Zakelijke financiering en het BKR


Als je bij ons een zakelijke financiering wilt afsluiten, kijken we naar je inkomsten en financiële verplichtingen. Maar we doen ook een check bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). We willen namelijk niet dat je in de geldproblemen komt.

Wat doet het BKR bij zakelijke financieringen?

Positieve kredietregistratie

Het BKR registreert natuurlijke personen die aansprakelijk zijn voor zakelijke financieringen van meer dan €1.000 en met een looptijd langer dan een maand. Het BKR noemt dat een positieve registratie.

Negatieve kredietregistratie

Als je een betaalachterstand hebt, krijg je altijd eerst een aantal herinneringen. Betaal je niet? Dan wordt er contact met je opgenomen om je situatie te bekijken. Kun je de achterstand op je zakelijke lening of roodstand op je zakelijke krediet niet op tijd betalen? Dan moet dat bij een achterstand van meer dan € 250 worden gemeld bij het BKR. Het BKR noemt dat een negatieve kredietregistratie.

De negatieve BKR-registratie is verplicht voor zakelijke financieringen bij:

  • een eenmanszaak
  • een vennootschap onder firma waarvan in ieder geval 1 van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is
  • een maatschap waarvan in ieder geval 1 van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is
  • een commanditaire vennootschap waarvan in ieder geval 1 van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is

Ook een borg die aansprakelijk is voor een bv wordt negatief geregistreerd als hij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Vragen over de kredietregistratie

Hoe voorkom je een negatieve kredietregistratie?

Neem op tijd contact met ons op als je betalingsproblemen hebt of verwacht. Dan kijken we samen naar wat er mogelijk is. Uiteraard kun je altijd terecht bij je zelfstandig adviseur, hij kan ook samen met jou je financiële situatie bekijken.

Kun je een zakelijke lening krijgen met een negatieve kredietregistratie?

Heb je een negatieve kredietregistratie bij het BKR? Dan kan het gebeuren dat we je aanvraag afwijzen. Heb je een vraag over je registratie door een betaalachterstand? Bel ons op 030 - 219 69 15. 

Hoe lang is je registratie zichtbaar bij het BKR?

Heb je jouw zakelijke lening of krediet afbetaald? Dan melden we dit aan het BKR. Je kredietregistratie blijft dan nog 5 jaar zichtbaar in het systeem van het BKR. Er staat wel een einddatum bij de registratie. Hierdoor kan een nieuwe kredietverstrekker zien dat je de lening of het krediet al betaald hebt.

Laptop met vraagteken

Je registratie opvragen

Een actueel overzicht van je BKR-gegevens kan je opvragen op de website van het BKR.

Meer over zakelijke financiering

Zakelijke financiering: extra geld voor je onderneming

Alles over zakelijk lenen bij RegioBank

Bedrijfshypotheek: een hypotheek voor je bedrijfspand

Rekening-courant Krediet: rood staan op je zakelijke rekening

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering