Belastingen voor ondernemers

Het is geen populaire bezigheid, maar het hoort erbij: belasting betalen. Ook als u ondernemer bent. Er bestaan verschillende soorten belastingen in Nederland waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Bekijk de belangrijkste belastingen voor ondernemers hieronder.

Maandelijks: loonheffing

Als u personeel in dienst heeft, moet u loonheffingen inhouden op het loon van uw werknemers. Het deel dat u inhoudt, betaalt u aan de Belastingdienst. Loonheffing is de verzamelnaam voor belasting over het loon, premie voor de volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Onder volksverzekeringen vallen onder meer de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en Wet langdurige zorg (WLZ).

Ieder kwartaal: omzetbelasting (btw)

Over de omzet van uw onderneming bent u in principe btw verschuldigd. De betaalde btw op uw inkopen kunt u in principe terugvragen. Dat doet u via de btw-aangifte, ook wel aangifte omzetbelasting genoemd. Voor de meeste ondernemers geldt dat dit eens per kwartaal moet. Moet het maandelijks of jaarlijks, dan krijgt u dat van de Belastingdienst te horen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u aan de Belastingdienst verzoeken om jaaraangifte te doen. Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Aangifte omzetbelasting

In de aangifte omzetbelasting geeft u de btw aan die u heeft berekend aan uw klanten, verminderd met de btw die u kunt aftrekken (voorbelasting). De Belastingdienst geeft aan over welk tijdvak u btw-aangifte moet doen én wanneer uw aangifte en betaling binnen moet zijn.

Betaal op tijd

Zorg dat u op tijd bent met het doen van uw btw-aangifte, anders kan er een boete volgen. Zet zelf een herinnering in uw agenda zodat u uw aangifte omzetbelasting niet vergeet.

Kleine ondernemer en btw

Kleine ondernemers mogen onder voorwaarden gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR). Zij hoeven geen btw in rekening te brengen bij hun klanten en daarom ook niet af te dragen. Weten of u kleine ondernemer bent? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de omzetbelasting
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd
  • U heeft een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar

Wilt u gebruik maken van de KOR? Controleer dan of u aan alle voorwaarden voldoet en meld u vervolgens aan via de website van de Belastingdienst. Binnen zes weken ontvangt u bericht.

Jaarlijks: inkomstenbelasting

Als u ondernemer bent, gaat de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting anders dan bij anderen. Allereerst moet u weten of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Het hangt van verschillende zaken af, zoals (de hoogte van) uw winst, het aantal uren dat u jaarlijks in uw bedrijf steekt en het aantal opdrachtgevers dat u heeft. Met de ondernemerscheck van de Belastingdienst komt u erachter of uw inkomsten inderdaad worden gerekend tot winst uit onderneming.

Wel ondernemer

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft u enkele fiscale voordelen. U mag dan bepaalde posten van uw winst aftrekken, waardoor u minder belasting betaalt. De belangrijkste aftrekposten voor ondernemers zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Daarnaast krijgt u een aanslag voor de Zorgverzekeringswet.

Geen ondernemer

Ziet de Belastingdienst u niet als ondernemer? Kijk dan even goed waaronder u wél valt. Er zijn twee opties: loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Bij loon uit dienstbetrekking ziet de Belastingdienst u als (fictieve) werknemer, ondanks dat u geen arbeidsovereenkomst heeft. Deze optie komt niet heel vaak voor.

Als u geen ondernemer bent én geen (fictieve) werknemer, dan valt u onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. U heeft dan geen recht op de eerder genoemde aftrekposten voor ondernemers, maar u mag bepaalde zakelijke kosten wel aftrekken. Ook krijgt u een aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Of jaarlijks: vennootschapsbelasting

Heeft u een stichting, vereniging, besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv)? Dan betaalt de rechtspersoon jaarlijks vennootschapsbelasting. Hiervoor gelden twee verschillende tarieven: ‘tot € 200.000’ en ‘meer dan € 200.000’.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Is dat bedrag onder de € 200.000? Dan betaalt u -in 2023- 19% vennootschapsbelasting. Is uw winst hoger? Dan betaalt u daar -in 2023- 25,8% belasting over. De komende jaren gaat er meer veranderen op het gebied van vennootschapsbelasting. Onderzoek goed wat dat voor uw bedrijf betekent of laat u informeren door uw financieel adviseur.

Aftrekposten

Net als bij de inkomstenbelasting zijn er posten die uw onderneming van de winst mag aftrekken, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Er mogen bijvoorbeeld bepaalde investeringen afgetrokken worden, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Doe het zelf of vraag om hulp

Met deze belastingen kunt u te maken krijgen als u uw eigen bedrijf heeft. Zorg dat u volledig op de hoogte bent van meest recente wet- en regelgeving op dit gebied, zodat u op de juiste manier aangifte kunt doen en geen aftrekposten vergeet. Heeft u de kennis zelf niet? Laat u dan informeren of besteed dit werk uit.

Meer lezen

Voor startende ondernemers

Voor bestaande ondernemers

Hoe RegioBank u als ondernemer kan helpen