Zakelijke financiering en het BKR

Als u bij ons een zakelijke financiering wilt afsluiten, kijken we naar uw inkomsten en financiële verplichtingen. Maar we doen ook een check bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). We willen namelijk niet dat u in de geldproblemen komt.

Wat doet het BKR bij zakelijke financieringen?

Positieve kredietregistratie

Het BKR registreert natuurlijke personen die aansprakelijk zijn voor zakelijke financieringen van meer dan €1.000 en met een looptijd langer dan een maand. Het BKR noemt dat een positieve registratie.

Negatieve kredietregistratie

Als u een betaalachterstand heeft, krijgt u altijd eerst een aantal herinneringen. Betaalt u niet? Dan wordt er contact met u opgenomen om uw situatie te bekijken. Kunt u de achterstand op uw zakelijke lening of roodstand op uw zakelijke krediet niet op tijd betalen? Dan moet dat bij een achterstand van meer dan € 250 worden gemeld bij het BKR. Het BKR noemt dat een negatieve kredietregistratie.

De negatieve BKR-registratie is verplicht voor zakelijke financieringen bij:

  • een eenmanszaak
  • een vennootschap onder firma waarvan in ieder geval één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is
  • een commanditaire vennootschap waarvan in ieder geval één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is
  • een maatschap waarvan in ieder geval één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is
  • een natuurlijk persoon die een zakelijke financiering aangaat
  • een borg die aansprakelijk is voor een bv en die zich niet houdt aan de gemaakte afspraken

Vragen over de kredietregistratie

Hoe voorkomt u een negatieve kredietregistratie?

Neem op tijd contact met ons op als u betalingsproblemen heeft of verwacht. Dan kijken we samen naar wat er mogelijk is. Uiteraard kunt u altijd terecht bij uw Zelfstandig Adviseur, hij kan ook samen met u uw financiële situatie bekijken.

Kunt u een zakelijke lening krijgen met een negatieve kredietregistratie?

Heeft u een negatieve kredietregistratie bij het BKR? Dan kan het gebeuren dat we uw aanvraag afwijzen. Als u wilt, kunt u ons bellen op 030 – 291 69 75 voor een toelichting.

Hoe lang is uw registratie zichtbaar bij het BKR?

Heeft u uw zakelijke lening of krediet afbetaald? Dan melden we dit aan het BKR. Uw kredietregistratie blijft dan nog 5 jaar zichtbaar in het systeem van het BKR. Er staat wel een einddatum bij de registratie. Hierdoor kan een nieuwe kredietverstrekker zien dat u de lening of het krediet al betaald heeft.

Laptop met vraagteken

Uw registratie opvragen

Een actueel overzicht van uw BKR-gegevens kunt opvragen op de website van het BKR.

Meer over zakelijke financiering

Alles over zakelijk lenen

Bedrijfshypotheek: een hypotheek voor uw bedrijfspand

Rekening-courant Krediet: rood staan op uw zakelijke rekening

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering