Foutcode bij incassobatch


Krijg je een foutcode te zien vóór de invoer van een batch met incasso's? Of een foutcode nadat de transactie is verwerkt? Op deze pagina delen we enkele foutcodes die voor kunnen komen.
Foutcode Toelichting
AC01 In het bestand is een onjuiste IBAN ingevoerd of de ingevoerde IBAN is onbekend.
AC02 De IBAN komt niet overeen met de IBAN van de rekeninghouder.
AC03 De IBAN is ongeldig.
AC04 De rekening is opgeheven.
AC06 Het IBAN waarvan je wilt incasseren is geblokkeerd voor (deze) incasso's. Dit kan door de debiteur of door de bank van de debiteur ingesteld zijn.
AC13 en AG01 Het IBAN waarvan je wilt incasseren, is niet voor incasso geschikt. Het is bijvoorbeeld een spaarrekening.
AG02 De klant heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat eerder voor een eenmalige incasso is gebruikt; of de incasso-opdracht is door de bank van de debiteur afgekeurd omdat het type transactie niet juist is; of de incasso-opdracht is door ons afgekeurd omdat het bestandsformaat onjuist is.
AM02 Het totaalbedrag is hoger dan het maximum wat is toegestaan. Maximale bedrag: € 999.999.999; minimale bedrag: € 0
AM04 Onvoldoende saldo. Dit krijgt een klant te zien als deze niet binnen 4 dagen na datum van afschrijving zijn saldo heeft aangevuld naar aanleiding van een Standaard Europese incasso (CORE).
AM05 De klant heeft dezelfde incassobatch al eerder ingestuurd.
AM16 Het totaalbedrag komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen het bestand.
AM17 Het totaalbedrag komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen de batch
AM19 Het aantal opdrachten komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen het bestand. Het maximaal aantal transacties in een batch is: 100.000
AM20 Het aantal opdrachten komt niet overeen met het totaal van alle bedragen binnen de batch.
BE05 Het incassant-ID van de klant is niet of niet juist ingevuld.
CH03 De incassodatum ligt te ver in de toekomst.
CH04 De incassodatum ligt in het verleden.
DU01 Het MessageID is eerder gebruikt.
DU02 Het incassobestand is mogelijk een duplicaat.
DS0H Het opgegeven rekeningnummer is niet gekoppeld aan het contract van de klant.
DNOR De bank van de debiteur is niet bereikbaar voor deze incassosoort. De klant moet contact opnemen met de debiteur over de betaalwijze.
EQ en FF01 Mogelijk zijn er meerdere fouten. Neem contact op met je adviseur.
EQ04 Creditor-ID incasant ID komt niet overeen met de creditor-ID op het Europees incassocontract.
107 De klant heeft bij één of meerdere transacties in de incassobatch geen omschrijving opgegeven. Dit veld vereist minimaal 1 en maximaal 140 karakters. Deze omschrijving is zichtbaar bij de afschrijving van de debiteur.
MD06 De debiteur is het niet eens met de afschrijving en maakt gebruik van het stornorecht (tot 8 weken na afschrijving).
MS02 De debiteur heeft de incasso geweigerd, vóór de verwerkingsdatum van de incasso.
Onjuiste verwerkingsdatum De verwerkingstijd is 2 werkdagen.

Andere codes

De betekenis van andere codes en stappen die je dan kunt nemen vind je in dit overzicht van de Betaalvereniging Nederland: Overzicht codes en vervolgacties.

Meer over automatisch incasseren bij klanten