Bankgarantie aanvragen


Met een bankgarantie (huurgarantie) geef je een verhuurder de garantie dat hij of zij betaald krijgt wanneer je je (financiële) verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt. Of als je schade aanbrengt aan het bedrijfspand. De bank geeft de garantie dat jij aan je verplichtingen voldoet.

Bankgarantie voor de huur van een bedrijfspand

Je kunt bij RegioBank alleen een bankgarantie aanvragen als je deze nodig hebt voor een huurovereenkomst. Daarom noemen we het ook wel huurgarantie.

Wat is huurgarantie?

Met een huurgarantie -een vorm van een bankgarantie- geef je een verhuurder de zekerheid dat je jouw (financiële) verplichtingen nakomt als je het pand niet oplevert in de originele staat of als je de huur niet betaalt.

Je geeft de bank opdracht om garant te staan. Je zorgt ervoor dat het bedrag, dat de verhuurder als zekerheid wil, op je zakelijke spaarrekening staat. Wij blokkeren dan dat bedrag. De verhuurder krijgt van ons de garantie dat dit bedrag wordt betaald, als je niet aan je verplichtingen voldoet. 

Bankgarantie aanvragen

Wij verstrekken alleen huurgaranties volgens ons eigen model. Dat wil zeggen dat je de inhoud ervan niet kunt aanpassen. Bekijk hoe een bankgarantie eruitziet bij ons:

Hoe de aanvraag van een bankgarantie werkt

Stem met je verhuurder af hoe onze bankgarantie eruitziet. Gebruik hiervoor bovenstaand document. Is je verhuurder akkoord en heb je de contragarantie ondertekend? Dan sturen we de bankgarantie naar je verhuurder.

Contragarantie

De contragarantie is een overeenkomst tussen jou en RegioBank waarin de afspraken staan voor de bankgarantie zoals de hoogte van het bedrag, de looptijd, je gegevens en de zekerheid die je ons geeft dat we een bedrag van je zakelijke rekening kunnen afboeken. Je ondertekent dit document en dat stuur je terug naar ons.

Voor- en nadelen van een bankgarantie

Heb je een bankgarantie nodig voor het huren van een bedrijfspand? Bekijk hier de voor- en nadelen.

Voordelen van een bankgarantie 

 • Je betaalt niet rechtstreeks aan de verhuurder. De bank staat tussen jou en je verhuurder in.
 • De verhuurder kan aan het einde van de huurovereenkomst niet het geld houden dat je als waarborg hebt gegeven.
 • Over het geld dat geblokkeerd is op je spaarrekening ontvang je als huurder (meestal) rente. Dit is afhankelijk van de rente die de bank vergoedt over bedragen op je zakelijke spaarrekening.

Nadelen van een bankgarantie 

 • Kies je voor een bankgarantie met onbepaalde tijd? Dan ben je afhankelijk van je verhuurder voor beëindiging van de bankgarantie. Je betaalt provisie zolang de bankgarantie loopt.
 • De bankgarantie is onherroepelijk: je kunt deze niet zonder toestemming van de verhuurder wijzigen.
 • De verhuurder kan onder de voorwaarden die in de bankgarantie staan bij ons een claim indienen tot uitbetaling van de huurgarantie. Bij de beoordeling van een claim verdiepen wij ons niet in de huurovereenkomst of een geschil dat je hebt met je verhuurder.

Kosten

Een bankgarantie aanvragen kost eenmalig € 120. Daarnaast betaal je 1,45% van het bedrag van de garantie jaarlijks aan de bank voor het garant staan. De kosten worden meteen afgeschreven van uw zakelijke betaalrekening.

Looptijd

Er zijn 2 opties: een bankgarantie voor onbepaalde tijd of een bankgarantie met een vaste einddatum. Verhuurders vragen meestal om een bankgarantie voor onbepaalde tijd. Deze bankgarantie loopt totdat de verhuurder heeft bevestigd dat de bankgarantie beëindigd mag worden. Een bankgarantie voor bepaalde tijd eindigt op de datum die in de bankgarantie staat.

In beide gevallen geldt dat als de verhuurder voor de vervaldatum een betalingsverzoek heeft gedaan bij de bank voor eventuele aanspraken op de huurder, de bankgarantie dan niet vervalt.

Bankgarantie aanvragen

Wil je een bankgarantie aanvragen voor de huur van een bedrijfspand? Je regelt dit eenvoudig online in Mijn RegioBank Zakelijk. Normaal gesproken heb je binnen 3 werkdagen de contragarantie in de bus. Die onderteken je en stuur je terug.

Bankgarantie aanvragen

Heb je nog geen Mijn RegioBank Zakelijk?

Vraag Mijn RegioBank Zakelijk aan

Of maak een afspraak bij je zelfstandig adviseur om de huurgarantie te regelen.

Dit heb je nodig voor je aanvraag

Om een bankgarantie aan te vragen heb je het volgende nodig:

 1. een zakelijke spaarrekening waarop het bedrag staat voor de bankgarantie
 2. een zakelijke betaalrekening.

Verder heb je deze digitale informatie nodig:

 • de huurovereenkomst
 • een KVK-uittreksel van je bedrijf
 • het KVK-nummer van de verhuurder

Tip: verzamel deze informatie tijdig, zodat je alles hebt op het moment van de aanvraag.
Het uittreksel kun je bestellen en downloaden op kvk.nl. Je mag de goedkoopste variant gebruiken. Het uittreksel hoeft niet digitaal gewaarmerkt te zijn. Het mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Bankgarantie wijzigen, beëindigen of claimen

Kies je voor een bankgarantie voor onbepaalde tijd? Dan loopt de bankgarantie totdat de verhuurder heeft bevestigd dat de bankgarantie beëindigd mag worden. In andere gevallen loopt de bankgarantie tot de einddatum die je kiest. 

Bankgarantie wijzigen 

Je kunt een bankgarantie laten wijzigen. Aan het wijzigen van je bankgarantie zijn kosten verbonden. 

Bankgarantie wijzigen

Beëindigen of claimen 

Een verhuurder kan een bankgarantie beëindigen of het geblokkeerde bedrag claimen.

Bankgarantie beëindigen of claimen