbende die US Person is? Dan kan dat gevolgen hebben voor de Amerikaanse belastingstatus van uw organisatie. Een uiteindelijk belanghebbende is iemand binnen uw organisatie met een financieel belang of zeggenschap in de onderneming van 25% of meer.

Wijziging doorgeven internationale gegevens

Wilt u gebruikmaken van onze zakelijke dienstverlening? Verandert er iets in uw situatie waardoor uw fiscaal woonland is veranderd? Of verandert er iets in uw situatie waardoor uw (Amerikaanse) belastingstatus wijzigt? Ga dan langs bij uw Zelfstandig Adviseur. Hij kijkt samen met u of er iets gewijzigd moet worden.

Meer informatie over belastingen en zakelijk bankieren

Formulieren voor bepalen belastingstatus

Onze zakelijke betaaloplossingen

Alles over zakelijk lenen