Bankgarantie aanvragen

Met een bankgarantie geeft u de ontvangende partij de zekerheid dat u uw (financiële) verplichtingen nakomt. De bank geeft de garantie dat u aan uw verplichtingen voldoet.

Bankgarantie voor de huur van een bedrijfspand

U kunt bij RegioBank alleen een bankgarantie aanvragen als u deze nodig heeft voor een huurovereenkomst. Daarom noemen we het ook wel huurgarantie.

Huurgarantie

Met een huurgarantie -een vorm van een bankgarantie- geeft u een verhuurder de zekerheid dat u uw (financiële) verplichtingen nakomt als u het pand niet oplevert in de originele staat of als u de huur niet betaalt.

Zo werkt het

U zorgt ervoor dat het bedrag, dat de verhuurder als zekerheid wil, op uw zakelijke spaarrekening staat. Wij blokkeren dan dat bedrag. De verhuurder krijgt van ons de garantie dat dit bedrag wordt betaald, als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Dat kan de verhuurder vragen omdat u bijvoorbeeld de huur niet heeft betaald. Deze afspraak staat in uw huurovereenkomst. We leggen deze ook vast in de bankgarantie die de verhuurder ontvangt en in een contragarantie die u ontvangt.

U ontvangt een contragarantie

Na aanvraag van de bankgarantie ontvangt u een contragarantie. Dit is een overeenkomst tussen u en ons waarin de afspraken staan uit de huurovereenkomst over de hoogte van het bedrag, de looptijd, uw gegevens en die van de verhuurder. U ondertekent dit document en dat stuurt u terug naar ons.

Contragarantie ondertekenen

Wie de contragarantie moeten ondertekenen hangt af van de bevoegdheden:

  • Zelfstandig bevoegd: de rechtsgeldig vertegenwoordiger die volgens de KvK volledig zelfstandig bevoegd is moet ondertekenen.
  • Gezamenlijk bevoegd: de rechtsgeldig vertegenwoordigers die volgens de KvK bevoegd zijn moeten ondertekenen.

Kosten

Een bankgarantie aanvragen kost eenmalig € 120. Daarnaast betaalt u 1,45% van het bedrag van de garantie jaarlijks aan de bank voor het garant staan. De kosten worden meteen afgeschreven van uw zakelijke betaalrekening.

Wilt u een huurgarantie wijzigen? Dan betaalt u € 100 per wijziging.

Dit heeft u nodig

Om een huurgarantie aan te vragen heeft u het volgende nodig:

  1. een zakelijke spaarrekening waarop het bedrag staat voor de bankgarantie
  2. een zakelijke betaalrekening die u minstens 6 maanden heeft.

Verder heeft u deze digitale informatie nodig:

  • de huurovereenkomst
  • een KVK-uittreksel van uw bedrijf
  • het KVK-nummer van de verhuurder

Tip: verzamel deze informatie tijdig, zodat u het bij u heeft voor de aanvraag.

Het is handig om dit alvast op te zoeken voordat u begint. Het uittreksels kunt u bestellen en downloaden op kvk.nl. U mag de goedkoopste variant gebruiken. Het uittreksel hoeft niet digitaal gewaarmerkt te zijn. Het mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Aanvragen

Wilt u een huurgarantie aanvragen? Maak dan een afspraak bij uw Zelfstandig Adviseur.

Andere financiële overzichten

Rekeningafschriften

Jaaroverzicht

Standaard bankverklaring