Belastingen voor ondernemers


Het is geen populaire bezigheid, maar het hoort erbij: belasting betalen. Ook als je ondernemer bent. Er bestaan verschillende soorten belastingen in Nederland waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Bekijk de belangrijkste belastingen voor ondernemers hieronder.

Maandelijks: loonheffing

Als je personeel in dienst hebt, moet je loonheffingen inhouden op het loon van je werknemers. Het deel dat je inhoudt, betaal je aan de Belastingdienst. Loonheffing is de verzamelnaam voor belasting over het loon, premie voor de volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Onder volksverzekeringen vallen onder meer de Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en Wet langdurige zorg (WLZ).

Ieder kwartaal: omzetbelasting (btw)

Over de omzet van je onderneming ben je in principe btw verschuldigd. De betaalde btw op je inkopen kun je in principe terugvragen. Dat doe je via de btw-aangifte, ook wel aangifte omzetbelasting genoemd. Voor de meeste ondernemers geldt dat dit eens per kwartaal moet. Moet het maandelijks of jaarlijks, dan krijg je dat van de Belastingdienst te horen. Onder bepaalde voorwaarden kun je aan de Belastingdienst verzoeken om jaaraangifte te doen. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Aangifte omzetbelasting

In de aangifte omzetbelasting geef je de btw aan die je hebt berekend aan je klanten, verminderd met de btw die je kunt aftrekken (voorbelasting). De Belastingdienst geeft aan over welk tijdvak je btw-aangifte moet doen én wanneer je aangifte en betaling binnen moet zijn.

Betaal op tijd

Zorg dat je op tijd bent met het doen van je btw-aangifte, anders kan er een boete volgen. Zet zelf een herinnering in je agenda zodat je jouw aangifte omzetbelasting niet vergeet.

Kleine ondernemer en btw

Kleine ondernemers mogen onder voorwaarden gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR). Zij hoeven geen btw in rekening te brengen bij hun klanten en daarom ook niet af te dragen. Weten of je kleine ondernemer bent? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Je bent ondernemer voor de omzetbelasting
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd
  • Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar

Wil je gebruik maken van de KOR? Controleer dan of je aan alle voorwaarden voldoet en meld je vervolgens aan via de website van de Belastingdienst. Binnen 6 weken ontvang je bericht.

Jaarlijks: inkomstenbelasting

Als je ondernemer bent, gaat de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting anders dan bij anderen. Allereerst moet je weten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Het hangt van verschillende zaken af, zoals (de hoogte van) je winst, het aantal uren dat je jaarlijks in je bedrijf steekt en het aantal opdrachtgevers dat je hebt. Met de ondernemerscheck van de Belastingdienst kom je erachter of je inkomsten inderdaad worden gerekend tot winst uit onderneming.

Wel ondernemer

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je enkele fiscale voordelen. Je mag dan bepaalde posten van je winst aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt. De belangrijkste aftrekposten voor ondernemers zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Daarnaast krijg je een aanslag voor de Zorgverzekeringswet.

Geen ondernemer

Ziet de Belastingdienst je niet als ondernemer? Kijk dan even goed waaronder je wél valt. Er zijn 2 opties: loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Bij loon uit dienstbetrekking ziet de Belastingdienst je als (fictieve) werknemer, ondanks dat je geen arbeidsovereenkomst hebt. Deze optie komt niet heel vaak voor.

Als je geen ondernemer bent én geen (fictieve) werknemer, dan val je onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Je hebt dan geen recht op de eerder genoemde aftrekposten voor ondernemers, maar je mag bepaalde zakelijke kosten wel aftrekken. Ook krijg je een aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Of jaarlijks: vennootschapsbelasting

Heb je een stichting, vereniging, besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv)? Dan betaalt de rechtspersoon jaarlijks vennootschapsbelasting. Hiervoor gelden 2 verschillende tarieven: ‘tot € 200.000’ en ‘meer dan € 200.000’.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Is dat bedrag onder de € 200.000? Dan betaal je -in 2024- 19% vennootschapsbelasting. Is je winst hoger? Dan betaal je daar -in 2024- 25,8% belasting over. De komende jaren gaat er meer veranderen op het gebied van vennootschapsbelasting. Onderzoek goed wat dat voor je bedrijf betekent of laat je informeren door je financieel adviseur.

Aftrekposten

Net als bij de inkomstenbelasting zijn er posten die je onderneming van de winst mag aftrekken, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Er mogen bijvoorbeeld bepaalde investeringen afgetrokken worden, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Doe het zelf of vraag om hulp

Met deze belastingen kun je te maken krijgen als je een eigen bedrijf hebt. Zorg dat je volledig op de hoogte bent van meest recente wet- en regelgeving op dit gebied, zodat je op de juiste manier aangifte kunt doen en geen aftrekposten vergeet. Heb je de kennis zelf niet? Laat je dan informeren of besteed dit werk uit.

Meer lezen

Voor startende ondernemers

Voor bestaande ondernemers

Hoe RegioBank jou als ondernemer kan helpen