Klacht indienen


RegioBank en haar zelfstandig adviseurs vinden het belangrijk om op een persoonlijke én servicegerichte manier zaken te doen. Wij staan voor je klaar en komen onze beloftes na. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over een van onze producten of diensten. Als dat het geval is, horen wij het graag. RegioBank gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Zo kan je een klacht indienen

1. Via je zelfstandig adviseur

Meld je klacht bij je zelfstandig adviseur, hij staat graag voor je klaar. En kan je persoonlijk en snel helpen. Ben je niet tevreden met het antwoord of de oplossing van je zelfstandig adviseur? Vul dan het klachtenformulier in. We gaan dan meteen op zoek naar een passende oplossing.

2. Via het klachtenformulier

Kon je zelfstandig adviseur je niet helpen? Vul dan het klachtenformulier in.

Wat doen we met je klacht?

Als je een klacht hebt ingediend, gaan we op zoek naar een goede oplossing. Soms kunnen we je klacht meteen oplossen. Je krijgt binnen 10 werkdagen een reactie. Kunnen we je klacht niet oplossen? Dan leggen we uit waarom. We registreren je klacht altijd. Op die manier weten we wat er speelt. Is je klacht ook een verbetervoorstel? Dan geven we dat door aan collega’s, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Niet tevreden met onze reactie?

Ben je niet tevreden met de reactie op je klacht? Dan kun je binnen 3 maanden nadat je reactie van ons hebt gekregen in beroep gaan. Je doet dit door een brief of e-mail naar ons te sturen, waarin je duidelijk vermeld waarom je het niet eens bent met het standpunt. We beoordelen de klacht opnieuw en geven binnen 30 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

In je kredietovereenkomst staat of je financiering onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering valt. Is dat het geval? Dan kun je met je klacht naar het KiFiD, binnen 3 maanden na dagtekening van het antwoord op de klacht nadat je de beroepsprocedure hebt doorlopen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 - 333 89 99 
www.kifid.nl

Het KiFiD is een onafhankelijke financiële geschilleninstantie.

Goed om te weten: valt je financiering niet onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering? Dan kun je met je klacht niet naar het KiFiD. Wel naar de burgerlijke rechter.

Lees meer over onze klachtenprocedure in onze Dienstenwijzer: