Rente en kosten zakelijk krediet

Met een zakelijk krediet kunt u tot een afgesproken bedrag rood staan op uw zakelijke betaalrekening. Dat noemen we bij RegioBank Rekening-courant Krediet. Voor het zakelijk krediet betaalt u rente. Voor het afsluiten van het krediet betaalt u eenmalige kosten.

Vraag uw zakelijk krediet aan Lees meer over zakelijk krediet

Rente en limietprovisie

De rente van uw Rekening-courant Krediet bestaat uit een variabele rentebasis en variabele opslag. De rente betaalt u over het bedrag dat u opneemt. Naast de rente betaalt u ook limietprovisie. De variabele limietprovisie wordt berekend over uw maximale limiet, ongeacht hoeveel u opneemt. 

U betaalt de rente en de limietprovisie elke maand achteraf. 

Rente: variabele rentebasis en variabele opslag

U betaalt een variabele rentebasis en een variabele opslag over het bedrag dat u heeft opgenomen. De rente is variabel. Dat betekent dat die altijd kan veranderen. De variabele rentebasis kan 1 keer per maand veranderen. De variabele opslag kan 2 keer per jaar veranderen. Verandert de variabele rentebasis? Dan ontvangt u hierover een bericht. De wijziging gaat direct in. Verandert de variabele opslag? Dan ontvangt u hierover een bericht 1 maand voordat de wijziging ingaat.

Voor het berekenen van de rente hanteren we voor een maand het exacte aantal dagen in de maand en het exacte aantal dagen in een jaar.

Limietprovisie over uw maximale limiet

U betaalt een variabele limietprovisie over de totale kredietlimiet. De limietprovisie is variabel. Dat betekent dat die altijd kan veranderen. De variabele limietprovisie kan 2 keer per jaar veranderen. Verandert de limietprovisie? Dan ontvangt u 1 maand voordat de wijziging ingaat hierover een bericht.

Voor het berekenen van de limietprovisie hanteren we voor een maand het exacte aantal dagen in de maand en het exacte aantal dagen in een jaar.

Hoe bepalen we de rentebasis, de opslag en de limietprovisie?

De rente is opgebouwd uit 3 onderdelen: variabele rentebasis, variabele opslag en variabele limietprovisie.

Rente geldig vanaf 1 juni 2023

Variabele rentebasis Variabele risico-opslag Variabele limietprovisie
3,63% 3,47% 1,5%

Variabele rentebasis

De variabele rentebasis bestaat uit de inkoopkosten voor geld én een generieke opslag.

De inkoopkosten zijn de rentekosten die we maken om zelf geld te lenen op de financiële markten of spaargeld van klanten op te halen. De inkoopkosten worden bepaald door de wereldwijde omstandigheden. De economie, inflatie, werkloosheid of het vertrouwen in het algemeen kunnen invloed hebben op de inkoopkosten.

De generieke opslag hangt samen met de kosten die we moeten betalen bovenop de inkoopkosten voor geld. De generieke opslag is afhankelijk van het vertrouwen dat derden hebben in onze bank en hangt ook samen van de wisselende saldi van zakelijke kredieten.

De variabele rentebasis bepalen we elke maand opnieuw.

  Variabele opslag

  De variabele opslag is opgebouwd uit meerdere onderdelen: 

  • Operationele kosten: kosten voor bijvoorbeeld het betalen van onze medewerkers of het onderhouden van onze systemen.
  • Risicokosten: er bestaat een kans dat het krediet niet meer terugbetaald kan worden. Dit noemen we kredietrisico. Om onze kosten voor het kredietrisico te dekken rekenen we risicokosten.
  • Kapitaalkosten: kosten die wij maken om eigen vermogen aan te houden. Voor elke euro die wij uitlenen is wettelijk bepaald hoeveel eigen vermogen wij daarvoor moeten aanhouden.
  • Winstopslag: als commercieel bedrijf gebruiken we een deel van de rente om winst mee te maken.

  2 keer per jaar stellen we opnieuw de variabele opslag vast.

  Variabele limietprovisie

  De variabele limietprovisie bestaat uit de kosten die we maken, ongeacht uw gebruik van de limiet. Ook als u uw limiet niet gebruikt, maken wij kosten. Een deel daarvan bestaat uit kapitaal- en liquiditeitskosten, omdat wij ook voor (nog) niet opgenomen bedragen een buffer moeten aanhouden. Deze buffer is lager dan wanneer u gebruik maakt van uw limiet. We zorgen dat u deze kosten niet dubbel betaalt. Ook een deel van onze operationele kosten maken we ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van je limiet.

  2 keer per jaar stellen we opnieuw de limietprovisie vast.

  Goed om te weten: u mag niet over uw kredietlimiet heen gaan. Dat kan wel gebeuren. Bijvoorbeeld doordat we de rente iedere maand afschrijven, ook wanneer u uw maximale krediet heeft opgenomen. Als dit gebeurt, staat u ongeoorloofd rood. In dat geval betaalt u een hogere rente over het teveel opgenomen bedrag. Ook melden wij u dan aan bij de afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk.

  Lees in de productwijzer hoe de variabele rentebasis, variabele opslag en variabele limietprovisie wordt bepaald.

  Rekenvoorbeeld

  Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld voor verschillende kredietbedragen. In het voorbeeld gaan we ervan uit dat het opgenomen deel, de limiet en de rente het hele jaar gelijk zijn. In de praktijk kan het gebruik van de limiet, de rente en de limietprovisie tijdens een jaar variëren

  Kredietbedrag Opgenomen bedrag Variabele rentebasis Variabele opslag Variabele limietprovisie Totale kosten per jaar
  € 50.000 € 0 2,5% 5,0% 1,5% € 750
  € 50.000 € 20.000 2,5% 5,0% 1,5% € 2.250
  € 50.000 € 50.000 2,5% 5,0% 1,5% € 4.500

  Financiële zekerheden

  Als u een Rekening Courant Krediet aanvraagt, geeft u uw zakelijke goederen en voorraden als zekerheid aan ons. Stel dat  uw uw zakelijk krediet niet meer kunt betalen, dan verkopen we uw zakelijke spullen. Met de opbrengst lossen we (deels) het krediet af. Blijven er nog kosten van je zakelijk krediet over? Dan bent u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk. Dat betekent dat u zelf de schulden moet betalen, ook als uw bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat.

  Verwacht u betalingsproblemen? We helpen u graag.

  Kosten voor het afsluiten van uw zakelijk krediet

  Wilt u zakelijk krediet afsluiten? Daarvoor betaalt u eenmalig kosten aan de Zelfstandig Adviseur van RegioBank. Deze eenmalige kosten spreekt u af met uw Zelfstandig Adviseur.

  Wilt u meer informatie over het zakelijk krediet?

  Wilt u een zakelijk krediet afsluiten of advies over of het zakelijke krediet past bij uw situatie? Natuurlijk helpen onze Zelfstandig Adviseurs u graag verder.

  Vraag uw zakelijk krediet aan Lees meer over zakelijk krediet

  Meer over het Rekening-courant Krediet

  Informatie over ons Rekening-courant Krediet

  Voorwaarden en overige informatie Rekening-courant Krediet

  Kredietlimiet wijzigen