Maandelijkse kosten voor klantonderzoek


Heb je een zakelijke betaal- en/of spaarrekening bij ons? Dan betaal je een vast bedrag per maand voor de kosten van klantonderzoek. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je rechtsvorm. Lees hoe het werkt. 

Een veilig financieel stelsel

Om financiële criminaliteit te voorkomen en bij te dragen aan een veilig en stabiel financieel stelsel, doen we onderzoek naar onze klanten. We doen dat onder andere door de identiteit van klanten te controleren en actief onderzoek te doen naar verdachte transacties.

Kosten voor uitvoeren klantonderzoek

De kosten van dit klantonderzoek zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dat komt mede doordat criminelen betere technieken gebruiken en doordat we ons aan strengere wet- en regelgeving moeten houden. Omdat we niet alles kunnen automatiseren, kosten deze onderzoeken veel tijd.  

Maandelijkse bijdrage

We ontkomen er helaas niet aan een deel van de kosten voor klantonderzoek door te berekenen. Daarom betalen klanten met een zakelijke rekening -sinds 1 oktober 2022- een vast maandelijks bedrag.

Maandelijkse kosten per rechtsvorm

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je rechtsvorm. Dit komt doordat het klantonderzoek voor de ene rechtsvorm ingewikkelder en tijdrovender is dan voor de andere rechtsvorm.  

Rechtsvorm Maandelijkse kosten
Eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) en maatschap € 1,50
Vereniging en stichting € 3,00
Besloten vennootschap (bv), commanditaire vennootschap (cv) en coöperatie € 5,00
Vereniging van Eigenaars (VvE) € 7,50
Overige rechtsvormen € 7,50
De kosten zijn exclusief btw.

Kosten per klantnummer

We brengen de kosten in rekening per klantnummer dat je bij ons hebt. Het maakt daarbij niet uit hoeveel zakelijke rekeningen je klantnummer telt.

Goed om te weten: de kosten zijn aftrekbaar

Je kunt de kosten voor je zakelijke betaal- en spaarrekeningen in mindering brengen op de winst. De omschrijving zoals die nu bij de afschrijving staat is hiervoor voldoende. Je ontvangt geen aparte factuur.

Let op: je hebt alleen btw-aftrekrecht wanneer je als btw-ondernemer belaste activiteiten verricht.

Goed om te weten: het is niet mogelijk om een btw-factuur te ontvangen. De omschrijving op het rekeningafschrift met daarin btw-bedrag, percentage en btw-nummer is voldoende om de btw terug te vragen, in het geval je btw-aftrekrecht hebt. Je kunt het afschrift downloaden voor je btw-aangifte.

Overzicht van alle kosten

In de Informatiewijzers vind je alle kosten.

Veelgestelde vragen